- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

COVID-19 sprider sig snabbt i den ryska krigsmakten samt i ockuperade östra Ukraina

Tack vare officiell statistik från det ryska försvarsministeriet från den 27 april kan InformNapalm [1] rapportera upptäckten av mer än 1 500 fall av COVID-19 bland rysk försvarspersonal och kadetter. Endast under den senaste veckan har det officiella antalet personer som diagnostiserats i den ryska försvarsmakten och militära högskolor ökat till 2 500 personer.

Enligt ett nyhetsbrev från det ryska försvarsministeriet den 3 maj 2020 hade 1 254 militärer och ytterligare 1 228 kadetter från det tekniska universitetet testat positivt för COVID-19. Under den senaste veckan hade således antalet sjuka ökat med nästan 1 000 personer.

145 000 personer med COVID-19

Det kan antas att denna statistik underskattas och inte återspeglar det faktiska antalet vård- och dödsfall. Totalt har mer än 145 000 personer med COVID-19 redan registrerats i Ryssland. Samtidigt, enligt beslut av den ryska presidenten Vladimir Putin, är 220 personer från CBRN-regementet stationerade utomlands. Under mars-april tjänstgjorde minst 120 CBRN-specialister på rotationsbasis i det ockuperade östra Ukraina.

Enligt ukrainska underrättelsekällor försöker ockupationsmakten i Donetsk och Luhansk att dölja den verkliga statistiken över epidemisituationen. De flesta fall av sjukdomar som har symtom som liknar coronavirus blir betecknade som lunginflammation eller en akut luftvägsinfektion. Samtidigt rapporterar OSSE att de nekas tillträde till området av företrädare för olagliga väpnade formationer som motiverar begränsningarna som karantänåtgärder i samband med COVID-19.

Därför kan OSSE:s observatörer inte bedöma den verkliga situationen beträffande epidemin i det ockuperade territoriet. Samtidigt kan ryska medborgare, som är registrerade i den ockuperade delen av östra Ukraina, resa in utan karantänbegränsningar. Detta kan vara den största infektionskällan för COVID-19, med tanke på att Ryssland för närvarande har nått en sjunde plats i världen i antalet infekterade med coronavirus.

Efter 6 års krig har många ungdomar flyttat från de ockuperade områdena i östra Ukraina till den fria delen av Ukraina, Ryssland eller andra länder. Därför är majoriteten av befolkningen i det ockuperade territoriet äldre. De tillhör den så kallade riskgruppen som med svårigheter klarar en COVID-19-infektion. Selektiva ryska karantänbegränsningar (som den ryska premiärministern Mikhail Misjustins beslut 763-r och 1031-r som ger obegränsad rätt att passera gränsen till östra Ukraina från Ryssland) kan vara den främsta orsaken till den snabba ökningen av dödligheten i det ockuperade östra Ukraina.

Således bryter Ryssland som ockuperande stat återigen Genèvekonventionen och utsätter befolkningen i de ockuperade områdena för stora faror på grund av Kremls ogenomtänkta regler. Alternativt skapas avsiktliga förhållanden för en snabb spridning av infektionen till lokalbefolkningen i östra Ukraina.


COVID - InformNapalm

Distribution och eftertryck med hänvisning till källan välkomnas!
Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0.
Följ oss på Facebook [2].