- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Hackningsaktivister röjer vice stabschefen för Rysslands presidentkansli

Hackningsaktivister från Ukrainas Cyberallians [1] och CyberJunta har skickat in skannade kopior av dokument som innehåller information om ekonomiskt bedrägeri på 840 miljoner rubel.

Bedrägeriet genomfördes 1996 av den första biträdande stabschefen för Rysslands presidentkansli Sergei Kiriyenko. Som en påminnelse hackade ukrainska aktivister nyligen datorer som tillhör ryska presidentens assistent Vladislav Surkov [2] [1 [2]][2 [3]], och dumans medlem Konstantin Zatulin [1 [4]][2 [5]][3 [6]].

Vice stabschefen för Rysslands presidentkansli

Sergei Vladilenovich Kiriyenko [7] föddes den 26 juli 1962 i Sukhumi, Abchaziska Assr.

Vice stabschefen för Rysslands presidentkansli Sergei Kiriyenko [8]

Styrelseordförande för Garantiya Bank

År 1993 beslutade Sergei Kiriyenko att vara på den säkra sidan och upphörde med [9] sin tidiga affärsverksamhet i kopplad till Kommunistiska ungdomsförbundet. Istället etablerade han Garantiya bank. Detta under påstått skydd av gangsters med sådana exotiska smeknamn som “Vagon” och “Zima”. Hans inkomst ökade betydligt i samband med köp och försäljningar. Något som var oundvikligt i Ryssland vid den tiden. Vid Garantiya Bank insåg Kiriyenko att han hade ledarskapsförmåga och tog en tredje gradens magisterexamen i administration. Han fick sin utbildning vid Nizhniy Novgorod-avdelningen vid Hubbard College, som tillhör Scientologikyrkan. Något som många regeringar anser vara en farlig kult och en pseudo-religion. Där tog han en administrativ kurs i Management för att sedan övergå till metoder som hot, utpressning och bedrägerier för att uppnå sina affärsmål.

Kiriyenko visade sig vara en nyfiken student med en aptit för låne-bedrägeri som involverade personer nära honom eller hans protegéer. Han fick sina första riktigt stora pengar från pensionärer. Han gjorde en överenskommelse med V. Babakayev, chef för statens pensionsfond i Nizhniy Novgorod-regionen och V. Barchuk, ordförande i statens pensionsfond, där stora skattebetalare, särskilt oljeraffinaderier, skulle överföra pengar till Nizhniy Novgorodregionen direkt via konton hos Garantiya-banken vid sidan om pensionsfonden.

Brist på pengar i det monetära systemet

På 1990-talet fanns det brist på pengar i landets växande monetära system, och företagen gjorde ofta sina betalningar eller löneutbetalningar med sina produkter. Kiriyenkos bank utförde det ädla uppdraget att säkerställa regelbundna pensionsutbetalningar genom att sälja sådana produkter för att pensionspengar skulle ackumuleras i regionen. En konkret händelse beskrivs i brottmålsärende dnr. 550 314 av den 22 februari 2000 initierad av åklagarmyndigheten i Nizhniy Novgorod-regionen mot Viktor Babakayev. Dessutom inleddes många parlamentariska förfrågningar i frågan.

Faktum är att Garantiya Bank, liksom många andra Scientologibankers projekt, till stor del grundades inte med egna medel utan med pengar från pensionsfonder. Från 1993 till 1995 investerades cirka 65% av alla pensioner i Nizhniy Novgorodregionen i bankens auktoriserade kapital. Hänvisning till dessa speciella relationer mellan pensionsfonden och därefter bankens ordförande, Sergei Kiriyenko, gjordes på parlamentarisk begäran till åklagaren V. V. Ustinov med dnr. СШ-11 / 4–3 den 11 mars 2001. Medlemmar av statsduman som undertecknade begäran, S.M. Akhmetkhanov, E.G. Zyablitsev, S.P. Shashurin, V.I. Shandybin och N.P. Zalepukhin ansåg att de olagliga åtgärderna för förvaltningen av pensionsfonder i regionen Nizhniy Novgorod och Garantiya-banken, liksom deras överträdelser av federala lagar, orsakade skador på den ryska pensionsfonden på 163,7 miljoner rubel. Dessutom användes statliga pensionsmedel på 67,5 miljoner rubel illegalt. Felaktig fördelning av medel gjordes till 334,4 miljoner rubel.

