- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryssland flyttar pansarfordon med raderade nummer mot gränsen

En video med omlokalisering av ryska pansarfordon till den ukrainska gränsen har utlöst diskussioner på sociala nätverk.

InformNapalms volontärer har studerat videoklippet och försökt bestämma syftet med de ryska truppernas rörelser nära Ukrainas gräns.

Pansarfordon utan numrering

Den 8 april släppte DFRLab [1] två analyserade videoklipp. Geolokaliseringen kan definieras omedelbart. Därför kommer ytterligare detaljer som inte har blivit uppmärksammade av de utländska DFRLab-utredarna att beskrivas.

Från den första videon [2] är det uppenbart att fordonsutrustningen hör till en mekaniserad enhet. Frånvaron av flera kommandofordon och lastbilar tyder på:

① Övningskolonn
② Överföring från en järnvägsstation till en permanent utplaceringspunkt
③ Transport till en övningsplats

Byn Bolsjoj Dolzjik

Det kan fastställas att fordonen kör genom byn Bolsjoj Dolzjik mot Kuzminskij övningsområde. Detta utesluter emellertid inte möjligheten att överföra dem till den ukrainska gränsen.

Ryssland flyttar pansarfordon med raderade nummer mot gränsen [3]Ryssland flyttar pansarfordon med raderade nummer mot gränsen [4]

Videon ovan visar bl.a. ett fordon som styr artillerield och kör framför bandhaubits 2S3 Akatsija (SO-152). Det är av typ 1В13 (ACRV M1974) och leder kolonnen. Det andra fordonet är antingen 1B16 eller 1B13. På grund av den dåliga videokvaliteten kan en detaljerad bestämning inte göras.

Observera att den första videon också visar en MT-LB (mångsidig lätt pansarvagn) som går framför bandhaubitsarna. Den har fyra korta antenner som förmodligen är ett mobilt telekrigföringssystem för att störa signalerna från radiostyrda landminor.

Ryssland flyttar pansarfordon med raderade nummer mot gränsen [5]

Den ryska armén använder liknande system i Syrien och Tjetjenien för att skydda kolonner mot landminor. Är det möjligt att den ryska armén, hemma i Rostovregionen, vidtar åtgärder mot eventuella subversiva attacker?

Ryssland flyttar pansarfordon med raderade nummer mot gränsen [6]

En annan oroande sak är den helt eller delvis raderade numreringen av BMP-3-fordonen. Varför tas siffrorna bort om ingen överföring till det ockuperade området är planerad? Det är högst sannolikt att BMP-fordonen tillhör mekB 102 eller 103. Dessa ingår i 150. mekdiv, tillfällig placeringsort Persianovka, nära byarna Petrovka och Bolsjoj Dolzjik. Enhetens permanenta placeringsort är Novotjerkassk. Läs mer [7] om 150. mekdiv i vår tidigare artikel.

InformNapalms slutsats

Många experter förutspår en möjlig ökning av fientlighet i Donbass under våren. Ryska trupper kan, under förevändningen övningstransport, leverera ytterligare vapen och utrustning för att stärka 1:a och 2:a hären i de ockuperade områdena i östra Ukraina.

Kanske är utrustningen som har raderade nummer planerad för överföring över gränsen till östra Ukraina? Detta tillsammans med mobila EW-system för att förhindra explosioner av radiostyrda landminor. Resten av utrustningen kommer att förvaras vid gränsen till Ukraina. I fyra år har Ryssland levererat militär utrustning och trupper som understöder och samordnar de ryska legosoldaternas verksamhet i östra Ukraina.

Längre fram, i april 2018 presenterar InformNapalm [8] sin mest kompletta databas över den ryska arméns vapen och enheter i Donbass.


Av Kuzma Tutov och Andrei Lisitsin.

InformNapalm på Facebook [9]Detta material [10] är särskilt framtaget för InformNapalm [11] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [12] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.