- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

InformNapalms journalist Dzyanis Ivasjyn: Vi är i krig, jag sitter i förvar

Den välkända vitryska journalisten, redaktören för den vitryska upplagan av InformNapalm, Dzyanis Ivasjyn [1], skickar sitt första brev från fängelset efter en månads tystnad. Han har hållits fången sedan 12 mars 2021.

Det är känt att journalistens förvar har förlängts till den 12 september utan någon formell anklagelse. Sammantaget har Dzyanis Ivasjyn suttit i Hrodna-fängelset i fyra månader.

Dzyanis Ivasjyn har varit fängslad i fyra månader

Den formella anledningen till hans arrestering var hans OSINT-utredningar av tidigare anställda vid den nu upplösta ukrainska specialpolisen Berkut [2], som hade flytt till Vitryssland och fortsatte att tjäna diktatorn Lukasjenko.InformNapalms journalist Dzyanis IvasjynPå grund av censuren har inga brev mottagits från journalisten på över en månad. Men nu har han lyckats förmedla ett meddelande från fängelset [3]. 

Den 8 juli publicerade Radio Liberty ett brev

– Jag tvivlar inte ett ögonblick på mina uppoffringar och fortsatta lojalitet mot Vitryssland. Jag var och är en patriot, hängiven till mitt hemland. Mina personliga avsikter och tankar är inte längre så viktiga och jag förstår detta till fullo särskilt nu, i den aktiva fasen av regimens krig och interna ockupation. Vi är i krig, även om jag inte befinner mig vid frontlinjen just nu. Därför måste mitt “vapen som journalist” vila. Hur som helst, jag hålls fången. Men min status ändras inte. Jag var och är journalist, mitt arbete fortsätter till denna dag. Detta även om det i ett annat sammanhang med olika aspekter förvärvar vissa former av symbolik och uppoffring. För hela den civiliserade världen är förtryck och tortyr av journalister en stor utmaning för existensen av ett demokratiskt system. Även när det gäller skydd av mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Som ett resultat har mycket blod redan spillts, vilket inte tillåter oss att blunda för vad som händer i Vitryssland. Det är därför mina personliga värderingar har stärkts avsevärt.

– Så vi måste vara beredda på vad som helst. Det viktigaste idag är vårt Vitryssland och landets demokratiska omvandling. Med Guds hjälp hoppas vi att detta kommer att ske snart. Vi måste vara förenade och stödja varandra. Vi måste leva och gå vidare, ha tålamod, så att vi inte blir hysteriska och tappar kontrollen. Detta ger mig en brinnande tro, ett upplyst sinne, en rättfärdig kallelse och en vilja att göra uppoffringar.

Fysiskt och psykiskt tryck på politiska fångar

Det är värt att komma ihåg att vitryska brottsbekämpande myndigheter inte bara utövar fysiskt, utan även psykiskt tryck [4] på politiska fångar.

Dzyanis Ivasjyn insisterar på att han inte har begått ett brottI slutet av juni drabbades Dzyanis Ivasjyn av hjärtproblem i fängelset. Det är också känt att fängelsepersonal ständigt kräver erkännande av journalisten i närvaro av andra främlingar. Dzyanis Ivasjyn insisterar på att han inte har begått ett brott, så han undertecknar inte papper med falska anklagelser. 

I maj sattes journalisten i isolering under en vecka utan förklaring eller motivering. Han straffades på samma sätt igen den 21 juni.

Läs även


InformNapalm på svenska [8]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [9] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [10] och Twitter [11]. Läs mer om hur Du stödjer [12] InformNapalm.