Osäkra växlar

Förutom sådana storskaliga brott kan försäljningen av en byggnad som byggts av pensionsfonden till Garantiya-banken långt under marknadsvärdet tyckas vara liten. Men det finns en ännu mer intressant episod, olagliga transaktioner med växlar mellan oljeraffinaderierna och pensionsfonden i regionen Nizhniy Novgorod. Växlarna utfärdades av Garantiya-banken och dess dotterbolag Rusneftinvest CJSC.

Som ett resultat hade Pensionsfonden en brist på mer än 100 miljoner rubel, men det var inte slutet på historien. Osäkra bankräkningar i form av växlar användes för pensionsutbetalningar från den regionala budgeten. När lagstiftningsförsamlingen i regionen Nizhniy Novgorod först hade avslagit förslaget på ovanstående tillvägagångssätt, godkände guvernör I.P. Sklyarov, efter eget gottfinnande, de beslut som krävdes. Trots särskild uppmärksamhet hos åklagarmyndigheten i detta brottmål lades det ner av Nizhniy Novgorod-åklagaren A. Fedotov. Detta på grund av bristande bevisning. 1996 avslutade Kiriyenko sin bankverksamhet, som ständigt övervakades av myndigheterna, och blev ordförande för 85% statligt ägda oljebolaget NORSI.

Bedrägeri på 840 miljoner rubel

Innan Kiriyenko avgick som styrelseordförande i Garantiya Bank genomförde han ett klassiskt bankbedrägeri. Den 30 augusti 1996 ingick Kiriyenko och Garantiya Bank ett kreditavtal om 840 miljoner rubel (cirka 157 tusen dollar) med en löptid på 25 år och en årlig räntesats om 12 procent för konsumentändamål för bankens anställda. På bankens vägnar tecknades kreditavtalet av vice ordförande, V.V. Kitayev. Enligt avtalet skulle pengarna sättas in på konto 716 300 716 324 i Garantiya-banken.

1 [10] 2 [11]

4 [12] 3 [13]

Efter att ha undertecknat kreditavtalet gav Kiriyenko nya instruktioner till banken. 840 miljoner ryska rubel skulle nu överföras från kreditkontot 716 300 716 324 enligt överenskommelsen 01–12 av den 21 augusti 1996 till Nizhniy Novgorod [14] Public Joint Stock Bank-konto 755–100467654, Nizhegorodskiy Dom CJSC, F-skatte-ID 5 257 010 426. Överföringen genomfördes den 3 september 1996. Det bör kanske nämnas att Nizhegorodskiy Dom CJSC är nu likviderats, varvid fem nya företag [15] grundats. Dessa är Stalkonstruktsiya-ND CJSC, Karkas-ND Ltd., VVC-Audit JSC, L-Avto CJSC, Bezopasnost-ND Ltd). Den 4 september 1996 undertecknade Kiriyenko och Garantiya Bank ett ändringsförslag till låneavtalet av den 30 augusti 1996 om ändring av förfarandet för återbetalning av krediten. Nu skulle Kiriyenkos utestående skuld komma att återbetalas av banken från dess nettovinst.

Vittne i Nizhniy Novgorod

Från öppna källor har vi hittat kontaktuppgifterna för Pashik Manukyan (arkiverad profil [16]), en av de anställda på skattemyndigheterna i Nizhniy Novgorod, som granskade [17] Garantiya Bank 1996. Hans kommentarer i frågan är följande: “Jag arbetade på skatteförvaltningen i Nizhniy Novgorod från 1994 till 1998. Under denna period var Sergei Kiriyenko chef för Garantiya-banken. 1996 granskade jag banken. Mina kolleger varnade mig: Var försiktig Pashik! Kiriyenko och guvernör Nemtsov är vänner. Jag kommer ihåg att räntorna för pensionärer var högre än för andra insättare. Jag tror att det var 35% per år”.

Informationshämtning från presidentkansliet

InformNapalm har nu publicerat dokumentkopior, förklarat hur bedrägeriet har utförts och nämnt namnet på ett potentiellt vittne som kan höras. Nu är det upp till ryska antikorruptionsaktivister att fortsätta. InformNapalm-volontärerna fortsätter att analysera all insamlad information från de hackade datorerna på det ryska presidentkansliet. Alla bevis har lämnats till InformNapalm av Hackningsaktivister i Ukrainas Cyberallians [1]. InformNapalm ansvarar inte för källor och ursprungsdata. Vi analyserar och kompletterar material från öppna källor.


InformNapalm på Facebook [18]Detta material [19] är särskilt framtaget för InformNapalm [20] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [21] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.