- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

För att ta Litauen på 24 timmar räcker inte 24 dagar – och kampen bli hård och blodig

Följande artikel är utarbetad av Res Publica [1] – Centrum för civilt motstånd, InformNapalms partner i Litauen och bygger på en intervju med Litauens försvarsminister Arvydas Anušauskas. Rubrikbild: Trupper från Aitvarai-enheten i Kandahar-provinsen, Afghanistan i oktober 2019. Källa: De litauiska väpnade styrkorna.

I sin första intervju med KARYS (2021 nr 3) och journalisten Darius Varanavičius säger Litauens försvarsministern Arvydas Anušauskas: “Den litauiska armén kan garantera vårt lands säkerhet och suveränitet och motstå eventuell aggression, mycket längre och mer våldsamt än någon annan förmodar”.

Litauens försvarsmakt kan garantera landets säkerhet och suveränitet

❶ Herr minister, vad förväntar du dig efter att ha tagit befälet över de litauiska väpnade styrkorna? Kan man säga att det politiska samförståndet om stabil och långsiktigt växande finansiering för landets försvar kommer att förbli stark och obestridlig?

– Under de första månaderna av mitt arbete som försvarsminister började jag besöka militära enheter för att bekanta mig med aktiviteterna för alla försvarsenheter och institutioner som rapporterar till försvarsministeriet. Jag kan säga att jag i två månader har besökt nästan 90 procent av dem. Det var mycket användbart att besöka enheterna i vår armé och se dem agera “på plats” eftersom det avslöjade inte bara fördelarna med den snabbt moderniserande litauiska armén utan också en del försenat arbete.

Boxer IFV Vilkas i LitauenFoto: Boxer IFV Vilkas. Källa: I. Budzeikaitė, de litauiska väpnade styrkorna. 

Vi måste förstå en sak och det är att ha starka allierade som ständigt är fast beslutna att försvara Litauen. Myntet har en annan sida, våra åtaganden. De måste utföras på ett snabbt och felfritt sätt. Naturligtvis finns det enkla men samtidigt extremt komplexa nyanser.

Litauen moderniserar försvarsmakten

När vi till exempel köper nya vapen som uppfyller de högsta NATO-standarderna, talar vi inte bara specifikt om ett inköp. Vi måste också ta hänsyn till infrastrukturen, driftskostnaderna och många andra komponenter som säkerställer effektiv användning. Och idag kan jag redan säga att jag ser fall där de processer jag nämnde inte har synkroniserats.

Så utvecklingen av arméns kapacitet och utvecklingen av nödvändig infrastruktur sammanfaller inte med dessa krav. När allt kommer omkring är det uppenbart att nya, högkvalitativa och dyra vapen måste lagras, servas och så vidare. Jag ser verkligen ett antal utmaningar inom detta område.

Luftförsvarssystemet NASAMSFoto: Luftförsvarssystemet NASAMS/KAM. Källa: De litauiska väpnade styrkorna. 

Infrastrukturutvecklings- och förvärvsplaner

Med vårt nya team granskade vi alla infrastrukturutvecklings- och förvärvsplaner för att ta reda på vilka processer som var försenade och vilka steg som kunde vidtas för att ta itu med problemen. Anta att en sådan elementär sak som byggandet av lageranläggningar är försenat? Var ska man förvara ammunition, andra förnödenheter? Dessa saker verkar lika enkla som de är jordnära. Vi kungör eller skriver inte om sådana saker på sociala nätverk, men saker måste göras i tid.

På tal om finansiering av det nationella försvarssystemet kan jag säga att det alltid har varit motstånd mot dess bevarande och tillväxt. Och det här är inte något nytt. Trots ett beslut om finansieringen av landets försvar har enskilda politiker, även från de partier som undertecknat avtalet, kommenterat detta beslut negativt.

Granatkastare på en övning i LitauenFoto: Granatkastare på en övning. Källa: De litauiska väpnade styrkorna. 

