- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Vad Rysslands informationskrig verkligen kostar

InformNapalm presenterar data som producerats av Vyacheslav Gusarov som är informationssäkerhetsexpert på organisationen Information Resistance [1], en grupp som avslöjar hur mycket resurser som Ryssland årligen spenderar på sitt informationskrig, bland annat mot Ukraina.

För ett år sedan gjorde den amerikanska kongressledamoten Dan Mike ett sensationellt uttalande. Han sade att Putin har spenderat mer än $ 9 miljarder på informationsspridning för att misskreditera Ukraina.

Enligt kongressledamoten använder den ryske presidenten propagandan mot både Ukraina och Väst. Rysslands krig mot Ukraina delvis gjorts med traditionella vapen såsom maskingevär, stridsvagnar och kanoner. Informationsdelen av den ryska aggressionen utkämpas bakom kulisserna.

I vår tidigare analys [2], angav vi inte hur stor del av Rysslands stridsstöd som avser informationsspridning i Donbass, där komponenter som elektronisk krigföring, radiostörningar och eliminering av signaler, kostnader för tryckerier- och offsetutrustningar, systemkomponenter som skickar automatiska meddelanden med provocerande SMS ukrainska soldater ingår. Däremot kommer denna analys att redogöra för Rysslands totalkostnader för sitt informationskrig.

En videofilm som handlar om Rysslands hybridkrig i Donbass, hur information förvrängs, hur lögner offentliggörs, hur den ryska statsapparatens olika avdelningar samverkar för att smälta in i det ockuperade territoriet, hur intagna blir släppta på förtid och förda till Donbass.

Rysslands informationskrig

I den ryska informationsspridningen som bedrivs mot Ukraina inkluderar vi samtliga verktyg. Vi utesluter inte möjligheten att vi har missat någon detalj, eftersom mångfalden av verktygen är ganska bred. Vårt mål är att bedöma den samlade bilden av det ryska informationskriget som utkämpas i det ockuperade Donbass. Vi tar även upp framväxten av informationsoperationer i Europa.


Militärt stöd till ryska terroristband i Donbass samt utrustning för elektronisk krigföring som observerats i Donbass.


Hur mycket Rysslands informationskrig kostar [3]


Multifunktionellt Rtut-BM

Rtut-BM [4] [3 enheter] för elektronisk krigföring [Kod: 1Л262Э – för att störa kommunikationssignaler och för att skydda personal och utrustning från artillerigranater utrustade med radiostyrda säkringar i intervallet 95-420 MHz].

Kostnad: 70 miljoner rubel styck.


Multifunktionellt Krasukha-4

Krasukha [5] 4-bredbands störstation [Kod: 1РЛ257 – neutraliserar [LEO] spionsatelliter i låg omloppsbana runt jorden, markbaserade radar, drönarsignaler, luftburna radarsystem mellan 150 till 300 kilometer. Systemet kan också orsaka skador på fiendens EW-system och kommunikation.

Kostnad: 258 miljoner rubel styck.


Borisoglebsk 2

Borisoglebsk [6] 2-komplex för elektronisk krigföring [Kod: РБ-301Б – Spaning- och filtrering av HF- och UHF-signaler, markbundna och luftfartygs radiokanaler, mobila terminaler och bärbar radio i intervallet 1,5 till 1000 MHz].

Kostnad: 500 miljoner rubel styck.


Radiospaningssystemet Torn

Torn [7] för elektronisk krigföring.

Kostnad: 100 miljoner rubel styck.


Drönare Orlan-10

Orlan-10 [8] är baserad på Leer-3-systemet för elektronisk krigföring i syfte att störa ut GSM-nät.

Kostnad: 336 miljoner rubel styck.


Medel för psykologisk krigföring

Flygblad [9], tidningar [10] och propagandabroschyrer.

Kostnad: 10 miljoner rubel per år.


Stöd till pro-ryska ideologiska rörelser

Fria Donbass, Republiken Donetsk, Oplot, Luhansk Värld, Nya Ryssland, Sydöst, Luhansk Ekonomiska Union med flera.

