- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryska enheter inblandade i kriget mot Ukraina överförs till Kazakstan

Ryssland överför militära enheter till Kazakstan som tidigare varit inblandade i fientligheter i östra Ukraina och Krim. Den 6 januari lyfte ryska militära transportplan från de luftburna specialstyrkorna till Kazakstan.

Det förväntas att 200 reguljära ryska soldater kommer att anlända till Kazakstan i de inledande stadierna av överföringen. Utöver detta kommer även andra hybridstyrkor att överföras till landet.

CSTO-beslut som en officiell täckmantel

I enlighet med ett beslut i CSTO:s kollektiva säkerhetspakt, antaget den 6 januari 2022, har “fredsbevarande styrkor” skickats till Kazakstan. Organisationens grund är baserad på ryska strukturer.

Enligt preliminär information, publicerad av portalen Avia.pro, kan de ryska väpnade styrkorna användas för att ta hand om de mest upproriska städerna i Kazakstan. Och därefter kommer de att skickas till objekt som är strategiskt viktiga för Ryssland. Dessa är bland annat robotförsvarets testplats, Baikonur-kosmodromen med mera.

Specialstyrkor till Kazakstan

Tidigare rapporterade ryska medier att Ryssland hade skickat trupper till Kazakstan från 45:e spetsnaz-styrkorna, 98:e luftburna divisionen och trupper från Senezj [1] specialstyrka.

Enligt InformNapalms undersökningar har dessa enheter deltagit i kriget mot Ukraina, på Krim och i östra Ukraina. När det gäller 98:e luftburna divisionen [2] (militärenhet 65451) har militär personal från 217:e fallskärmsregementet (militärenhet 62295) och 331:a fallskärmsregementet (militärenhet 71211) observerats i Ukraina. Och intressant nog sattes de 45:e spetsnaz-styrkorna [3] (militärenhet 28337) in 2014 för att öka de ryska luftburna truppernas antal.

År 2001 genomförde officerare från 45:e luftburna regementet en serie bortföranden av lokalbefolkningen från de tjetjenska byarna Khatuni, Makhkety och Tevzeni. Bland officerarna fanns Igor Girkin (Strelkov [4]), känd för händelserna i östra Ukraina. Av de dussintals fallen har fyra blivit väl utredda, de bortförda personerna saknas fortfarande.

Angriparlandets så kallade fredsbevarare

Intressant nog använder Ryssland aktivt trupper från enheter som har deltagit i den hybrida aggressionen mot Ukraina för att utföra “fredsbevarande uppdrag” utomlands. Den 10 november 2020 överförde Ryssland trupper från 15:e motorskyttebrigaden [5] (militärenhet 90600) till Nagorno-Karabach. InformNapalm har upprepade gånger observerat reguljära trupper från denna brigad i östra Ukraina. Det finns också bevis på att trupper från 15:e brigaden deltog i attacken på Krim.

Under 2021 överfördes dessutom ryska fallskärmsjägare från den 76:e luftburna divisionen (militär enhet 07264) till Vitryssland [6] nära Litauens och Polens gränser. InformNapalms OSINT-databas har samlat in stora mängder data med bevis på deltagande av militär personal från divisionen i kriget mot Georgien. Dessutom har divisionen varit inblandad i attacken mot Krim och kriget i östra Ukraina. Det är särskilt dokumenterat att borriggarna Tjornomornaftogaz 2014 beslagtogs av fallskärmsjägare från 104:e luftburna regementet i den 76:e luftburna divisionen.

Hybridenheter för specialuppdrag

Det är också möjligt att Kreml, med tanke på världens växande medvetenhet om händelserna i Kazakstan, inte öppet vågar använda rysk militär personal för att döda och föra bort demonstranter. Istället använder Ryssland hybridenheter för dessa ändamål. Den 5 januari mottogs rapporter om fixering av militära transportflygplan till Kazakstan [7] från Ryssland.

Vid den tiden fanns det inget CSTO-beslut ännu, och ingen överföring av styrkor tillkännagavs offentligt. Militärexperter trodde dock att Ryssland kunde ha överfört legosoldater från företaget Wagner [8]. Denna militära organisation har deltagit i fientligheter mot Ukraina, i Syrien, Libyen, Sudan och andra länder. Användningen av legosoldater från ryska militära företag, knutna till specialstyrkorna, har hittills gjort det möjligt för Kreml att undvika direkt ansvar för krigsförbrytelser i andra länder.

Ytterligare artiklar av InformNapalm


InformNapalm Sverige [12]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [13] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [14] och Twitter [15]. Läs mer om hur Du stödjer [16] InformNapalm.