- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

InformNapalm FAQ

Vi får ofta frågan om hur och när InformNapalm bildades, vad syftet med verksamheten är, vem som är våra volontärer, hur verksamheten fungerar, vem som stöder verksamheten och läser våra artiklar.

Gruppen bildades i februari 2014 som ett försök att bryta informationsblockaden, lägga fram bevis för en rysk invasion under täckmanteln av ”ett försvar av Krimhalvön” eller som ”en intern ukrainsk konflikt [1]”. Dessutom var målet att samla bevis för en full rysk invasion av Krim, grunda ett flerspråkigt informationsverktyg i syfte att kanalisera insamlat bevis. Detta efter att ha sett förvirring hos myndigheter, yrkessoldater, patrioter och frivilliga, som måste arbeta enskilt under eget flagg.

Väletablerad online-resurs

Idag är InformNapalm en väletablerad online-resurs som presenterar sina egna rapporter om den ryska aggressionen mot Ukraina. Gruppens frivilliga samlar in och analyserar bevis knutet till hybridkriget i Donbass [2] samt den ryska arméns inblandning, för att sedan publicera dessa sammanställningar.

Förutom insamlad information, behandlas också material som videor, foton, satellitbilder och profiler på sociala nätverk. Våra insiders som är i ockuperade Donbass fyller en huvudfunktion. Det gör också våra frivilliga lingvister som översätter den insamlade informationen till 20 språk. Våra volontärer består av människor från hela världen, med olika yrkesroller, politiska åsikter, etniska bakgrund och filosofier.

Grundare och chefredaktör

Grundare och chefredaktör för InformNapalm.org är Roman Burko, militär reporter från Ukraina. Medgrundare är Irakli Komakhidze från Georgien som har en bakgrund som utredare och militär analytiker. Gruppens volontärer härstammar från ett stort geografiskt område, såsom de postsovjetiska staterna, EU, USA, Israel, Georgien och Sydafrika.

Av uppenbara grunder namnger vi inte våra frivilliga informanter som diskret arbetar i de ockuperade områdena. Några av våra OSINT-utredare är allmänt bekanta, som Irakli Komakhidze från Georgien, Anton Pavlushko från Tyskland, Al Gri från Israel, Vitaliy J. och Viktor К. från Donbass. All kommunikation sker i huvudsak genom sociala nätverk och kryptokommunikation.

Kontakt med allmänheten

De flesta kontakterna med allmänheten sker genom sociala nätverk. Dessutom finns också ett antal kanaler på Youtube [3] som innehåller summeringar av tidigare efterforskningar. En av våra första filmer fick två miljoner visningar första dagen på Youtube. Filmen handlade om ryska soldater utan nationella beteckningar, “gröna män” som anfaller en ukrainsk militäranläggning i staden Sevastopol på Krim. Denna film kom att bli ett obestridligt bevis på rysk inblandning i konflikten. Filmen har också bidragit till att förstå allvaret i den ryska verksamheten på Krim, speciellt händelserna från annekteringens första period.

Inte alla undersökningar kan offentliggöras eftersom informationen i sig är ett vapen, ungefär som kärnkraft. Atomenergi kan bidra till att generera elektrisk kraft och lösa många problem, men kan också vara dödlig. Merparten av vår information ges därför till kompetenta myndigheter som har befogenhet att spana, kvarhålla eller avväpna fienden.

Insamling av underrättelseinformation

InformNapalm åtar sig inga uppdragsforskningar för myndigheter och politiska krafter. Gruppen är en informell sammanslutning av likasinnade specialister, utan under- eller överordnade, som samarbetar för en rättfärdig seger. Fr.o.m. april 2014, har vi fokus på datainsamling som Ukrainas väpnade styrkor kan använda. Vi har tidigare haft olika arbetsmetoder. Ett tillvägagångssätt har varit att fånga in Zello-kanaler som används av terroristerna för samordning. En annan har varit att hitta och kartlägga motståndarens vägspärrar, infrastruktur, personal och krigsutrustning.

Underrättelsedata

När det ursprungligen ingen fanns någon verklig gränsdragning mellan de stridande parterna, hjälpte våra volontärer den ukrainska armén med terrängspaning, analys av sannolikheten för en fientlig attack, baserad på information från våra medarbetare inne på ockuperat område. Det bör tilläggas att vår artikel ”Ho Chi Minhspåret” fick ett nyhetsvärde för kartorna med separatisternas rutter vid infiltration av städer som tagits tillbaka av ukrainska armén. Kraften i journalistik och publicitet är, att om politiker eller befälhavare blundar för underrättelserapporter och hellre väljer passivitet, bidrar allmänhetens uppmärksamhet till att ge dem en läroslant.

