- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Etniska ursprungsfolk i Ryssland grundar Förbundet av Fria Nationer

Representanter för sex etniska ursprungsbefolkningar i Ryssland har gjort ett offentligt uttalande om skapandet av Förbundet av Fria Nationer. Detta är en politisk plattform för avkoloniseringen av Rysslands ursprungsbefolkningar och deras förvärv av verklig suveränitet.

Initiativet har samlat aktivister från Basjkirien, Burjatien, Ingusjien, Kalmuckien, Mordvinien (erzia-folket), Primorje- och Chabarovsk-regionen (udege-folket).

Rysslands framtid efter det rysk-ukrainska krigets slut

Grundarna noterar fler offentliga debatter i media om Rysslands framtid efter det rysk-ukrainska krigets slut. I grund och botten handlar dessa diskussioner inte om federationens organisation, utan förs i paradigmet “det federala centrets framtid är Rysslands framtid”.

Vladimir Dovdanov, medlem av oirat-kalmuckernas folkkongress

Vårt folk oirat-kalmuckerna har upplevt enorma demografiska katastrofer i århundraden. Orsaken till dessa problem är vår koloniala ställning. Monarker och senare generalsekreterare har hanterat kalmuckerna som en handelsvara. Idag, som ett resultat av Rysslands militära aggression mot Ukraina, sker globala politiska förändringar. Detta ger oss en chans att gå från en objektstat till en subjektstat. Jag ser att många andra nationer har samma önskan.

Kollapsen av den nuvarande ryska regimen

I ett offentligt manifest proklamerar deltagarna i plattformen principen om “presumtion om subjektivitet”, enligt vilken regionerna, med kollapsen av den nuvarande politiska regimen i Ryssland, inte behöver vädja till någon för att ge dem suveränitet. Alla regioner får per definition full suveränitet och fullständigt oberoende från Moskva. De bestämmer sedan, som fria territorier, sin framtid och om de vill behålla sin självständighet, förena sig med andra regioner och republiker eller skapa en konfederation av stater.

Inäzor Syrés Boläen [1], ledare för erzia-folket, försäkrar att Förbundet av Fria Nationer är öppet för nya medlemmar. Han välkomnar alla som delar antiimperialistiska åsikter och erkänner folkens rätt till självbestämmande.

Etniska ursprungsbefolkningar i samverkan

Aktivisterna Dorjo Dugarov och Rajana Dugar-de Ponte från den burjatiska nationella rörelsen tror att en sammanslagning av olika nationella rörelser kring idén om kamp för frihet och politisk subjektivitet kommer att ha en kumulativ effekt. Framför allt öppnar sig nya möjligheter att förmedla idéer via internationella plattformar.

Ledaren för Basjkiriens nationella politiska center Ruslan Gabbasov

Jag anser att alla invånare i Ryssland, såväl som alla ursprungsbefolkningar, har full rätt att inte bara delta i diskussionen om framtiden för ryska territorier, utan också att utöva sin rätt till självbestämmande.

Initiativtagarna till förbundet är Vladimir Dovdanov, Batyr Bormongaev, Erenzen Dolyaev, Ruslan Gabbasov, Syrés Boläen, Vitalij Romasjkin, Dorjo Dugarov och Rajana Dugar-de Pon. Enligt grundarna av plattformen kommer nästa praktiska steg att vara att etablera kontakter med europeiska, turkiska och kazakiska offentliga organisationer och politiska partier.

Källa: Free Idel Ural [2].


Ytterligare artiklar av InformNapalm


InformNapalm Sverige [6]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [7] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [8] och Twitter [9]. Läs mer om hur Du stödjer [10] InformNapalm.