- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Rysslands ockupationsstyrka och dess sjunde militärbas som propagandans avantgarde

Rysslands 7:e bas har tidigare ingått i våra publikationer och ingår också i den här artikeln. Den 26 april 2017 i Sukhumi hölls ett forum om ämnet “Natos militära närvaro i Svarta havet – Abkhasiens nationella säkerhet”. Forumet hölls i en byggnad som tillhör Abkhaziens nationella universitet.

En av talarna vid evenemanget var biträdande chef för den för 7:e ockupationsbasens underrättelsetjänst i Abchazien. Rapporten från underrättelsetjänstemannen från basen i Gudauta var anmärkningsvärd. Detta eftersom den delvis innehöll desinformation [1] med avsiktlig snedvridning av fakta, tillsammans med propagandaklyschor.

Exempel på uttalanden utan förankring i verkligheten

① “De militära övningarna som äger rum i Svarta havet och södra Kaukasus är öppet fientliga och betraktas av Förenta staterna och Nato-länderna som en maktpolitisk åtgärd mot Abchazien”.

② “Huvudvägen för transport av soldater till norra Kaukasus går över Georgiens territorier. Detta destabiliserar situationen i Rysslands norra Kaukasusregion”.

③ “Påståenden om Rysslands inblandning i Ukrainas inrikesfrågor som gjorts av ledare i USA och ett antal europeiska länder används som en förevändning för militär uppbyggnad i Svarta havsområdet”.

I samband med ovanstående uttalanden skulle InformNapalm vilja komma med specifika fakta som beskriver den ryska ockupationshärens 7:e militära bas, vars personal gör cyniska påståenden om en fientlig förstärkning av Natos militära närvaro i Svarta havet. Att stärka den nordatlantiska alliansens militära anpassning i Östeuropa [2] är bara en följd av Rysslands aggression [3] mot sina grannar.

Topp-tio mest använda vapen i den ryska aggressionen mot UkrainaTopp-tio mest använda vapen i den ryska aggressionen mot Ukraina

Rysslands 7:e militära bas och dess beväpning

❶ Den 7: e militära basen (militärenhet 09332) från den 49:e armén i Rysslands sydliga militärområde ligger i staden Gudauta, Abchazien (tillhör Georgien). Basen grundades 2009 efter Rysslands ingripande i Georgien 2008. Militärbasen byggdes ursprungligen upp på grundval av den 131:e motoriserade skyttebrigaden (i Maikop). Brigaden besegrades [4] av tjetjenska rebeller under angreppsförsöket i Groznyj på nyårsafton 1994–1995.

❷ Ockupationsstyrkan i Abchazien består av en förstärkt mekaniserad infanteribrigad. Fyra mekaniserade infanteribataljoner, en pansarbataljon, två artilleribataljoner, en raketartilleribataljon, en pluton med krypskyttar, ett UAV-pluton, en spaningsenhet och ett antal andra separata kamp- och logistikenheter.

❸ Styrkan består av både värnpliktiga och kontraktsoldater. Dess militära befälhavare har gjort flera försök att bemanna militärbasen med endast kontraktsoldater. Endast en mekaniserad infanteribataljon är fullt bemannad med kontraktsoldater. Det är kärnan i den taktiska gruppbataljonen [5] som är involverad i aggressionen mot Ukraina i Donbass.

Huvudbas i Gudauta

Ryska ockupationsarméns 7:e militära basHuvudbasen i Gudauta har krigsutrustning som omfattar cirka 50 st. T-72B3-stridsvagnar (används som ersättning för T-90-serien), mer än 150 st. BTR-82 och BTR-80 pansarterrängbilar, 36 st. Akatsiya 152 mm bandkanoner, 18 st. Grad MLRS-enheter, samt andra vapen.

Personalen använder övningsfälten i Nagvalou och Tsebelda för sina träningsaktiviteter. Enheter i den 7:e militärbasen, inklusive mekaniserat infanteri, spanings- och SIGINT-personal är i tjänst i Gali-distriktet och Kodori-slottet.

Följande är kopplat till militärbasen

① Ett så kallat flygkommandokontor ger markstöd för periodiska flygningar med flygplan och helikoptrar från ryska flygvapnet till flygplatsen i Gudauta.

