- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Korrupta general Gurulev röjs av soldater från den ryska 136 Brigaden

Bilder av utmärkelser för ryska kontraktsoldater på sociala konton hjälper till att avslöja deras deltagande i krigsförbrytelser utomlands men avslöjar också korrupta toppofficerare i den ryska armén.

Erfarenheten av OSINT-undersökningar gjorda av InformNapalm visar att utmärkelser på stats- och avdelningsnivå är några av de viktigaste ledtrådarna i sökandet efter ryska krigsförbrytare. Detta kan vara utmärkelser för strid, liksom inofficiella så kallade årsdagsmedaljer som indikerar ett deltagande i Kremls militära äventyr.

Utmärkelser för ryska kontraktsoldater

Från mars 2014 till augusti 2017 har InformNapalms frivilliga samlat in mer än 170 utdelningar av officiella utmärkelser för ryska kontraktsoldater. Bland dem är över 116 medaljer och ordnar tilldelade för krigsförbrytelser i Donbass, 19 för ockupationen av Krim, 6 för invasionen av Georgien och 30 för grymheterna i Syrien. Information om alla tilldelade krigsförbrytare har konsoliderats i en enda databas, även tillgänglig som informationsgrafik [1] och videografik [2].

Medan Kreml har hemligstämplat alla uppgifter från ryska register om tilldelade utmärkelser sedan början av det smutsiga kriget mot Ukraina, tjänar våra listor som ett bevis för det ryska militära deltagandet i olika hybridkonflikter. De är redan efterfrågade av internationella utredande organisationer och kompetenta rättsorgan över hela världen. I den här artikeln presenterar vi en mottagare av en avdelningsmedalj vid en av enheterna i Rysslands Södra militärområde. Med sitt skryt om utmärkelsen har han också avslöjat militärområdets vice befälhavare.

Soldaten Artyom Badambayev

Soldaten Artyom BadambayevArtyom Badambayev föddes den 1 mars 1989 i Saransk, Republiken Mordvinien, Ryssland. Socialt nätverk: VK [3] (arkiv 2015 [4], 2017 [5], album 2015 [6], 2017 [7], kontakter 2015 [8], 2017 [9]). OK [10] (kontot inaktivt sedan 2009).

Vi har redan mött Badambayev i det förflutna, eftersom hans namn var № 25 i en tidigare OSINT-undersökning [11] från december 2015 där vi lämnade personuppgifter om 29 kontraktsoldater från 291:a artilleribrigaden i Syrien. Strax efter den publiceringen raderade eller redigerade de flesta av de listade personerna sina offentliga konton.

Men i maj 2016 var Badambayev tillbaka och skröt om sina utmärkelser som tidigare hade varit frånvarande i hans album: Medalj [12] «För duglighet i strid» № 6722, utställd genom ett beslut av försvarsministern den 2 mars 2016. Detta utdelningscertifikat undertecknades av befälhavaren för militärenheten 63354, överste A. Gorlov. Denna enhet har upprepade gånger identifierats [13] i stridsuppdrag till Donbass [14].

Korrupta general Gurulev röjs av soldater från den ryska 136:e Brigaden

Observera att Badambayev, som vi har identifierat bland artillerister från 291:e Artilleribrigaden i Syrien, tidigare var en kontraktssoldat i 136:e Brigaden och dess signalbataljon. Därigenom kopplades han till dessa artillerister.

Utmärkelser till salu online

Den så kallade medaljen [15] «För deltagande i den fredsbevarande operationen i Georgien» utfärdad 2008, är tillgänglig för försäljning [16] online för 520 rubel. Utdelningscertifikatet för denna medalj har utfärdats av befälhavaren för 58:e armén, generalmajor A. Gurulev den 30 maj 2013. Detta fem år efter den ryska invasionen av Georgien i augusti 2008.

Korrupta general Gurulev röjs av soldater från den ryska 136:e Brigaden

Det så kallade offentliga [17] bröstemblemet [18] «För tjänst hos försvarsmakten» är också allmänt tillgänglig till ett pris från 750 [19] till 2000 rubel [20]. Och igen har samma generalmajor Gurulev tecknat utdelningsdokumentet för utmärkelsen.