Investeringar i försvaret

Ibland tycker jag att enkla men pittoreska jämförelser är riktigt användbara. Nyligen, medan jag argumenterade på ett socialt nätverk, skrev jag att “Det finns motstånd mot att investera 220 miljoner euro i infrastrukturen för de litauiska väpnade styrkorna under de närmaste fyra åren”. Å ena sidan är det en mycket stor summa. “Ett jämförande perspektiv antyder dock att dess storlek inte är så gigantisk. Detta beror till exempel på att företaget Ignitis, som verkar inom energisektorn, kommer att investera tio gånger mer under samma period”.

Beloppet på 1 miljard euro kommer att investeras i litauiska vägar. Och detta är bara inom infrastrukturområdet. Jag fick ytterligare en kommentar att 220 miljoner euro för militär infrastruktur på fyra år är 104 euro per minut! Jag tänkte och svarade att i detta fall investerar varje litauisk medborgare 5 euro i sitt lands armé varje dag. Det betyder att varje medborgare i vårt land i bästa fall investerar en kopp kaffe varje månad för att försvara sitt land.

Låt oss därför vara stolta över att dricka kaffe varje dag och inse att vi med varje kopp kaffe vi dricker varje månad bidrar till utvecklingen av det nationella försvarssystemet. Således motsvarar hela vårt nationella försvarssystem en daglig kopp kaffe för varje skattebetalare i Litauen.

Litauiska medborgare går aktivt med i Litauens skytteförbundFoto: Litauiska medborgare går aktivt med i Litauens skytteförbund och bidrar därmed till det nationella försvaret. Grundläggande färdighetskurs. Källa: Karolina Savickytė, Litauens skytteförbund.

Mångfald av okonventionella hot 

❷ Mångfalden av dagens okonventionella hot visar tydligt att vi verkligen befinner oss mitt i ett informationskrig eller till och med på en viss kärnlinje vid dess front. Vilka är försvarsmaktens styrkor eller svagheter inom detta område?

– En oseriös fråga som är populär i det offentliga rummet idag är “Kommer det att bli krig”? Det är dock inte lätt att svara på det. På allvar måste vi överväga frågan “Och vad gör vi för att hålla kriget utanför vår trädgård”? Vi bedriver en avskräckningspolitik, övervakar och tar hänsyn till potentiella motståndares kapacitet, analyserar deras kvantitet och makt och sätter ihop vårt pussel utefter våra förmågor.

I allmänhet, om det finns många stridsvagnar i grannskapet, förvärvar vi ännu mer pv-utrustning och så vidare. Men tänk om vi slutade utveckla vårt försvar? När allt kommer omkring ser en potentiell motståndare på oss och säger: “Om de inte har ett tillräckligt starkt försvar tar vi dem på 24 eller 72 timmar”, vilket ofta är fallet idag.

Pansarvärnsrobot Javelin i LitauenFoto: Pansarvärnsrobot Javelin. Källa: Den litauiska armén. 

Vår avskräckningspolitik innebär dock att det inte ska finnas några myter om 24 eller 72 timmar för en potentiell motståndare. Detta eftersom han ser att inga 24 timmar kommer att räcka. Och 24 dagar räcker inte heller. Det skulle bli en lång, hård och blodig kamp utan några vinnare. Men vi investerar alla våra resurser för att undvika en sådan kamp.

Och låt oss inte glömma att vi i vårt närområde har politiker vars handlingar inte kan förutsägas fullständigt. Vi kan kanske förutspå dem, men det är inte riktigt lätt att förutsäga dem exakt.

Desinformation, informations- och cyberattacker

På tal om informationskrig kan jag säga att desinformation, informations- och cyberattacker i olika hybridkombinationer är pågående och mycket vanliga. Det finns till exempel förberedda lögnare på informationsportaler och så vidare.

En skytt från en PSYOPS-enhet i Litauens skytteförbundFoto: En skytt från en PSYOPS-enhet i Litauens skytteförbund analyserar fientlig propaganda. Källa: Det litauiska skytteförbundet. 

Allt detta kan avslöjas ganska enkelt tack vare den allra senaste tekniken – artificiell intelligens, mot vilken även den senaste smartaste tekniken verkar vara föråldrad.