② Ett antal flygvapensbataljoner (inklusive den ryska arméns luftförsvar utrustat med OSA och Strela-10 SAM-system. Därtill tillkommer ett luftförsvarsregemente bestående av tre bataljoner med S-300 och 24 st. avfyrningssystem som används i Agudzera och Primorskoye.

③ En elektro-teknisk enhet med larmsystem som används på flygfältet i Sukhumi (Babushara flygplats).

Den 7:e militärbasen i InformNapalms artiklar

Efter att ha beskrivit strukturen, krigsmaterialet och vissa specifika särdrag i den 7:e ockupationsbasen vill vi påminna om att militärenheten 09332 inte bara är en ockupationsstyrka för den ryska armén (i en del av Georgien). Den är också en av de mest aktivt stridande formationerna i den ryska armén. Information om identifiering av soldater från denna bas med närvaro i Donbass har presenterats i 30 OSINT- och HUMINT-studier genomförda av InformNapalm.

OSINT- och HUMINT-studier

Ryska ockupationsarméns 7:e militära basUnder sommaren och hösten 2014 fick InformNapalm fakta om leverans och närvaro av soldater och vapen från denna militära enhet. Detta gällde kanoner och raketartilleri i Rostov län nära den ukrainska gränsen (1 [6]) (2 [7]) (3 [8]).

Därefter kom dessa fakta att stödjas av det obestridliga beviset att denna kraft deltog i Donbass-kriget, inklusive gränsöverskridande raketbeskjutning.

Bevis för Rysslands militära aggression

I början av 2015 genomförde den ryska tv-nyhetskanalen RBK [9] sin egen utredning baserad på InformNapalms information som bekräftar att militärpersonal från den 7:e militärbasen tvingades delta i invasionen av Ukraina.

Ryska ockupationsarméns 7:e militära basSamma år 2015 publicerade vi bevis på rekryteringsprocessen bland de som tjänat basen. Denna rekryteringsprocess syftade till att övertyga soldaterna om att anmäla sig till kontraktstjänst (4 [10]) (5 [11]).

Detta samt vår information om massutdelningen av utmärkelser [12] på militärenheten 09332 och dess personal som antog sina Rostov/Ukraina-utplaceringar (6 [13]) (7 [14]). Vid den tiden identifierade vi också den första kontraktsoldaten [15] från den här militära basen till de illegala väpnade formationerna i ”Nya Ryssland”.

Basens militära personal i Donbass

Ryska ockupationsarméns 7:e militära bas2016 identifierade InformNapalm hela grupper från den 7:e militära basen. Dessa var spanare, artillerister och andra som deltog i kriget (mot Ukraina) i början av den ryska aggressionen (8 [16]) (9 [17]) (10 [18]) (11 [19]).

Vi lyckades också identifiera kontraktsoldater som utsågs till ”instruktörer” för de olagliga väpnade grupperna i östra Ukraina (12) (13).

Vi observerade också flera officerare i den 7:e militärbasen som publicerade sina bilder på sociala medier.

2017 gav soldaterna i den 7:e militära basen nya bevis för Rysslands militära aggression mot Ukraina. I våra OSINT-undersökningar lyckades vi identifiera en annan grupp militanta som belönades med utmärkelser för den militära operationen i Donbass.

Internationella uttalanden till stöd för Georgien

Ryska ockupationsarméns 7:e militära basDessutom lyckades vi spåra processen kring tilldelning av utmärkelser för kontraktsoldater som hade kämpat i Ukraina. Dessa soldater antogs senare av militärakademier [20]. I vår 30:e undersökning av Rysslands 7:e militära bas, publicerad den 15 mars 2017, avslöjade [21] vi information om omfördelningen av ytterligare S-300 SAM-enheter i ockuperade Abchazien.

Vår artikel blev en av anledningarna till att sammankalla en session [22] i Georgiens säkerhetsråd. Dessutom gjordes internationella uttalanden till stöd för Georgien.

InformNapalms tidigare undersökningar

Således styrker den urholkade retoriken om ”Nato-hotet i Svarta havsområdet” Rysslands aggression mot Ukraina och Georgien. Ryssland är den främsta och enda aggressorn som hotar alla länder runt Svarta havet. Något bevisat av ockupationen av delar av Georgien och Ukraina.


Denna artikel har utarbetats av Irakli Komaxidze [41].

InformNapalm på Twitter [42]Detta material [43] är särskilt framtaget för InformNapalm [44] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [45] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.