- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Kortspel: Besegrad rascism – Ett krigsbrottsprojekt av InformNapalm

Kortspel har varit ett sätt att snabbt lära sig och memorera information sedan urminnes tider. Genom kortspel börjar en person från födseln lära sig och skaffa sig grundläggande färdigheter. Kortspelet är ett kraftfullt verktyg för inlärning och kognition.

Och för exakt 20 år sedan, 2002, släppte USA:s centralkommando en lista över efterlysta före detta irakiska ledare och krigsförbrytare i form av en kortlek. Genom dessa kort kunde amerikanska soldater bättre memorera de som behövde arresteras, åtalas eller elimineras.

Kortspel för militära och civila ändamål

För att fortsätta denna intressanta militära tradition har InformNapalm tagit fram två kortlekar. Den första är för rent militärt bruk. Den andra är för civilt bruk och omfattar ryska politiker och propagandister, är mer offentlig och har en mer psykologisk effekt. Några exempel är “don Putin i Tjetjenien” (Kadyrov), “Tamburinfrun” (TV-propagandisten Skabeeva) och “Hjärtat” (debattören och propagandisten Soloviev).

De icke-offentliga militära uppgifterna omfattar ryska officerare, generaler och överstar. Bland dem finns befälhavaren för den ryska 64:e motorskyttebrigaden, som har begått krigsförbrytelser [1] i den ukrainska staden Butja. Han identifierades via öppen källkod, varvid InformNapalm gjorde identifieringen känd.

Ett projekt initierat av InformNapalm

Projektet med dessa “kortspel” genomförs på initiativ och insatser av InformNapalm, samt med stöd av Ukrainas militära ledning. Mediestöd från ukrainska bloggare, politiker och andra ukrainska företrädare tas också emot.

Naturligtvis kan krigsbrottsprojektet inte innehålla alla primära mål. Samtidigt är inte alla mål de primära. Men först och främst har bildandet av projektet en psykologisk inverkan på ryska propagandister och politiker. Som ett exempel, eftersom den ovan nämnda debattören och propagandisten Soloviev förväntar sig [2] ett mordförsök, så kommer hans närvaro i ett sådant kortspel att orsaka ytterligare risk för mord i denna ryska propagandas “ormgrop”.

Ytterligare artiklar av InformNapalm


InformNapalm Sverige [6]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [7] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [8] och Twitter [9]. Läs mer om hur Du stödjer [10] InformNapalm.