- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Murmansk-systemet för elektronisk krigföring på Krim

InformNapalm har genomfört en analys rörande det ryska systemet ”Murmansk-BN” för elektronisk krigföring som nu slagit rot på Krim. Vårt arbete är gjort med hjälp av öppna källmaterial såsom olika forum samt sociala nätverk.

I december 2014 rapporterar den ryska nyhetstjänsten “Krym Nash [1]” att Svartahavsflottans avdelning för elektronisk krigföring påbörjat ett arbete med nya ”Murmansk-BN GT-01”. Detta är ett automatiserat system som stör UHF-bindelserna mellan fiendens ledningsnivåer. Maritim elektronisk krigföring är en typ av stridsstöd från flottans sida. Målet är att avslöja fiendens system, kommandohögkvarterens resurser, fiendens vapen. Att genomföra elektronisk repression, elektroniskt skydda de egna systemen och kommandostrukturerna, samt att utöva kontraspionage.

Sevastopolbornas oro över sin hälsa

Sedan två veckor tillbaka rapporterar en av staden Sevastopols medier om lokalbefolkningens oro över sin hälsa. Invånare kring stadsdelarna Fiolenta- och Khersonessky-fyren är bekymrade över nya ryska militärenheter [2] kring deras bostäder. Ännu mer bekymrade är innehavare av privata minihotell som nu kommit att bli grannar med högriskobjekt, moderna kraftfulla radarsystem för identifiering och störande av elektroniska signaler därtill grannar  med flera kustnära missilanläggningar. Lokalbefolkningen klagar också på instabil drift av mobila kommunikationstjänster, radio- och TV-apparater.

Kraftfulla ryska teleskopmaster på Krim [3]

Kraftfulla ryska teleskopmaster nära Georgievklostret på den av Ukraina annekterade Krimhalvön

Kraftfulla teleskopmaster nära Georgievklostret i Fiolenta

Mest orolig är man för de höga kraftfulla teleskopmaster som dykt upp nära Georgievklostret i Fiolenta. Ryska Svartahavsflottans tidning ”Flag Rodin” har på ett sovjetiskt propagandamässigt sätt officiellt informerat om “Murmansksystemet” som en del av 475:e avdelningen för elektronisk krigföring. Enligt utsago kommer utrustningen att leda till att fienden avskräcks. Lokalbefolkningen som kastar en orolig blick på antennerna 150 meter från bostadshusen, är säkra på att strålningen är stark eftersom de som arbetar vid utrustningen bär speciella skyddskåpor, många fruktar också att deras hem kan komma att bli konfiskerade för att ge plats åt nya militära objekt.

Nyhetsbyrån RIA Novosti om Nordflottans övning

Den 20 mars 2014 rapporterade ”RIA Novosti” om Nordflottans övning med det nya vapensystemet. Befälhavaren för ryska Nordflottans elektroniska krigföring, kapten av andra graden Dmitri Popov berättar: ”Systemet gör det möjligt att störa en potentiell fiendes ledning. Det fungerar på upp till fem tusen kilometers avstånd”. Enligt Dmitri Popov utgör dessa komplex basen för ryska flottans elektroniska krigföring. ”Systemet togs i bruk i december 2014 och har framgångsrikt implementerats. Systemet fungerar över hela kortvågsbandet, genomför radio-spaning, lokaliserar och stör fiendesignaler. Vår uppgift i dag, är att omöjliggöra dataöverföring från en potentiell fiendes flygplan. Anläggningens effektivitet är 100%. Alla aktuella tester har genomförts” – sammanfattar Dmitri Popov.

Bilder på fyra ryska Murmansk-BN i Sevastopol

Nyligen publicerades nya bilder på fyra system vid  475:e [4] avdelningen för elektronisk krigföring, militärenhet 60135 [5], Sevastopol, Krim. Observera att ett komplex består av sex delar (endast omnämnt i en enda öppen informationskälla [6]) och kan ses på satellitbilder. Det ryska nätforum [7] som publicerat bilderna på ”Murmansk-NB” uppger att fotona tagits i juni 2015 men metadata ger oss ett annat datum: 2015-03-03.

Murmansk-BN GT-01 [8]

Rysk UHF-störsändaranläggning av typen Murmansk-BN GT-01 på den av Ukraina annekterade Krimhalvön

Undan för undan fylls det ockuperade Krim på med hälsovådlig rysk militär utrustning. Krim som tidigare var en turistpärla full med sanatorier håller successivt på att förvandlas till en bunt militärbaser, precis som under kalla krigets dagar. Genom att visa sina tillfälliga ambitioner samt spänna musklerna, så förstör Ryssland samtidigt Krims unika natur.


CC BY 4.0 – Ursprunglig artikel [9] framtagen av @BuTaJIu4eK [10]. Vid nytryck eller återanvändning av materialet är en aktiv länk till författaren och vårt projekt obligatorisk.