Ho Chi Minhspåret i Slovyansk [4]

Ho Chi Minhspåret i Slovyansk

Hemliga vapenarsenaler

Sedan våren 2014 använder separatisterna vanligtvis tunga vapen mot de ukrainska styrkorna, inklusive prickskyttegevär, granatkastare, stridsvagnar, luftvärnssystem och drönare. En stor del av denna utrustning har visat sig vara av rent ryskt ursprung. Det är därför InformNapalm forskat och publicerat information om utrustningen från den reguljära ryska armén.

Daganteckningar från stridsområdena

InformNapalm FAQ [5] Sommaren 2014 startade reguljära ryska arméförband militära operationer i full skala över Donbassregionen. Då började våra volontärer Artem Vasilenko och Roman Burko publicera sina daganteckningar [6] från stridsområdena, samt artiklar om fiendens extraordinära rörelser.

Våra uppsummeringar innehöll de första varningarna om faran för katastrofen i sektor ”D”, som kom att bli känd som ”det beryktade slaget i Ilovaisk”, i dagligt tal ”tryckkokaren i Ilovaisk”.

Alla våra nyhetsartiklar om slaget i Ilovaisk blev illustrerade med våra egna kartor, som separatisterna senare hävdade var NATO-material.

Möte med fienden

Kreml har försökt att dölja sin aktiva roll i Donbasskriget, med alla möjliga medel, för att hålla antalet dödade ryska soldater hemligt. Våra volontärer har effektivt arbetat för att få tillgång till personuppgifter om sårade och dödade ryska soldater, och därefter fått informationen publicerad. InformNapalm har kommit att bli så högt ansett att ukrainska militära myndigheter delar med sig av videoförhör [7] med ryska soldater och separatister. Det bästa exemplet på detta är vittnesmålet av sergeant Evgeniy Tur från det ryska 523:e motoriserade infanteriregementet, förband 30616-6, och DNR-separatisten Fedor Ustinov från Ryssland.

Den precisa demarkeringskartan

Efter signeringen av första Minsk-avtalet i september 2014, var det omöjligt att hitta någon detaljerad information om avgränsningarna i Donbassregionen. Våra volontärer fick tag i den ursprungliga elektroniska demarkeringskartan i december 2014. Det var en kopia av den ursprungliga kartan som förvarades hos toppen av LNR-separatisterna Plotnitskiys inre krets. InformNapalmkartan [8] blev publicerad 8 januari 2015 och kom att offentliggöras för nedladdning och analys.

Malaysia Airlines MH17

InformNapalm FAQ [9]Våra frivilliga deltog i insamlingen av bevis för rysk inblandning i nedskjutningen av MH17 i Donbass. Informationen vi lyckades samla in under de två första datainsamlingarna blev vidaresänd till det nederländska rättsväsendet.

Den första undersökningen gällde identifiering av bilder [10] utlagda på det ryska sociala nätverket VKontakte under profilnamnet Dmitriy Zubov, en rysk soldat på 147:e fordonslogistikstödsbataljonen, förband 83466, Moskva.

Hans bilder visar raketsystemet “Buk [9]” på en konvoj på väg till den ukrainska gränsen, bara 14 dagar innan tragedin med MH17. Efter att vi skrivit om profilen Zubov, blev den borttagen. Trots detta finns informationen tillgänglig på Google cache.

Missilsystemet Buk

InformNapalm FAQ [11]Den andra studien gällde en Volvolastbil [12] som fraktade missilsystemet “Buk” som skulle ha skjutit ned MH17 från separatistkontrollerat område. Bilderna av lastbilen är en del av den nederländska utredningsgruppens bevismaterial.

Våra frivilliga har funnit militärbasen i Snizhne där lastbilen blev sedd i oktober 2014, nära kolgruvan Udarnik i rebellkontrollerat område. InformNapalms medarbetare befinner sig konstant i stridszonerna, bakom fiendens linjer.