Därför måste vi inse och förbereda oss i dag för att vara motståndskraftiga mot den potential för desinformation som denna teknik kommer att ge i vårt dagliga liv. När allt kommer omkring kan vi redan se att en del av samhället har svårt att motstå felaktig information och acceptera den. Därför är kritiskt tänkande och dess utveckling en av hörnstenarna i motståndet. Både media och användare av sociala nätverk och naturligtvis försvarssystemets strategiska kommunikationskapacitet spelar en viktig roll för att utveckla denna färdighet.

Den litauiska försvarsmaktens strategiska kommunikationsavdelningFoto: Den litauiska försvarsmaktens strategiska kommunikationsavdelning övervakar fientliga aktiviteter i det litauiska informationsutrymmet. Källa: Financial Times.

Vi kan inte tveka ett ögonblick och tro att vi redan har gjort tillräckligt. Informationskampen är mycket mer dynamisk än någon konventionell kamp. Vi måste lita på vårt förflutna. Vilken nation kan existera utan sin egen karaktär? Litauerna vet verkligen och har något att tro på, och detta måste utnyttjas maximalt.

Men den globalismen producerar också en annan “produkt” – människor som låtsas vara oberoende av staten. Enskilda inlägg som “Du slår mig – du betalar för det” på sociala medier avslöjar detta perfekt.

PSYOPS och propaganda

Huvudtemat för fiendens propaganda idag är i princip att en betydande del av Litauens historia består av militära konfrontationer. Hur kan vi motstå denna propaganda och agera proaktivt?

Litauiska arméns ingenjörer övar teknisk åskaFoto: Litauiska arméns ingenjörer övar “teknisk åska”. Källa: De litauiska väpnade styrkorna. 

När det gäller att vara proaktiv får jag ibland intrycket att “vi sitter i en sandlåda. Ibland kastar någon sand i våra ögon. Sedan gnuggar vi ögonen och försöker skrikande att uppnå rättvisa”.

Förebyggande av informationsattacker

Men för att vara proaktiv måste du ha ditt eget sätt att presentera dig själv. Till exempel tror många av oss att i Ryssland läser alla allt, tittar på informationsprogram och förstår litauiska eller engelska. Låt oss glömma det här! Det är precis det som skapar flest informationsattacker mot oss.

Det är få som kan vårt språk där och få som förstår engelska. Därför måste vi genomföra korrekta informationskampanjer på ryska, t.ex. publicera publikationer, översätta litauiska böcker, skapa elektroniska böcker och så vidare. När allt kommer omkring kommer vi inte bara att nå den ryska allmänheten utan också de ryska samhällena i Lettland och Estland.

Å andra sidan kan det nationella försvarssystemet inte stå ensam i denna kamp. Ministerierna för utbildning, vetenskap, sport och kultur måste ge ett betydande bidrag. Vår oro är först och främst det nationella försvaret av regionen i en etablerad ordning. När allt kommer omkring är det uppenbart att “en slags gloria, bilden av ett land eller en stad” skapas främst av kulturvärlden.

Aktiv närvaro i verksamheten

❸ Som du redan har nämnt, blev du i början av din mandatperiod först bekant med olika enheter i det nationella försvarssystemet. Vilka är dina intryck av dessa besök?

– Intrycken var riktigt annorlunda, för jag insåg att jag inte hade känt till många saker under mina 12 år som medlem och ordförande i parlamentets nationella säkerhets- och försvarskommitté. Som minister ser man saker och ting på plats. Och gäller inte bara vapen här utan byggprocesser, förvärv och levnadsvillkor för soldater. Genom att kommunicera direkt med soldater förstår man deras dagliga bekymmer, dvs. bekymmer som inte är kopplade till militärtjänsten i sig.

Krypskyttar i den litauiska arméns specialstyrkorFoto: Krypskyttar i den litauiska arméns specialstyrkor. Källa: De litauiska väpnade styrkorna.