Kostnad: Cirka 80 miljoner rubel per år.


Stöd till regionala pro-ryska medier


TV-kanaler

Luhansk-24, Nya Rysslands TV, Första Republikanska DNR-TV, Oplot-TV, DNR-Unionen, AR-TV.

Kostnad: Cirka 180 miljoner rubel per år.


Webbaserade nyhetskanaler

Första Republikanska DNR-TV, Informationsbyrån, Donbass Patriotiska Trupper, Nyhetsfront med flera.

Kostnad: Cirka 5 miljoner rubel per år.


FM-radio

Radio Nya Ryssland, Radio DNR.

Kostnad: Cirka 5 miljoner rubel per år.


Reläpaket för rysk radio och TV

Kostnad: 2 miljoner rubel per år.


Tryckta tidningar

21:a Århundradet, Kommunala Tidningen, Folkets Röst med flera.

Kostnad: Cirka 1 miljon rubel per år.


Elektroniska medier

Lugansk-online.info [11], Novorosinform.org [12], Komitet.net.ua, Rusvesna.su med flera.

Kostnad: Cirka 1 miljon rubel per år.


Det är lätt att räkna ut att den ryska federala budgetens årliga utgifter för informationsoperationer för att stödja separatismen i det ockuperade Donbass. Kostnad: Cirka 274 miljoner rubel per år [$ 5,5 miljoner].


Vapen och utrustning

Kostnaden för krigsvapen som förs in från Ryssland till Ukraina når 1,4 miljarder rubel [$ 25 miljoner].

Förutom kriget i Donbassregionen, har Ryssland en kampanj riktad mot det europeiska informationsområdet. Mångfalden av Rysslands metoder visar på Kremls avsikter att bilda en pro-rysk sfär i Europa och att använda den som en plattform för sina egna framtida utrikespolitiska intressen.


Verktyg för informationsspridning


TV-bolaget VGTRK

Ryssland-1, Ryssland-2, Ryssland-24, RTR Planet, Euronews Internetprojekt i Ryssland, Vesti.ru, Strana Druzey, Digital Russia.tv, Strana.ru med flera.

År 2014 spenderades 52,9 miljarder rubel [$ 1,3 miljarder]. För några månader sedan lanserades med stöd från VGTRK [13] en krimtatarisk radio- och TV-station på den ockuperade Krimhalvön. Bolaget ingår TV-koncernen Millet och radiostationen Vatan Sedası.

Enligt ungefärliga uppskattningar är den ungefärliga budgeten för VGTRK för 2015 cirka 55 miljarder rubel, varav 12,2 miljarder rubel kommer att spenderas på projektet för bildandet av en objektiv bild [14] av Ryssland i utlandet. Ytterligare 3,5 miljarder rubel läggs på de internationella sändningarna.


Nyhetsbyråer med TV- och radiosändningar

Den internationella nyhetsbyrån Rossiya Segodnja [15] [RT], videonyhetsbyrån Ruptly, Internationella Webbstudion Sputnik, RIA Novosty, Ria.ru med flera har ökat sina utgifter med 41 procent [16] jämfört med 2014. Detta är kopplat till öppnandet av RT:s kontor i London och lanseringen av RT:s dygnetrunt-sändningar på tyska och franska. Dessutom har Rossija Segodnja [RT] tagit över radiostationen Rysslands Röst som numera, enligt officiella uppgifter ingår i RIA Novosti-gruppen.

År 2014 var budgeten för Rossija Segodnja [RT] cirka $ 500 miljoner.

År 2014 var budgeten för nyhetsbyråerna RIA Novosti [17] och Sputnik [17] nästan $ 4,5 miljoner.

År 2015 ligger den beräknade budgeten för den internationella nyhetsbyrån Russia Today [18] [RT] på $ 650 miljoner. Detta, enligt olika rapporter.


