- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Rysk informationskampanj i östra Ukraina: Verktyg, kanaler och deadlines

InformNapalm har tagit del av ett intressant dokument om en informationskampanj, utvecklad av “DNR:s informationsministerium”.

Dokumentet som tillhandahölls av kontakter i ockuperade Donetsk har utarbetats på uppdrag av ryska sambandsofficerare för denna struktur.

Informationskampanj på grund av låg militärmoral

Med tanke på den låga moralen i pseudorepubliken på grund av stora förluster, massdesertering och vägran att lyda order, har de ryska sambandsofficerarna nu tydligen tvingat sina “underordnade” att utföra informationsarbete bland tvångsmobiliserade och befolkningen i de ockuperade områden.

Rysk informationskampanj i östra Ukraina
Rysk informationskampanj i östra Ukraina
Informationskampanj på grund av låg militärmoral
Informationskampanj på grund av låg militärmoral
Informationskampanj på grund av låg militärmoral
Informationskampanj på grund av låg militärmoral
Kampanj för minskad nivå av social spänning bland anhöriga
Kampanj för minskad nivå av social spänning bland anhöriga
Kampanj för minskad nivå av social spänning bland anhöriga

Kampanj för minskad nivå av social spänning bland anhöriga

Informationskampanjen är utformad för att höja moralen hos den militära personal som har mobiliserats för att kompensera för tidigare förluster i de militära leden. För detta rekommenderas att “heroisera deltagarna i operationerna”, bland annat genom att informera om fiktiva framsteg i “befrielsen” av territorier. Dessutom innefattar planen att ge invånarna i det ockuperade området en lojal inställning till de ryska ockupationsstyrkorna, marionettmyndigheterna och ledarskapet. Enligt de ryska sambandsofficerarna kommer sådana åtgärder minska nivån av social spänning bland anhöriga till mobiliserad och redan död militär personal. Dessutom skapas en negativ inställning till Ukrainas väpnade styrkor.

Låt oss också komma ihåg att den 23 december 2021 publicerade InformNapalm en rapport [1] om en informationskampanj utarbetad av “DNR:s informationsministerium” för dess ryska sambandsofficerare.

I samband med temat informationskampanjer uppmanas alla läsare att se hur ryska propagandister bidrar till att ett 2S4 Tyulpan mobilt artillerisystem slås ut.

Ytterligare artiklar av InformNapalm


InformNapalm Sverige [5]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [6] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [7] och Twitter [8]. Läs mer om hur Du stödjer [9] InformNapalm.