- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Azerbajdzjanska kamikaze-UAV:er som kraschar i Georgien kan vara en provokation från ett tredjeland

På kvällen den 7 oktober 2020 rapporterade georgiska media att två kamikaze-UAV:er hade kraschat i byarna Udabno (Sagarejovski-distriktet) och Sanavardo (Kvareli-distriktet) runt kl. 18:30.

De ungefärliga koordinaterna för de båda incidenterna är 41.502843, 45.371749 respektive 411.903265, 45.825498. Inga dödsfall bland lokalbefolkningen rapporterades förutom att människor blev mycket oroliga.

Kamikaze-UAV:er kraschar i Georgien

Observera att byn Udabno gränsar direkt till Azerbajdzjan. Byn Sanavardo ligger djupt i Georgien vid foten av Kaukasus-bergskedjan nära Dagestan i Ryssland. Kraschplatsen för den första UAV är således 70 km från gränsen mellan Georgien och Azerbajdzjan.

Kamikaze-UAV:er kraschar i Georgien

Enligt preliminära uppgifter är UAV:erna av typen IAI Harop som används av de azerbajdzjanska väpnade styrkorna. 100 enheter av denna UAV har köpts från Israel. Denna typ av kamikaze-UAV används aktivt av de azerbajdzjanska väpnade styrkorna i direkt strid. Harop-UAV:erna kännetecknas av hög träffsäkerhet och kan cirkulera över slagfältet i flera timmar. När ett mål visas riktar operatören UAV:n mot det.

Bra grannskap mellan Georgien och Azerbajdzjan

Det är känt att båda UAV:​​erna kraschade nästan samtidigt. Detta kan tyda på en kapning av kontrollen. Kanske förverkligades inte provokationsplanerna fullt ut. Enligt InformNapalms georgiska volontärer är detta en provokation utförd av en tredje part. Den syftar till att undergräva goda grannförbindelser mellan Georgien och Azerbajdzjan. I synnerhet är en av versionerna att kontrollen av de azerbajdzjanska UAV:erna avlyssnades. De skickades sedan till Georgien. Det bör noteras att den ryska 102:a militärbasen (militär enhet 04436) är stationerad i Armenien. Basen förfogar över elektronisk krigsutrustning. Samtidigt, inom ramen för CSTO, förser Ryssland Armenien med modern EW-utrustning. Enligt InformNapalms källor har nyare stationer också levererats till Armenien från Ryssland. Utrustningen är utformad för att bekämpa moderna UAV:er.

Harop Kamikaze-UAV producerad av Israel

InformNapalm [1] presenterar exklusiva fotografier tagna av våra källor direkt från en av nedslagsplatserna.

Israelisktillverkad Harop Kamikaze-UAV
Israelisktillverkad Harop Kamikaze-UAV
Israelisktillverkad Harop Kamikaze-UAV
Kamikaze-UAV:er kraschar i Georgien
Foto: Harop Kamikaze-UAV [2] producerad av Israel.

Georgiska volontärer anser att Azerbajdzjan i denna svåra situation bör ta hänsyn till sin gode granne Georgien när sådana incidenter inträffar. I händelse av förlust av kontroll över UAV:er, måste den azerbajdzjanska sidan snarast meddela Georgien.

Läs även


InformNapalm på svenska [6]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [7] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [8] och Twitter [9]. Läs mer om hur Du stödjer [10] InformNapalm [10].