- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Donbass-blockaden: SurkovLeaks avslöjar Kremls planer

I Ukraina svallar känslorna just nu högt i sociala media och på TV. Detta beror på en grupp ukrainska aktivisters järnvägsblockad i närheten av Donetsk. Åsikterna är starkt polariserade om protestens relevans, vilket skapar djup inbördes splittring.

Några anser att det är omoraliskt att låta handeln med de ockuperade territorierna fortgå när ”betalningen” består i dödlig artillerield som skördar ukrainska liv. Andra har slutligen insett att kriget skulle kunna komma drabba dem själva i form av rullande elavbrott och utkylda hus.

Donbass-blockaden och den ukrainska ekonomin

Motsättningarna som nu kommit till ytan beror på bristande dialog mellan myndigheterna och befolkningen. Regeringen har ännu efter tre års krig inte kunnat förklara för ukrainarna alla aspekter av handeln med de ockuperade territorierna och hur avbrytandet av handelsförbindelserna skulle påverka ekonomin.

InformNapalm vill inte delta i diskussionerna och vi hoppas att president Poroshenkos dekret: ”Om brådskande åtgärder för att neutralisera hot mot Ukrainas energisäkerhet och förbättrat skydd av kritisk infrastruktur” kommer att utmynna i ett tydligare rättsligt ramverk (särskilda beslut undantagna).

Vi undrar dock huruvida Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd (NSDC) har värderat risken av liknande blockader som kan tänkas initieras av medborgare i de tillfälligt ockuperade territorierna på andra sidan frontlinjen. Vem skulle regeringen skylla på i ett sådant fall?

Vår motståndare har visat sig vara både smartare och lurigare än så. Ryssland laborerade med hotet om en liknande ekonomisk blockad redan i mitten av 2014, direkt efter låtsasrepublikernas skapande. Paradoxalt nog låg deras tyngdpunkt på ett scenario där Ukraina blockerade leveransen till (men inte ifrån) de ockuperade territorierna i Donetsk och Luhansk län. Den nu aktuella blockaden syftar till det senare.

Vi har i vår ägo en stor mängd dokument som inhämtats av ukrainska hacktivister. Materialet kommer från en mailbox som tillhör den ryske presidentrådgivaren Vladislav Surkovs kontor. Analys av dess innehåll har gett oss möjlighet att skina ljus över Rysslands planläggning för destabiliseringen av Ukraina. Den första installationen [1] av analyserad Surkov-data innehöll bland annat ett dokument med titeln [2] Om riskerna för en ekonomisk blockad av DNR och LNR”. [2]

Dokumentet var bilagt ett meddelande som skickades till Surkovs kontor 18 juni 2014 av V. N. Avdeenko (avdeenko_VN@gov.ru [3]). Då var Vladimir Nikolaevich Avdeenko chef för Direktoratet för Samarbete med CIS-länderna Abkhazien och Syd-Ossetien vid den ryska presidentens verkställande avdelning. Vladimir Avdeenko överinsåg också de ekonomiska relationerna med de så kallade folkrepubliken Donetsk (DNR) och Luhansk (LNR). Ryska media förkunnade [4] hans avgång från denna post i slutet av 2014.

Hur såg analysen ut som Avdeenko försåg Surkov med? Vilka farhågor hade det ryska ledarskapet och vilka alternativa lösningar såg man?

Donbass-blockaden: SurkovLeaks avslöjar Kremls planer

Blockad av järnmalm från regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizhia till järn- och stålverken i Donbass.

För att möta detta hot om råvarubrist föreslog man förberedelse av alternativ försörjning av järnmalm från ryska Belgorod län. I detta fall skulle Ryssland ha ökat sin egen produktion och garanterat leveranser till Donbass.

Stoylenskiygruvan i Belgorod län, Ryssland

Stoylenskiygruvan i Belgorod län, Ryssland

Detta är orsaken till att man så brådstörtat byggde en järnvägslinje förbi Ukraina, mellan stationerna Zhuravka och Millerovo (läs vidare: Länk 1 [5]länk 2 [6]länk 3 [7]).

Energiblockad av det ockuperade Donbass

Enligt samma dokument levereras upp till 30% av elbehovet i Donbass från kärnkraftverket (NPP) och vattenkraftverket (HPP) i Zaporizhia. För att lösa problemet med elförsörjningen föreslogs en konstruktion av en 300 km lång 500 kV högspänningsledning (HVL) från Rostov NPP till ställverket i Rostovskaya och en 87,8 km lång 500 kV HVL därifrån till ställverket i Shakhty. Detta liksom förstärkningen av följande anslutningar: En 500 kV HVL från Shakhty till Pobeda i Sverdlovskregionen (Luhansk län) och en 330 kV HVL från Rostovskaya till Pivdenna nära staden Khartsyzsk i Donetsk län. Allt genom byggnation av ytterligare ledningar om 84 respektive 105 km.

Man övervägde också en ökning av flödet från energinätet i ryska Voronezh genom en byggnation av ytterligare en 500 kV HVL från Novovoronezhskaya NPP till ställverket Donbasskaya med en total sträckning om 345 km.

Donbass-blockaden: SurkovLeaks avslöjar Kremls planer

De ryska skattebetalarna skulle få stå för hela notan. Ansvaret för försörjningen av de ockuperade territorierna ligger till sist och syvende på ockuperande part.

Blockad av exportvaror genom Ukraina

En annan stor farhåga i Kreml var en möjlig blockad av exportvaror som flödar genom Ukraina från de ockuperade delarna. Enligt dokumentet exporteras upp till 20% av producerade varor (huvudsakligen metall, metallvaror och maskiner i Donbass) genom regeringskontrollerat ukrainskt territorium till hamnstaden Mykolayiv. Även om viss handel skulle kunna gå via hamnen i Mariupol (som vid tiden för analysens författande var ockuperad av de ryska hybridstyrkorna) skulle detta ändå kräva omstrukturering av logistiken.

Ovanstående bekräftas av uppgifter i en sammanställning som inhämtats genom intrång i en mailbox hos Transportministeriet i DNR genomförd av ukrainska cyberstyrkor. [8] I vår utredning från mars 2016 nämnde vi bland annat export av produkter från järn- och stålverken i Yenakijeve och Alchevsk via järnväg till ukrainska hamnar och järnvägsövergångar till EU-länder.

Det ryska ledarskapet är uppenbarligen svårt bekymrat över tänkbara effekter av en ukrainsk blockad av pseudorepublikerna i Donbass. Här vore det intressant att veta om det ukrainska Ministeriet för internflyktingar och de temporärt ockuperade territorierna har gjort en liknande analys eller strategisk planläggning. Glöm inte att fienden är smart och till skillnad från oss, planlade de för sådana scenarion redan för tre år sedan.

Friskrivning

Bevismaterialet har delgivits InformNapalm exklusivt av hacktivister från den ukrainska CyberAlliansen för analys och bearbetning. InformNapalm tar inget ansvar för uppgifternas inhämtande eller ursprung.


Av Victory Krm [9]. Översatt och redigerat av Von de Plume [10].

InformNapalm på Twitter [11]Detta material [12] är särskilt framtaget för publikation av InformNapalm [13] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [14] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.