Båda studierna har gjorts av InformNapalms volontärer, som hela tiden befinner sig i stridsområdet “Victoria” och bakom fiendens linjer “Vitaliy”. Därför kan man knappas kalla våra frivilliga medarbetare för kuddkrigare. De är vanliga ukrainare som riskerar livet för en rättfärdig seger.

Informationshämtning från öppna källor

InformNapalm FAQ [13]Vårt material handlar först och främst om exponering av ryska förband i och runt Ukrainas gränser. InformNapalm publicerar också artiklar om information som är upplagd online på de ryska soldaternas nätverk. Skärmdumpar från profiler på VKontakte och Odnoklassniki tas också.

InformNapalm identifierar vapen och utrustning från filmer som utgetts av separatistiska propagandakanaler och ryska medier. Vi analyserar bilder från drönare och satelliter, men också foton på enskilda elitsoldater på ryska förband. Detta har blivit möjligt tack vare soldaternas egna selfies från Donbassområdet.

Finansiering av våra aktiviteter

InformNapalm är en ideell non-profitorganisation som idag inte ens är registrerat. De frivilliga måste också bära kostnaderna för projektet. Några få kostnader täcks av intäkter från kontextuella annonser på webbplatsen, videokanaler på Youtube och Vimeo. De ukrainska myndigheterna ger moraliskt stöd genom ett effektivt bruk av våra material.

InformNapalms läsare

Vi värderar alla våra läsare och de som stöder vår frivilliga insats, för utan våra läsare kan våra röster inte bli hörda där politiska beslut fattas. Tack vare vårt arbete har Kremls brott mot folkrätten fått uppmärksamhet långt utanför Ukraina. Det har visat sig att militära staber, myndigheter och globala medier inte alltid använder vår information effektivt. Det är därför vi gör allt för att tillhandahålla informationen till dem som kan använda den som ett vapen.

InformNapalms volontärer verkar på seminarier med organisationer och diplomater från flera länder. Vi byter information och presenterar fakta om den ryska aggressionen mot Ukraina. Våra rapporter visar ett ökat intresse från utländska regeringar för våra publikationer och analyser. Analyser av IP-loggarna visar att vår audiens finns på det amerikanska utrikesdepartementet, regeringarna i Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike, Bulgarien, Brasilien, Nederländerna, Kanada, Israel, Slovakien, Georgien, Lettland, Litauen, Estland, Turkiet och Nato.

Det totala antalet besökare på InformNapalm.org kan bli upp till 30 000 på ett dygn. Vi anser detta vara bra för en sajt med en smal specialisering och litet antal dagliga uppdateringar. Den mest besökta versionen är den ryska som har 1-3 uppdateringar per dag.

Översättningar

InformNapalm FAQ [14]För närvarande finns 20 språkversioner, där inläggen uppdateras med hjälp av en redaktion bestående av professionella översättare. Ett foto i en rapport från Nordatlantiska rådet nämner också InformNapalm som översättare.

Utöver publiceringar på engelska, tyska, spanska, franska, turkiska, kinesiska, georgiska, vitryska finns versioner på andra språk. Förutom att översätta och sprida egna undersökningar samarbetar vi också med internationella experter.

Framför allt bör det nämnas att en av de senaste rapporterna från Nordatlantiska rådet, “hiding in plain sight [15]” om den ryska aggressionen mot Ukraina, är översatt till ryska av InformNapalms medarbetare. Denna rapport bygger också på delar av InformNapalms analyser och slutsatser. Den ukrainska versionen av rapporten blev klar i augusti 2015. Vi uppskattar internationella organisationers stöd för att främja freden i Ukraina.

Speciella projekt

Idag fokuserar vi på att producera grafisk information baserad på våra egna undersökningar. I februari 2015 presenterade vi rapporten [16] “tio-i-topp-vapen involverade i den ryska aggressionen mot Ukraina”. Rapporten exponerar ryska vapen som inte kan räknas som krigstroféer, vilket bekräftar Rysslands inblandning i kriget.

Vi strävar efter att bli bäst på insatskonsolidering, undersökning av öppna informationskällor i nära samarbete med kompetenta, kreativa och engagerade medarbetare från hela världen. Dessa engagerade människors livserfarenheter är av stort intresse och värde. Kanske kommer den dagen då dessa medarbetare blir en del av Ukrainas samtidshistoria, landets kamp för frihet och självständighet. Länge leve Ukraina!


InformNapalm på svenska [17]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [18] och Twitter [19]. Läs mer om hur Du stödjer [20] InformNapalm [20].