- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Soldater från brigad 19 hedrade för strid i Ukraina

Ryska soldaters sidor på sociala medier är den viktigaste informationskällan för öppen källkodsintelligens (OSINT). Under tre år har InformNapalm utvecklat många olika metoder för att söka och identifiera ryska krigsförbrytare.

Identifiering av så kallade Donbass- och Syrienveteraner görs på många sätt. Även om de som undersöks använder fiktiva namn, och deras medieprofiler nästan inte innehåller någon information, kan vi identifiera deras deltagande i kriget.

Hedrade för deltagande i Rysslands krig mot Ukraina

Utmärkelser har blivit en viktig indikator på deltagandet i Rysslands krig mot Ukraina och Syrien. Vi har bilder på både statliga och institutionella ryska utmärkelser och medaljer. Därtill tilldelning av certifikat som mottagarna eller deras familjemedlemmar stolt publicerar på sociala medier.

Innan Ryssland började hybridkriget mot Ukraina var vissa uppgifter, till exempel register över tilldelade ryska armésoldater, offentligt tillgängliga. Men från hösten 2014 klassificerar Ryssland denna information som hemlig.

Därför är insamling av information på sociala medier, forum om soldater som tilldelats utmärkelser för deltagande i fientligheter utanför Ryssland, en viktig del av öppen källkodsinformation. I oktober 2016 presenterade InformNapalm en databas [1] som omfattade 79 soldater som fått tio olika ordnar och medaljer. Vi fortsätter vårt arbete och snart planerar vi att introducera en uppdaterad version [2] kompletterad med mer än 60 hedersbetygelser.

I den här OSINT-undersökningen presenterar vi soldater från den 19:e Motoriserade skyttebrigaden som fått utmärkelser för deltagande i kriget mot Ukraina. Brigaden är en del av militärenheten 20634 (Vladikavkaz, Nordossetien), 58:e ryska arméhären (södra militärområdet).

Vyacheslav Strelnikov

Soldater från den 19:e brigaden hedrade för strid i UkrainaFöddes den 2 juni 1993 (22 mars 1989 enligt en annan källa) i byn Donaurovo, Kirov län, Ryssland. Döma av Vyacheslav Strelnikovs sociala medieprofil gjorde han sin värnplikt 2013–2014, förmodligen i raketartilleribataljonen vid den 19:e Motoriserade skyttebrigaden. Han gick vidare genom att anmäla sig till en kontraktstjänst i brigadens spaningsbataljon.

Vyacheslav Strelnikov är mycket försiktig på sociala medier och har sina konton under fiktiva namn:

Men viljan att skryta har gjort så att Vyacheslav Strelnikov avslöjat sin tapperhetsorden. Den observerades först på en bild [12] som publicerades i juni 2015 på VK 2-kontot (Artur Samokhin). Nästa gång var i oktober 2016 när han laddade upp en bild [13] av orden med certifikatet 76983, utfärdad av presidentdekret den 20 januari 2015 på VK 1-kontot (Vyacheslav Tolmochev).

Soldater från den 19:e brigaden hedrade för strid i Ukraina

Förutom hedersbetygelsen är det väldigt lite i hans profiler som avslöjar militärkarriären med prestationer. Trots att stödet för hans deltagande i kriget bara är indirekt, föreslår kontona Strelnikov, Samokhin, Tolmochev starkt att det funnits saker att dölja. Dessutom binder hans kamratlista honom med spaningsenheten i den 19:e Motoriserade skyttebrigaden. Detta tillsammans med ett antal soldater som också deltog i utplaceringen i Donbass.

Evgeniy Petukhov

Soldater från den 19:e brigaden hedrade för strid i UkrainaFöddes den 25 augusti 1992 i Volzhsk, Republiken Mari El, Ryssland. Döma av Evgeniy Petukhovs sociala medieprofil gjorde han sin militärtjänst 2012–2013 som förare vid brigadens stab. Efter att ha slutfört sin militärtjänst med goda referenser [14] och en genomförd läkarundersökning [15] skrev han ett kontrakt som sergeant [16] på brigadens enhet för ABC-skydd.

Evgeniy Petukhov är aktiv på sociala medier via sitt VK-konto [17] (arkiverad profil [18], bilder [19], kontakter [20]). Den 3 december 2014 mottog han en medalj för militär förmåga [21] (677 utfärdat av det ryska försvarsdepartement den 10 februari 2014). Certifikatet undertecknades av militärenheten 20634 och dess interimschef överstelöjtnant D. Kirshin. Något tidigare, i september 2014, hade han lagt upp en bild [22] där han såg mer ut som en militant separatist från de olagliga beväpnade grupperna i Novorossiya än en professionell soldat.

Soldater från den 19:e brigaden hedrade för strid i Ukraina

Dessa soldater från den ryska arméns 19:e Motoriserade skyttebrigad står i en lång rad med andra deltagare i kriget mot Ukraina. InformNapalms volontärer har identifierat soldater från prickskytteenheter, enheter för elektronisk krigföring och UAV-enheter som varit på slagfälten i Donbass.

Den 19:e brigadens struktur och beväpning

Generalmajor Sergei Kisel19:e Motoriserade skyttebrigaden, militärenheten 20634 (Vladikavkaz, Nordossetien), 58:e ryska armén (södra militärområdet).

Under 2012 och 2013 var generalmajor Sergei Kisel befälhavare över brigaden. I september 2016 utsågs Sergei Kisel till chef [23] för den 20:e fälthären. Han föreslogs till generalmajor i juni 2013. Sedan 2015 är Esedullah Abachev befälhavaren för den 19:e Motoriserade skyttebrigaden.

Uppbyggnad

Förvaltning, tre mekaniserade infanteribataljoner, en jägarbataljon (Troitskaya, Republiken Ingusjien). Prickskyttar, en MBT-bataljon, två självdrivna haubitsartilleribataljoner, en raketartilleribataljon, en pansarartilleribataljon, en luftvärnsmissilbataljon. En luftvärnsartillerimissilbataljon, en spaningsbataljon, en UAV-enhet, en ingenjörsbataljon, ett ABC-skyddsenhet, en sambandsbataljon. En signalspaningsenhet, ett kontroll- och artillerispårningsbatteri, en spaningskontrollpluton. En luftförsvarskontrollpluton, en underhållsbataljon, en logistikbataljon, en huvudbyggnad, en medicinsk enhet. En instruktörspluton, en träningspluton, ett träningsområde och ett mässingsband.

Vapenutrustning

41 st. T-90K, 120 st. BMP-3, 9 st. BTR-82A, 27 st. BTR-80, 6 st. GAZ-233014 Tigr, 15 st. MT-LB, 18 st. 2B17-1 Tornado-G, 36 st. 2S19 Msta-S 152 mm. 18 st. 2S12 Sani 120 mm, 12 st. MT-12 Rapira 100 mm, 12 st. 9P149 Shturm-S, 4 st. BRDM-2, 12 St. 9K330 Tor. 6 st. 9A34 (35) Strela-10, 6 st. 2S6M Tunguska, 27 st. 9K38 Igla.

Den 19:e Motoriserade skyttebrigaden har nämnts i nio OSINT-undersökningar gjorda av InformNapalm. Dessa handlar om fakta om brigadens deltagande i invasionen till Ukraina under sommaren och hösten 2014, samt bevis på att brigadens soldater senare deltagit i fientligheterna i Donbass.

Rekommenderad läsning


Av Irakli Komaxidze [33].

InformNapalm på Twitter [34]Detta material [35] är särskilt framtaget för InformNapalm [36] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [37] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.