- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryska hybridmilitärbaser i Belarus under sken av stridsutbildningscentra

Ryssland etablerar nya hybridmilitärbaser i Belarus. Under 2021 och 2022, under täckmantel av gemensamma militära manövrar, fortsatte Ryssland att mätta Belarus med militär utrustning. En del av utrustningen hade inte återförts till sina fasta platser efter tidigare gemensamma övningar.

Ryssland har också inrättat flera hybridmilitärbaser, kallade “stridsutbildningscentra”, för att tona ner hotet om ockupation från dessa anläggningar. Placeringen av militärbaser i Belarus har varit ett långsiktigt mål för Ryssland. Och först nu, när Lukasjenkos regim äntligen har överlämnat suveräniteten till Kreml, har Ryssland börjat sträva efter detta mål i snabb takt.

Ryska hybridmilitärbaser i Belarus

Sedan 2013 har Ryssland strävat efter att etablera militärbaser i Belarus. 2015 publicerade InformNapalm en OSINT-utredning [1] med titeln “Ryssland förbereder fotfäste i Belarus för en invasion av Ukraina”. Denna studie visade att utplaceringen av sådana baser inte bara hotade landets suveränitet, utan också kunde bli en “språngbräda” för Rysslands offensiv mot Ukraina från norr. Sedan 2016 har uppsättningen av sådana “språngbrädor” lagts på is, men återupptogs aktivt den 5 mars 2021. Under ett möte i Moskva diskuterade den belarusiske försvarsministern, generallöjtnanten Viktar Khrenin och den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu genomförandet av ett strategiskt partnerskapsprogram för 2021–2025. De enades om att skapa tre gemensamma tränings- och stridscentra.

Idag, under täckmantel av tränings- och stridscentra, har nya ryska hybridmilitärbaser inrättats och deras vidareutveckling fortsätter. Det är också planerat att ryska stridsflygplan och luftvärnssystem ska sättas in.

Enheter från de ryska luftförsvarsstyrkorna anländer till HrodnaDen 29 augusti 2021 anlände enheter från de ryska luftförsvarsstyrkorna med luftvärnssystem till Hrodna (arkiv [2]).

Satellitbilder bekräftar ryska luftförsvarssystem

Den polske militärexperten Konrad Muzyka publicerade [3] satellitbilder den 29 augusti, vilket bekräftar detta faktum. Dessa bilder gjorde det möjligt att lokalisera [4] de ryska luftförsvarssystemen till byn Labno-Ogorodniki i Hrodna-regionen, där den belarusiska försvarsmaktens första luftförsvarsregemente också är permanent stationerad.

Satellitbilder bekräftar ryska luftförsvarssystemSatellitbilder bekräftar ryska luftförsvarssystem i Belarus.

Stridsflygplan utgör en annan del av den nybildade militärbasen i Hrodna-regionen. Den 8 september 2021 anlände tre ryska Su-30SM stridsflygplan till Baranavitjy flygfält (arkiv [5]):

① RF-81872 (nummer 53 röd)
② RF-81768 (nummer 57 röd)
③ RF-81733 (nummer 72 röd)

Dagen efter började dessa plan patrullera [6] Belarus. Rapporter nämnde också att luftvärnsspecialister, som anlände i slutet av augusti, började sin stridstjänst samtidigt. Sedan dess har ryska militärflyg flugit över Belarus ungefär en gång i veckan.

Ryssland stärker sin närvaro i Belarus

Samtidigt har antalet “stridsutbildningscentra” fortsatt att växa. Den 6 oktober 2021 meddelade den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu att två “stridsutbildningscenter” redan hade etablerats i Belarus (arkiv [7]). Detta innebär uppenbarligen utplaceringen av Su-30SM-stridsflygplan i Baranavitjy och luftvärnssystemet S-400 nära Hrodna.

Intressant nog, den 1 december 2021 uppgav Lukasjenko också att S-400-systemen redan fanns i “ett stridsutbildningscenter” i Belarus (arkiv [8]). Den 21 januari 2022 meddelade Ryssland att två S-400-bataljoner hade skickats till Belarus inför för övningen “Allied Resolve 2022”. Samtidigt skrev portalen avia.pro samma dag att S-400-systemen påstods redan ha anlänt till Belarus (arkiv [9]). Författarna till rapporten illustrerade sin nyhetsartikel med en video av transporten från Khabarovsk-regionen. Att döma av titeln på videon kommer den från ryska RIA Novosti, som berättade om överföringen av vapensystemen från deras permanenta plats (arkiv [10]).

Statliga medier döljer närvaron av S-400 i landet

Bara två dagar senare, den 23 januari 2022, dök en rapport om ankomsten av ryska trupper till Polonka järnvägsstation i Brest-regionen upp på webbplatsen för den belarusiska tv-kanalen BT (arkiv [11]). Först visar inslaget militär personal som står nära ryska järnvägsvagnar. Och sedan (med början 0:16) visar videon en transport av S-400-system.

Som ett resultat kan tittarna få intrycket av att S-400-systemen anlände till Brest-regionen med detta tåg. Men videoklippet med S-400-systemen är hämtat från en rapport den 21 januari av det ryska försvarsministeriet (arkiv [12]). Videon berättar att detta luftvärnssystem just hade skickats och var på väg till en laststation i Khabarovsk-regionen.

Militär utrustning kvar i Belarus sedan tidigare

När det gäller ankomsten av S-400-systemen nämndes detta endast av den ryska tidningen Rossijskaja Gazeta i en artikel daterad 31 januari 2022. Artikeln berättar om två bataljoner av S-400 luftvärnssystem som överförts till Belarus (arkiv [13]). Som ett resultat tillkännagavs högtidligt ankomsten [14] av luftvärnssystemet på morgonen den 3 februari (arkiv [15]), medan den faktiska ankomsten ägde rum på natten. De beskrivna episoderna tyder på att de ryska och belarusiska statliga medierna döljer närvaron av luftförsvarssystemen S-400 i Belarus samt det faktiska antalet. Det är troligt att Ryssland har behållit sin militära utrustning i Belarus efter “Zapad-2021”-övningarna.

Militär utrustning kvar i Belarus sedan tidigareEn kommentar under en diskussion [16] om S-400-systemet säger att det 210:e luftförsvarsregementet (militärenhet 51890) i Rysslands fjärde luftförsvarsdivision, beläget i Dimitrov-distriktet i Moskva-regionen, behöll minst en S-400-bataljon i Belarus (arkiv [17]). Således tjänar “Allied Resolve 2022”-manövrarna Rysslands planer på att stärka och legalisera närvaron av militär utrustning och personal i Belarus, som tidigare har skickats dit. Men en viktigare fråga är vilken roll kommer Ryssland att tilldela sina nya militärbaser? Det finns en betydande risk att dessa militärbaser blir ett verktyg för att “legalisera” rysk militär personal och utrustning, som kommer att finnas kvar efter slutet av manövrarna.

Av InformNapalms belarusiska [18] redaktion.

Ytterligare artiklar av InformNapalm


InformNapalm Sverige [22]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [23] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [24] och Twitter [25]. Läs mer om hur Du stödjer [26] InformNapalm.