Rysslands First Channel

Rysslands First Channel [19] äger företaget First Baltic Channel i Lettland [PBK Lettland], Estland [PBK Estland] och Litauen [PBK Litauen]. Dessutom finns ett avtal med det svenska företaget SES, där First Baltic Channel i Lettland betalar för överföring av signaler via satellit och för anslutningen till de baltiska staternas kabel-TV-nät. För detta fick Rysslands First Channel under 2014 $ 150 miljoner från budgeten. För 2015 avsätts samma belopp, plus en tilläggsfinansiering på 3,5 miljarder rubel [$ 64 miljoner] för att kompensera kursskillnaden av den svaga rubeln.


Gazprom-Media Holding

Finansieringen av Gazprom-Media [20] Holding görs via Gazprom Corporation.

TV-kanaler: NTV, TNT, Satellit-TV-bolaget NTV Plus. Radiostationerna: City-FM, Echo Moskvy, Avtoradio. Mediehusen: 101.ru, Seven Days, NTV Kino, Central Partnership, Rutube.ru, Now.ru med flera.

För närvarande utökar Gazprom-Media genom att lansera nya kanaler [21]. Det uppskattas att dess årliga finansiering kan ligga på cirka $ 300 miljoner.


National Media Group

National Media Group [22] har positionerat sig som en privat mediekoncern.

Företaget består av TV-kanalerna: Fifth Channel, REN TV, Lifenews. Tidningen: Izvestija. Nyhetswebben: LifeNews.ru, och Russian News Agency.

Verksamheten finansieras genom stödmottagare såsom bolagen Sogaz, Bank Rossija och Surguntneftgaz. TV-kanalen Lifenews ägs till 49 procent av National Media Group och erhåller finansiering från företaget Surgutex. Det uppskattas att den årliga finansieringen för National Media Group inte kan vara mindre än $ 300 miljoner.


Ryssland Bortom Rubrikerna

Russia Beyond the Headlines [23] är ett internationellt publiceringsprojekt av tidningen Rossiyskaja Gazeta och som regelbundet publiceras i tryckt form. Dessutom finns det ett interaktivt komplement till mest världens mest kända tidskrifter på hela 16 språk.

The Washington Post [USA], The New York Times [USA], The Daily Telegraph [UK], Le Figaro [Frankrike], Süddeutsche Zeitung [Tyskland], The Economic Times [Indien], Folha de Sao Paolo [Brasilien], La epubblica [Italien], JoongAng Ilbo [Sydkorea], China Business News [Kina] med flera.

Budgeteringen av projektet Rossiyskaja Gazeta kan vara ungefär $ 10 till 12 miljoner. Totalt spenderar Kreml $ 2 miljarder 626 miljoner på informationsspridning i medier.


Ryska sociala nätverk

Ryska verktyg för nätverkskommunikation spelar en stor roll i informationsspridningen.

Ryska sociala nätverk som Odnoklassniki [24], VKontakte [24], Moi Mir [24], Mail.ru [24]Agent [24], ICQ [24] har helt införlivats i den ryska internetföretagsgruppen Mail.ru. Med andra ord har en social webbplattform bildats under samma tak. Mail.ru-gruppen styrs av den ryska oligarken Alisher Usmanov [25] som har 45 procent av aktierna. Han har nära band till Kreml.

Den beräknade finansieringen för den ryska sociala onlineplattformen kan vara upp till $ 50 miljoner.


PC-programvaror och nätverk

Kremls inflytande genom mjukvaror och nätverk sker genom ett antal välkända grupper.

Kaspersky Lab [26] arbetar till förmån för den ryska säkerhetstjänsten FSB genom aktiva uppdrag [27] på Internet.

Projektet CyberBerkut är en grupp ryska hackare som laddar upp och sprider hackerprogram på Internet. Enligt olika uppgifter är gruppen egentligen ett FSB-projekt [28].

Cyberspecialenheter inom säkerhetstjänsten FSB, inrikesministeriet, försvarsdepartementet och andra strukturer är finansierade av sina egna strukturer.

Informationsspridning och påverkan genom Pc-programvaror och nätverk kostar cirka $ 132,4 miljoner per år. Beräknad kostnad för de ryska hackarna kan vara cirka $ 100 miljoner per år.


