- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Befälhavaren för Nordflottans 61:a Marininfanteribrigad minsprängd i Syrien

Den 1 oktober 2017 rapporterade ryska nyhetsbyråer att befälhavaren för Nordflottans 61:a Marininfanteribrigad, överste Valeriy Fedyanin, avlidit på Moskvas 1:a Militärsjukhus.

Det ryska försvarsministeriet sade att det fordon som han färdades i hade sprängts av en mina i Syrien den 22 september 2017. Det hävdades att händelsen inträffade under en transport av humanitärt bistånd. Vilken typ av “humanitär last” som soldaterna från den ryska 61:a Marina infanteribrigaden transporterade kan endast spekuleras. I Syrien fortsätter högt rankade ryska officerare att dö. Den 24 september blev det känt att befälhavaren för den ryska 5:e armén, generallöjtnant Valeriy Asapov [1], stupat i staden Deir ez-Zor.

InformNapalm offentliggör bevis

I maj 2016 publicerade InformNapalm bevis för [2] när officeraren Valentin Shamanin (bilden nedan) i den 61:a Marina infanteribrigaden lastade det ryska eldkastarsystemet TOS-1A Solntsepyok. Det ägde rum i den hamnen i den syriska staden Tartus när vapensystemet skulle skickas till Ryssland efter dess syriska korståg. 

Officeraren Valentin Shamanin i den 61:a Marina infanteribrigaden [3]

Under OSINT-undersökningar har det visat sig att en uppdelning av den 61:a Marina infanteribrigaden säkrade kontrollen över den syriska staden Palmyra. Tack vare Dmitriy Yegoshin, en soldat i denna enhet, har InformNapalm fått bilder [4] av den mest aktiva fas i den ryska militära markoperationen. Stormningen av Palmyra leddes av enheter av den 120:e Artilleribrigaden från den 41:a Armén i det Centrala militärdistriktet, liksom av ryska specialstyrkor och andra trupper.

Dmitriy Yegoshin [5]

Överste Fedyanins underskrift finns på ett foto [6] som föreställer en medalj för “Deltagande i den militära operationen i Syrien” som vi hittade under övervakning av sociala nätverksprofiler som tillhör ryska yrkesmilitärer.

För "Deltagande i den militära operationen i Syrien" [7]

19 militära enheter i Syrien

Hittills har InformNapalm publicerat bevis för deltagande av soldater från 19 ryska militära enheter i den syriska operationen.


Baltiska flottan och Svarta havsflottan

Baltiska flottan: 336:e [8] Marina infanteribrigaden och dess 879:e [9] luftlandsättningsbataljon. Nordflottan: 200:e [10] Infanteribrigaden, 61:a [2] Marininfanteribrigaden. Svarta havsflottan: 810:e [11] Marininfanteribrigaden.

Västra militärdistriktet och CBRN-regementet

Västra militärdistriktet: 27:e [12] Infanteribrigaden, 20:e [13] Regementet för CBRN (TOS-1A), 1:a [14] Minröjningsbrigaden, Tamanska 2:a [15] mekaniska infanteridivisionen.

Östra och Centrala militärdistriktet

Östra Militärdistriktet: 200:e [16] Artilleribrigaden. Centrala militärdistriktet: 21:a [17] Infanteribrigaden, 28:e [18] Infanteribrigaden, 74:e [19] Infanteribrigaden, 7:e [20] Pansarbrigaden, 120:e [21] Artilleribrigaden.

Södra militärdistriktet

Södra militärdistriktet: 34:e [22] Infanteribrigaden, 7:e [23] Militärbasen, 291:a [24] Artilleribrigaden, 66:e [25] Signalbrigaden, 136:e [26] Infanteribrigaden.


Från Donbass till Syrien

De flesta av enheterna, inklusive den 61:a Marininfanteribrigaden, har också deltagit i kriget mot Ukraina i Donbass [27]. Det är väldigt svårt att hålla personförlusterna för högt rankade ryska officerare hemliga. Faktum är att vi ständigt erhåller nya namn på officerare som har likviderats i Syrien [28]. Omfattningen av förlusterna av vanliga yrkesmilitärer i Syrien och Donbass försöker det ryska försvarsministeriet dock hålla tyst om.

Överste Fedyanin lämnar en rapport till Vladimir Putin [29]Ovannämnda överste Fedyanin var också ansvarig för den marina infanteritruppen den 9 maj 2017 på Röda torget i Moskva. På sociala nätverk finns en video publicerad där han lämnar en rapport till Vladimir Putin.

Det är känt att hans begravning ägde rum den 3 oktober 2017 i Moskva. Enligt rapporter från syriska bloggare uppgår ryska personförluster nära Deir ez-Zor till dussintals.

Därför borde oberoende ryska medier fråga företrädare för 61:e Marina infanteribrigaden och det ryska försvarsministeriet, som också ansvarar för att sända militär personal till Donbass i Ukraina, varför rysk militär personal ofta likvideras i Syrien. Varför hemlighålls detaljer om dessa förluster?


Av Andrei Lisitskiy [30].

InformNapalm på Twitter [31]Detta material [32] är särskilt framtaget för InformNapalm [33] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [34] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.