- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryska Norra Ishavsflottans soldater på stäpperna i Donbass

InformNapalm fortsätter lyfta fram ryska reguljära arméförband i det icke-förklarade kriget mot Ukraina genom att presentera fotografiska bevis på soldater i Donbass från Ishavsflottans 61:a marinbrigad, förband 38643, byn Sputnik, Murmanskregionen.

Nikolai Bolsjakov [profil [1]][album [2]] är en stamanställd soldat baserad i byn Sputnik. Detta framgår av de bilder som publiceras i hans fotoalbum [1 [3]][2 [4]][3 [5]]. Det är intressant att notera att den nyaste bilden lades upp 2 mars 2016.

Nikolai Bolsjakov [6]

Gruppfotot nedan med inskriptionen «Marintrupperna Sputnik» hjälpte oss att definiera tillhörigheten till Norra Ishavsflottans 61:a marina brigad.

Norra Ishavsflottans soldater [7]

Nikolai Bolsjakov på Norra Ishavsflottan [8]

Under sommaren 2014, fick en del av brigaden ordern att avancera till Rostov Oblast för att genomföra «övningar». Observera att detta är ett antagande som gjorts av InformNapalms utredningsgrupp på grundval av vår tidigare artikel med rubriken «Participation of the 61st Marine Brigade in the fighting in Donbass [9]», vilket är en bekräftelse på enhetens engagemang i striderna i Donbass, från sommaren 2014 till februari 2015. Det bör noteras att de fotografier som tagits under 2014 har överförts till fotoalbumet i januari 2016. Lägret som de marina invasionsstyrkorna placerades på ligger nära byn Tjarkovskij Rostov Oblast, i omedelbar närhet till den ukrainska gränsen.

Nikolai Bolsjakov med en bandmatad NSV-kulspruta [10]

De exakta koordinaterna för platsen för fotograferingen är denna [11]. Bilden [arkiv [12]] visar Bolsjakov i en grop [10] med en rysktillverkad, tung, bandmatad NSV-kulspruta [13] «Utës» med kalibern 12,7 × 109 mm, med optiskt «SPP» kikarsikte.

Nikolai Bolsjakov med en bandmatad NSV-kulspruta [14]

En intressant bild [15] som visar Bolsjakov i byn Vishjnevij i Luhansk Oblast, Ukraina. Lägg märke till bildens geo-taggning.

Nikolai Bolsjakov med en bandmatad NSV-kulspruta [16]

Genom att använda Google Earth har vi kunnat fastställa den exakta platsen [17] för fotograferingen, kulsprutans position [16] och skjutriktning, som anges av den gula pilen.

Madridgatan och Tjernysjevskijgatan i staden Luhansk [18]

Ytterligare en bild [19] som bekräftar Bolsjakovs närvaro i Luhanskregionen. Bilden är tagen [20] vid korsningen av Madridgatan och Tjernysjevskijgatan [21] i staden Luhansk. Det är också mycket intressant att bakgrunden visar en armerad bandvagn avsedd för luftlandsättning «BMD», alternativt en självgående artilleripjäs 2S9 Nona-S.

InformNapalm har utarbetat en databas som att tydligt visar mer än 60 ryska truppenheters engagemang i striderna i Ukraina: http://bit.ly/RussianPresence [22].


CC BY 4.0 – Materialet är framställt för publicering av Mikhail Kuznetsov [23]. Vid nytryck eller återanvändning av materialet är en aktiv länk till författaren och vårt projekt [24] obligatorisk.