- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Soldater från den 69:e brigaden levererar humanitär hjälp som EMERCOM-anställda

Det verkar inte finnas något mer att säga om Putins konvojer med humanitär hjälp eftersom information om de olika rutterna och militära lasterna redan är allmänt känd.

Det har också slagits fast att konvojerna eskorteras av den ryska militären – men detta är inte allt. I vissa fall körs konvojerna av ryska soldater under skenet av EMERCOM, det ryska ministeriet för nödsituationer. Framför allt, har hjälpsändningar körts av soldater från den 69:e logistiskbrigadens motoriserade bataljon, militärenhet 11385-2, västra militärdistriktet, 20:e armén, Mulino, Nizhniy Novgorod-regionen, Ryssland.

Rysk humanitär hjälp till östra Ukraina

På bilderna nedan ser man hur en soldat från den 69:e brigaden förvandlas till en hjälparbetare från det ryska ministeriet för nödsituationer. Nedan bifogas även fotografier som är tagna under själva resans gång, långt inne på Ukrainskt territorium.

Soldater från den 69:e brigaden levererar humanitär hjälp [1]

En soldats profil på ett ryskt socialt nätverk

Putins humanitära hjälpkonvojer [2]

Det verkar som om det inte finns något mer att säga om Putins humanitära hjälpkonvojer

En soldat innan omvandlingen till en EMERCOM-anställd [3]

Soldaten från den 69:e brigaden innan förvandllingen till EMERCOM-anställd

Två ryska soldater och hjälparbetare [4]

Två “fullfjädrade” ryska hjälparbetare redo att resa till Östra Ukraina

Ryska soldater leverar humanitär hjälp i Ukraina [5]

Ursprunglig artikel [6] framtagen av Irakli Komakhidze [7].


Läs även


InformNapalm på svenska [11]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [12] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [13] och Twitter [14]. Läs mer om hur Du stödjer [15] InformNapalm.