- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Överste i RF MekIB-19 slår underordnad som avfyrar skott vid Assad-vaktpostering i Syrien

Överste Evgenij Telesjev, vice befälhavare för den ryska 19. motoriserade infanteribrigaden, har av Vladikavkaz militära domstol beordrats att betala 350 000 rubel i böter.

Enligt ryska medier [1] den 4 juni är orsaken en händelse sommaren 2019, då en underordnad avfyrade skott vid en Assad-vaktpostering i Deir ez-Zor [2]. Enligt domstolen var Evgenij Telesjev befälhavare för en specialstyrka i Ash Shola [3] medan han var på en affärsresa i Syrien. Han uppgav att hans situation var ansträngd i maj-juli 2019. Anledningen var en attack mot en postering och en trafikolycka med ryska trupper, som dödade syriska medborgare.

Uppgifter om rättegången

På morgonen den 23 juli 2019 på Deir ez-Zor [4]-kontoret, slog översten den ansvarige skytten och hans omedelbara befäl. Båda diagnostiserades med hjärnskakning. Översten förklarade att skälet var att han inte kunde hålla sig lugn när han fick höra av general-överste Andrei Serdjukov, befälhavare för den ryska styrkan, att en underordnad hade skjutit bland syrisk säkerhetspersonal vid en vaktpostering. Ett skott träffade ett fordon varvid kulan bröt igenom vindrutan.

Överste med militära utmärkelser

Med hänsyn till överstens militära utmärkelser och hans självmanta ersättning på 70 000 rubel till vardera, beslutade rätten utdöma lägre straff än föreskrivet i artikel 286 i den ryska strafflagen när det gäller befogenhetsöverskridande i myndighetsutövning. I domen angavs att den tilltalade hade begått ett brott men fruktade enligt uppgift konflikt med lokalbefolkningen och de syriska vakterna, samt en upprepning av händelsen. Översten dömdes till böter men domen överklagades. Motparten krävde att Telesjev skulle frihetsberövas, avskedas och betala cirka en miljon rubel i skadestånd. Men södra distriktets militära domstol avslog deras överklagande.

Bevis för deltagande i kriget mot Ukraina

InformNapalms OSINT-databas har ingen information om överste Telesjev, biträdande befälhavare för MekIB-19, militär enhet 20634, Vladikavkaz, Nordossetien. Däremot innehåller databasen 14 utredningar med bevis [5]för [5]deltagande [5] från den 19. motoriserade infanteribrigaden i annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina [6].

Den ryska militärdomstolen kan ha tagit hänsyn till överstens utmärkelser för att mildra domen. Med tanke på det stora antalet identifierade MekIB-19-soldater i striderna i östra Ukraina, är det möjligt att översten är en av dem. 

Några av InformNapalms OSINT-utredningar

InformNapalm har också tidigare rapporterat om kriminellt förflutet omgivande befälhavare i för den ryska 15 [10]. motoriserade infanteribrigaden Detta förklarar anledningen till varför officerare som är vana vid strafflindring är villiga att utföra Kremls brottsliga order.


Överste i ryska IB-19 slår underordnad som avfyrar skott vid Assad-vaktpostering i Syrien [11]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [12].