Jag blev faktiskt mycket förvånad över att försvarsministeriet inte tillhandahöll personliga vapen. Jag är väl medveten om hur denna tradition upprätthålls i polisen. Det verkar som om en inställning enligt vilken soldater inte behöver vapen har skapats. Detta är verkligen en föråldrad trend.

När jag pratar om besöken på våra militära enheter kan jag säga att intrycken är väldigt olika, liksom vår armé är skiftande. Detta beror på att vi har enheter med olika syften, och därför skiljer sig deras utbildning och utrustning därefter.

Vikten av en god arbetsmiljö

Det måste förstås att de väpnade styrkorna inte är en helt sluten värld. Det är en del av vårt samhälle. Precis som var och en av oss har våra problem finns det lösbara problem inom Försvarsmakten. En soldat skiljer sig dock från en vanlig medborgare i sina skyldigheter gentemot staten. Dessa är skrivna i hans ed. Därför måste dessa människor respekteras i enlighet med detta, för de tjänar inte bara sitt land. De har också accepterat de begränsningar som införts för dem, såsom att inte delta i politik, inte vara medlem i något politiskt parti, inte ha rätt att gå med i fackföreningar och så vidare.

Rekognosering utförd av den litauiska försvarsmaktens frivilliga styrkorFoto: Rekognosering utförd av den litauiska försvarsmaktens frivilliga styrkor. Källa: Arkivfoto från de frivilliga styrkorna.

Naturligtvis är det nödvändigt att vara uppmärksam på försvarsanställdas sociala problem, särskilt deras familjer. Tidigare, trots att det fanns möjligheter, fattades inte beslut om detta av någon anledning.

Därför måste litauisk försvarspersonal få tjäna under lämpliga betingelser. Till exempel är containrar med modern utrustning ett bra tillfälligt boende och kontor under militärövning. Men arbetsförhållandena i Litauen bör vara annorlunda. Det finns många projekt relaterade till denna infrastruktur, och jag tror att situationen kommer att förändras dramatiskt inom tre år.

Geopolitiska utmaningar för Litauen

❹ Utbudet av geopolitiska utmaningar för vårt land har troligen inte att förändras sedan 2014. Kanske ser du några nya trender? Rysslands aggression mot Georgien 2008 var  en uppenbar varning för Rysslands avsikter, som västvärlden sedan svarade helt otillräckligt på?

Panzerhaubitze PzH 2000Foto: Panzerhaubitze PzH 2000. Källa: De litauiska väpnade styrkorna. 

– De nya trenderna är sådana att landet ytterligare stärker sina försvarsmöjligheter. Vi har observerat kriget i Ukraina och tagit hänsyn till misstagen med Georgien. Trots olika ekonomiska sanktioner, kriser etc. har moderniseringen av den ryska armén långt ifrån stoppats.

Å andra sidan, som jag nämnde, med tanke på trenderna stärker vi också vår arsenal och eliminerar våra begränsningar. När jag jämför mina intryck för 10 år sedan, när jag var ordförande för parlamentets nationella säkerhets- och försvarskommitté och besökte militära enheter med vad jag ser nu, kan jag säga att kvaliteten på vapen, eldkraft, flygförsvarets nivå, samt den allmänna nivån på träning och motivation är i toppskick.

Flygningar med amerikanska strategiska B-1B-bombplanFoto: Flygningar med amerikanska strategiska B-1B-bombplan samordnas av specialister från de litauiska och amerikanska specialstyrkorna. Källa: De litauiska väpnade styrkorna. 

Detta påminner mig om den plan som generalmajor Jonas Kronkaitis gjorde, i vilken riktning de litauiska väpnade styrkorna bör utvecklas, som idag har förvandlats från en utsedd styrka för uppdrag till en solid nationell väpnad styrka.

Tillsammans med sina allierade kan försvaret säkerställa Litauens säkerhet och suveränitet och stå emot aggression under lång tid. Mycket längre och mer våldsamt än någon kan förutse, betonar jag. 

Läs även


InformNapalm på svenska [5]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [6] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [7] och Twitter [8]. Läs mer om hur Du stödjer [9] InformNapalm.