- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ett informationsprojekt om Ukrainakriget

InformNapalm är ett frivilligt initiativ som informerar den ukrainska som utländska allmänheten om krisen i Ukraina [1]. Vi är alla volontärer som sätter vår tid och ansträngningar för detta projekt. Projektgruppen består av journalister, statsvetare, militära experter, offentliga personer, IT-specialister, redaktörer och översättare. Teamet är mestadels ukrainskt men vi har också välkomnat kompetenta specialister från andra länder.

Den ukrainska volontärgruppen har åtagit sig uppgiften att kämpa för frihet i Ukraina mot angrepp från Ryssland och dess försök att bryta upp och dominera Ukraina. Ukraina kommer att välja sin egen väg i framtiden. Det finns många andra webbplatser som publicerar material om situationen i Ukraina och vi har inte för avsikt att kopiera detta arbete, dessutom kan vi inte täcka allt. Därför sätter vi vårt tydliga fokus på den militära situationen, även om vi måste återspegla hur den är sammanflätad med sociala, ekonomiska och politiska aspekter.

Plattformen, som är skriven på olika främmande språk publicerades ursprungligen under namnet BurkoNews, men i dag publiceras allt under det gemensamma namnet InformNapalm. Teamet har Ukrainas självständighet som mål och strävar efter att vara korrekt och tillförlitlig informationskälla. Vi är inte neutrala, men inte heller ett propagandaverktyg. Vi strävar efter att publicera våra källor när detta är möjligt. Tyvärr befinner vi oss i en krigssituation, och i många fall måste våra källor förbli hemliga eftersom de arbetar bakom fiendens linjer.

Många av våra källor är aktiva ukrainska soldater och i stor utsträckning använder vi även kontakter från områden som kontrolleras av separatister. Var säker på att vi inte publicerar material på grundval av rykten, eftersom dubbelkontrollerat våra informationskällor i krigszonen, i den mån det går i ett annekterat område.

Senaste nytt


CC BY 4.0 – InformNapalm.org. Vid nytryck eller återanvändning av materialet är en aktiv länk till författaren och vårt projekt obligatorisk.