- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Rysk soldat behandlad på IVA efter COVID-19-vaccination på ockuperade Krim

En värnpliktig, Maxim Tjurilov, från den ryska Svartahavsflottan behandlas på intensivvårdsavdelning efter en COVID-19-vaccination. Tjurilov tjänar för närvarande i 1096:e luftförsvarsrobotregementet (militär enhet 83576) i staden Sevastopol. 

Enligt Radio Liberty beordrades [1] alla värnpliktiga från enhet 83576 i den ockuperade staden Sevastopol till en uppställningsplats den 10 januari. Enhetens befälhavare, Sergei Puzin, informerade sina underordnade att de skulle vaccineras mot COVID-19. Enligt befälhavare Puzin var denna COVID-19-vaccination obligatorisk och inga undantag skulle göras.

Obligatorisk COVID-19-vaccination trots överkänslighet

Den 10 januari fördes värnpliktiga till en militärklinik i Sevastopol och vaccinerades. Vissa soldater varnade läkarna för överkänslighet, men vårdpersonalen ignorerade detta. Dessutom vägrade medicinsk personal att namnge läkemedlet de vaccinerades med. Det ryska Sputnik V-vaccinet användes antagligen eftersom vaccinationer med läkemedlet startade i Ryssland den 5 december 2020. Experter har kritiserat det ryska vaccinet för brist på bevis för dess effektivitet. Dessutom finns det inga vetenskapliga bevis för utförda tester.

COVID-19-vaccination med efterföljande feber och andningssvårigheter

Efter vaccinationen började ungefär två dussin sjömän klaga på ohälsa. Deras temperatur steg till över 39 grader. Och en av sjömännen, den 18-årige Maxim Tjurilov, som kallades till militärtjänst i oktober 2020, var i ännu sämre form. Han utvecklade en allergisk reaktion med svullnad i halsen och andningssvårigheter. Han fördes omedelbart till akuten på närmaste regionala sjukhus.

Soldatens mormor Irina Tjurilova informerar om detaljerna kring denna obligatoriska vaccination i en video.

Som vi minns genomförde Ryssland en ytterligare olaglig operation i oktober 2020 genom att beordra folk till militärtjänst på den ockuperade Krimhalvön. Detta var den tolfte olagliga rekryteringen av värnpliktiga på Krim. Dessa handlingar bryter grovt mot normerna i internationell rätt. Enligt konventionen för skydd av civila i krig är en ockupationsstat förbjuden att tvinga människor att tjäna i sina väpnade styrkor. Detta gäller också utövandet av tryck och propaganda till förmån för att tjäna armén på frivillig basis. Ryssland bryter också mot internationell lag när människor ställs inför rätta för att de vägrar att tjäna i den ryska armén.

I framtiden kommer alla olagliga handlingar från de ryska myndigheterna i de ockuperade områdena att få rättsliga konsekvenser. Den 14 januari 2021 tillkännagav Europadomstolen i Strasbourg (ECHR) det första positiva beslutet [2] för Ukraina i ärende 20958/14 Ukraina mot Ryssland om Krim.

Andra tematiska material


InformNapalm på svenska [5]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [6] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [7] och Twitter [8]. Läs mer om hur Du stödjer [9] InformNapalm.