Korrupta general Gurulev röjs av soldater från den ryska 136:e Brigaden

I slutet av juli 2017 beskrev den regionala ryska tidningen «Prizyv», Lyambrinskiy-området i Mordvinien, Badambayevs heroiska rekord. Mer exakt, hans deltagande i Georgien- och Syrienkriget. I artikeln nämns en annan av hans utmärkelser: Bröstemblemet [21] «För tjänst i Kaukasus». Även denna hedersbetygelse är tillgänglig för försäljning för 1700 rubel. Intressant att även ryska samlare [22] och dokumenterare av ordnar, dekorationer och medaljer med tillbehör ännu inte kommit överens om utmärkelsens ursprung.

Rysk samlare och dokumenterare av ordnar, dekorationer och medaljer

Badambayevs namn är listat i ett beslut som ligger i ett paket med handlingar som överlämnats till oss genom att hackningsaktivister från Ukrainas Cyberallians, som lyder enligt följande:

Beslut 94 (daterad den 30 april 2014), fastställt [23] av befälhavaren för militärenheten 63354, § 6, att överväga en utmärkelse till «den som kommit från ett uppdrag och nu fullföljer sin tjänst». Punkt 33: Att belöna sergeant Artyom Muratovich Badambayev, befälhavare för radiostationen R-149BMR (avancerad kontrollstation vid kommunikationsbataljonen) i Uljanovsk från och med 30 april 2014.

Undertecknande av inofficiella utmärkelser

Undertecknande och stämpling av inofficiella utmärkelser är inget annat än personliga initiativ. Bestämmelserna för att utfärda dessa falska hedersbetygelser är att befälhavare av militära enheter, arméer eller distrikt har rätt att ge hederstecken. Men varför görs detta här fem år senare? Dessutom hade Gurulev inget att göra med Södra militärområdet 2008. Det ser ut som ett tydligt gemensamt intresse hos den som ger och får hedersbetygelsen.

Visst utbyte av varor eller valuta är ett exempel på korruptionssystem som är utbrett bland ryska toppbefälhavare. Enligt vår data är detta inget nytt för den ryska armén. Officerarna «mjölkar» värnpliktiga och kontraktsoldater på alla möjliga sätt, inklusive genom utfärdande av positiva utvärderingar, olika intyg och utdrag, utmärkelser och ansvarsfrihet.

General Andrei Gurulev

General Andrei GurulevI den här synvinkeln får vi titta närmare på general Gurulev [24], som undertecknade certifikaten för Badambayevs inofficiella utmärkelser. Under 2010 utnämndes generalmajor Andrei Viktorovich Gurulev, efter examen från befälsskolan, till personalchef för 58:e armén, 2012 blev han dess befälhavare.

Den 10 juni 2013 inleddes straffrättsliga förfaranden mot honom (se referens 1 [25], 2 [26], 3 [27], 4 [28]). Men snart startade Ryssland kriget mot Ukraina och generalen erbjöds en chans till upprättelse. Brottmålet mot Gurulev lades snart ner och i december 2014 blev han befordrad till generallöjtnant.

Baserat på tillgängliga uppgifter [29], kontrollerade generalmajor Andrei Gurulev år 2014 de gemensamma ryska terroriststyrkornas 1:a och 2:a armékår, genom 12:e reservkommandot i Södra militärområdet. Lite senare framträdde han som en initiativtagare och en lobbyist för skapandet av en ny 150:e Motoriserade skyttedivision av 8:e Kombinerade vapenhären i Södra militärområdet. För exakt ett år sedan, i augusti 2016, utsågs Gurulev till biträdande befälhavare för det Södra militärområdet. Så här beskriver [30] en rysk källa honom: «Gurulev är en pappas pojke, född med en silversked i munnen, utan stridserfarenhet, men med stora ambitioner, förbindelser och ett kriminellt förflutet».

