- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ukrainas underrättelsetjänst avslöjar ett nätverk av FSB-agenter som planerar sabotage och kidnappning

Enligt den officiella webbplatsen [1] för den ukrainska säkerhetstjänsten SBU har ett nätverk av FSB-agenter exponerats och stoppats. De ertappade agenterna verkade i Kyiv, Odesa, Mykolaiv, Zjytomyr och Tjernihiv. Nätverket inkluderar även tidigare anställda vid den ukrainska militära underrättelsetjänsten som rekryterats av ryssarna.

Den ukrainska underrättelsetjänsten kunde bland annat fastställa att de ukrainska medborgarna rekryterades av ryska FSB genom sambandsmännen Vadim Dautov och Denis Sobko.

FSB-agenter med order att utföra sabotage

I synnerhet förberedde de ryska agenterna sabotageoperationer. Rekryterna instruerades att skapa förutsättningar för sabotage i Mykolaiv-regionen för att underlätta penetrationen av sabotage- och spaningsgrupper från de tillfälligt ockuperade områdena.

FSB-sambandsmännen Vadim Dautov och Denis SobkoFSB-sambandsmännen Vadim Dautov och Denis Sobko.

Dessutom var nätverkets uppgift att organisera specialutbildning för vissa utvalda personer. Målen för attackerna inkluderar de ukrainska väpnade styrkornas krigsflygplan vid Kulbakino-flygbasen.

FSB-agenter i Kyiv, Odesa, Mykolaiv, Zjytomyr och TjernihivFSB-agenter i Kyiv, Odesa, Mykolaiv, Zjytomyr och Tjernihiv.

FSB-agenterna samlade också information om utplacering och omlokalisering av de ukrainska väpnade styrkorna, liksom om personal- och operativ verksamhet vid försvarsministeriets underrättelsedirektorat. Dessutom samlade de information om specialstyrkor, marinens högkvarter, den 73:e marinbasen och grundläggande interaktion med utländska partners etc. För att fullgöra sina uppgifter utförde agenterna rekryteringsarbete bland personal från de ukrainska väpnade styrkorna.

FSB-agenterna samlade information om de ukrainska väpnade styrkornaDessutom dokumenterades planer på att kidnappa en av de tidigare befälhavarna för de ukrainska specialstyrkorna och föra honom till det angripande landet. För detta erbjöd den ryska underrättelsetjänsten en belöning på 100 000 dollar.

FSB-agenter planerar sabotage och kidnappning
FSB-agenter planerar sabotage och kidnappning

Kommentar från InformNapalm-redaktionen

Denna del av SBU-rapporten hänför sig sannolikt till ett försök att kidnappa generallöjtnant Igor Lunjov. Han är för närvarande den enda tidigare befälhavaren för de ukrainska specialstyrkorna och har varit den enda befälhavaren sedan skapandet av denna typ av styrka i januari 2016. I augusti 2020 avskedade Ukrainas president Volodymyr Zelensky Igor Lunjov som befälhavare för de ukrainska specialstyrkorna. Generalmajor Grigorij Galagan utsågs sedan till denna position.

SBU konfiskerar vapen och sprängämnen

En arsenal av vapen och ammunition beslagtogs under undersökningarna, inklusive 4 AK-74, 2 pistoler, 2 raketkastare, 44 granater. Dessutom beslagtogs mer än 4000 patroner av olika kalibrer, cirka 3 kg trotyl, elektriska detonatorer etc.

Konfiskerade vapen och ammunition från FSB-agenter i UkrainaFör närvarande vidtas proceduråtgärder mot de avslöjade FSB-agenterna enligt den ukrainska strafflagen. Detta är i linje med artikel 111.1 (högförräderi), artikel 258-3, del 1 (inrättande av en terroristgrupp eller organisation), del 1, artikel 263 (olaglig användning av vapen, ammunition eller sprängämnen).

De ryska FSB-medlemmarna som är ansvariga för bildandet av agentnätverket är för närvarande under utredning enligt artikel 114 del 1 (spionage) i den ukrainska strafflagen. Åtgärderna för att gripa agenterna i nätverket har genomförts och kommer att fortsätta att genomföras av Odesas regionala åklagare.

Läs även


InformNapalm på svenska [5]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [6] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [7] och Twitter [8]. Läs mer om hur Du stödjer [9] InformNapalm.