Trollfabriker

Ryssland bedriver omfattande internet trolling [29] med uppgift att genomföra nödvändiga steg på sociala nätverk. Trollens kontor är belägna i olika regioner.

Byn Olgino [Sankt Petersburg], Byn Yablonovsky [Adygeiska republiken], Byn Perekatny [Adygeiska republiken], Byn Zeleny [Nizhnij Novgorodregionen], städerna Belgorod, Ryazan, Khabarovsk, Kaliningrad med flera. Den mest kända av dessa trollingfirmor är Internet Research i Sankt Petersburg. Genomsnittliga lönen [30] för ett troll är ca 3000 rubel.

Ryssland har 3000 operatörer som infiltrerar sociala nätverk. Kostnad: Cirka 1,8 miljarder rubel [$ 32,4 miljoner].


Opinionsbildning och analys

Det ryska systemet för social opinionsbildning representeras av VCIOM [31], Evrazijskij Monitor [32], Obshhestvennoe Mnenie [33], Levada [34] med flera. Dessa organisationer utgör grunden för en modellering av allmänheten genom resultaten av social forskning.

VCIOM:s aktiviteter och strukturer har observerats i Ukraina, särskilt under förberedelserna för folkomröstningen på den annekterade Krimhalvön 2014. För att ge ett sken av trovärdighet vid valurnorna, grundade VCIOM en fiktiv institution [35] med namnet “Krymskij Respublikanskij Institut Politicheskih i Sociologicheskih Issledovanij”. Man hänvisade till denna fiktiva institution när folkomröstningen på Krim skulle offentliggöras.

Folkrepubliken Donetsk har öppnat två sociologiska forskningscenter med samma namn, Osobyj Status [36], som dikterar den allmänna opinionen i det ockuperade området. Aktiviteterna i ryska organisationer som formar den allmänna opinionen har vid upprepade tillfällen blivit observerade utomlands genom publicering av forskningsresultat i lokala medier.

Kremls ungefärliga budget för sina skräddarsydda sociala undersökningar, även i de ockuperade territorierna, uppnår en summa av ca $ 100 miljoner per år.

Ros-sotrudnichestvo

Den sociala och nationella spridningen utomlands sker främst genom Ros-sotrudnichestvo [37] som arbetar med landsmän som bor utomlands. Rossotrudnichestvo har regionala kontor i 80 länder.

Rossotrudnichestvo är en avdelning inom det ryska utrikesministeriet. Enligt officiella uppgifter [38] har Rossotrudnichestvo fått nästan $ 33 miljoner för 2015. Därför måste man anta att kostnaderna för 2014 var likartade. När det gäller 2015 så har regeringen också ökat finansieringen [39] av ett projekt som syftar till att främja det ryska språket. Ökningen är 2 miljarder rubel [$ 36 miljoner].

Civila föreningar och statliga stiftelser

Arbetet med att förmedla en positiv attityd i utlandet gentemot Ryssland bland allmänheten, politiker genomförs av civila institutioner. Detta gäller också arbetet med att förbättra det utländska affärsklimatet. Detta realiseras genom aktiviteter där statliga stiftelser fungerar som offentliga organisationer. Uppgiften för dessa statliga stiftelser är att bekanta den utländska allmänheten med rysk kultur, historia och politik.

Mir Foundation

Den viktigaste är Mir Foundation [40], som arbetar för att lyfta fram rysk historia, språk och kultur runt om i världen. Grundarna av stiftelsen är det ryska utrikesministeriet och ministeriet för utbildning och vetenskap.

Den årliga budgeten för stiftelsens verksamhet är 750 miljoner [41] rubel. Därtill tillkommer finansiering av Internet-TV och radiostationen Russkiy Mir med 10 miljoner [42] rubel [$15,2 miljoner].

Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund

Stiftelsen [43] Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund arbetar för att förbättra Rysslands utrikespolitiska image. Stiftelsen grundades av det ryska utrikesministeriet. Organisationen stödjer media och elektroniska informationskällor utomlands genom att ge ekonomiskt stöd och ger metodiskt. Gorchakov Fonden stöder det aktivt projektet offentlig diplomati [44], som har lanserats i de postsovjetiska länderna.

Den årliga budgeten för fonden är 55 miljoner [45] rubel [$ 1,1 miljoner].

Russian Council of Foreign Affairs

Den icke-vinstdrivande organisation Russian Council [46] of Foreign Affairs arbetar med utrikespolitik och internationella relationer. Organisationen grundades av utrikesministeriet och ministeriet för utbildning och vetenskap, Russian Academy of Sciences, Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs och nyhetsbyrån Interfax. Detta är en av Rysslands verktyg för offentlig diplomati och “mjuka makt” i Europa och världen. Den viktigaste uppgiften för rådet är att testa det sociala klimatet bland eliten och allmänheten till förmån för Rysslands politik.

Den årliga budgeten för Ryska rådet för utrikesfrågor är cirka $ 5 miljoner.

Historical Perspective Foundation

Den icke-statliga Historical Perspective Foundation [47] grundades för att finansiera den amerikanska [New York] och europeiska grenen [Paris] av Institute of Democracy and Co-operation. Institutets verksamhet är inriktad på att sprida rysk ideologi och att hjälpa Ryssland att bedriva sin utrikespolitik i fråga om internationella relationer, geopolitik, historia och media.

Den årliga budgeten för stiftelsen är cirka $ 3 miljoner.

Således ligger Moskvas årliga kostnad för socialt och nationellt inflytande i utlandet på cirka $ 390 miljoner.

Nationalistiska och ultra-radikala rörelser

Ryssland påverkar den utländska allmänheten genom nationalistiska och ultra-radikala rörelser. Detta görs genom att försöka att skapa en kommunikationskanal mellan Kreml och ledningen för särskilda europeiska sociopolitiska organisationer.

Dessa är: Front National [Frankrike], UKIP [Storbritannien], BNP [Storbritannien], AFD [Tyskland], Jobbik [Ungern], Latvijas Krievu Savienība [Lettland], Ataka [Bulgarien], Forza Italia [Italien] med flera.

Många av dessa partier har sina egna representanter i de nationella parlamenten och Europaparlamentet. Kreml inte bara finansierar deras verksamhet och valkampanjer, utan också deras medieorgan som tidningar och TV.

Motorcykelgäng

Till Kremls mottagare av budgetpengar hör också den Moskvabaserade motorcykelrörelsen Night Wolves. Organisationens självklara mål är att hitta likasinnade utomlands och att skapa nya kanaler för att sprida Rysslands politik.

Enligt en grov uppskattning kostar Night Wolves minst $ 200 miljoner.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att Moskva har ett komplett utbud av verktyg för ett informationskrig mot ett land eller en utländsk population. Allt från soldater och krigsmateriel som i Donbass, till mjukare verktyg som medier, stiftelser eller mc-gäng.

Följaktligen kan man utgå från Ryssland årligen spenderar $ 3,5 miljarder för att bedriva sina propagandaoperationer. Om vi går tillbaka till vad den amerikanska kongressledamoten Dan Mike menar med kostnader på $ 9 miljarder som Ryssland har satsat på denna verksamhet i Donbass, så faller det mesta på sin plats. Det ryska maskineriet har ju gått på övervarv i det ockuperade området de senaste tre åren.

Informationen om Rysslands påstådda budgetnedskärningar år 2016 för att stödja medier bör ses som banal populism. Om Kremls informationsmaskiner redan är igång, är det helt enkelt omöjligt att plötsligt sluta. Kreml har en lösning på detta och det är att flytta tidpunkten för slutförandet av projekten.


CC BY 4.0 – Viacheslav Gusarov, Centrum för Militärpolitiska Studier CMPS, Expert i informationssäkerhet på Information Resistance. Vid nytryck eller återanvändning av materialet är en aktiv länk till författaren och vårt projekt [48] obligatorisk.

Källa: Sprotyv.info [1]