I detta sammanhang är det lämpligt att erinra om en nyligen publicerad artikel [31] av InformNapalm med titeln «Den ryska 150:e divisionen på XXI-talet». Enligt våra källor är situationen i divisionen inte lika mysig som Kremls propaganda gör gällande. Mot bakgrund av Pr-kampanjer om den ryska arméns växande kraft och skapandet av ett nytt angreppsmonster i form av den 150:e Divisionen, känner hundratals kontraktssoldater sig lurade. Mobbning förekommer ofta och dess befälhavare tvekar inte att tjäna extra pengar på sin personal, såväl som från divisionens materiella tillgångar.

Mjölkkon som uppfyller korrupta ambitioner

Naturligtvis måste befälhavarna, speciellt general Gurulev, vara medveten om situationen i divisionen, med alla non-stopinspektioner av enheten som ideligen sker. Tydligen fungerar den nya divisionen som en mjölkko som uppfyller Gurulevs korrupta ambitioner, liksom bland andra militära officerare i den ryska armén.

Fallet Badambayev är inte unikt. General Gurulevs underskrift har också hittats på ett utdelningscertifikat för utmärkelsen «För tjänst hos försvarsmakten», som getts till Vladislav Zemlyanukhin, en kontraktsoldat av 136:e Brigaden. InformNapalm skrev om honom [32] i april 2017 men vi har observerat när ryska soldater skryter om sina falska priser redan innan. Till exempel, kontraktsoldaten Roman Rever [33] från 18:e Motoriserade skyttebrigaden som observerades i Donetsk. Han lovordade sin utmärkelse «Sovjetunionens Marskalk Zhukov», med ett intyg undertecknat av sin befälhavare. Kontraktsoldaten i 17:e Motoriserade skyttebrigaden, Konstantin Pashinin [34], observerad i Novoazovsk, tilldelades medaljen «För militär duglighet».

Soldaten Andrei Lakman

Soldaten Andrei Lakman

Tillsammans med Badambayev har vi identifierat en annan mottagare av hedersbevisningar. Det är hans kollega Andrei Lakman från signalbataljonen i 136:e Motoriserade skyttebrigaden.

Andrei Lakman föddes den 3 juni 1994 i Omsk. Socialt nätverk: VK1 [35] (arkiv [36], album [37]). VK2 [38] (arkiv [39], album [40], kontakter [41]). Konto på nätverket Bazaman [42].

Hans fotoalbum innehåller en bild av medaljen [43] “För duglighet i strid”. Beslutet har nummer 6737, utfärdat av försvarsministern den 2 mars 2016. Utdelningsbeviset är undertecknat av befälhavaren för 136:e Brigaden, överste Gorlov:

Beslut 224, fastställt [44] av befälhavaren för militärenheten 63354, § 6, att överväga en utmärkelse till «den avresande till ett taktiskt övningsuppdrag till Botlikh militära garnison från den 19 september 2014». Punkt 65: Att tilldela soldaten Andrei Viktorovich Lakman, truppmekaniker (bärbara kommunikationsenheter) för signalplutonen (mobilkommunikationsanordningar) vid ett signalkompani (kontrollpost) hos signalbataljonen, en fältranson för 6 dagar.

Beslut 224, fastställt av befälhavaren för militärenheten 63354

Det visar sig att det finns två identiska utmärkelser för Syrien med № 6722 och № 6737, som tilldelats kontraktsoldaterna i signalbataljonen i 136:e Motoriserade skyttebrigaden. Med tanke på att utdelningsdokument måste följa ett strängt definierat format och sekvens, kan vi vara säkra på att minst 15 signalister från brigaden har tilldelats medaljen “För duglighet i strid” på ett beslut från 2 mars 2016.

Låt oss påminna om att signalbataljonen i 136:e Motoriserade skyttebrigaden redan har varit involverad i skandaler. En InformNapalm-undersökning baserad på material som erhållits av Ukrainas Cyberallians har identifierat signalister från enheten i ockuperade Donbass. Se vår tidigare artikel [32] med titeln: «Signaltrupper från den ryska 136:e skyttebrigaden i Donbass» [32].

Rekommenderad läsning


Av Irakli Komakhidze [48].


InformNapalm på svenska [49]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [50] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [51] och Twitter [52]. Läs mer om hur Du stödjer [53] InformNapalm [53].