- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

En rebell (-veteran) från striderna i östra Ukraina blir ungdomsinstruktör i ryska militärpatriotiska klubbar – det ska böjas i tid, det som krokigt skall bli!

Rekryteringen till den ryska armén bygger på ett komplicerat och korrupt system som utnyttjas för egen vinning av civila och militära befattningshavare på olika nivåer. Tänkbara rekryter och kontraktskandidater blir en tacksam inkomstkälla för alla som har ett finger i syltburken: militära kommissarier, undersökningsläkare och militära befälhavare ute på förbanden. Självklart tar också de militära högkvarteren del i geschäftet.

Korruption ger sämsta tänkbara resultat

Stora summor pengar kanaliseras till de ryska militärdistrikten och till den ryska generalstaben. Målet är självskrivet: att förse sig så gott det går av mutor från dem som helst vill undvika tjänstgöring, och från dem som till varje pris vill teckna tjänstgöringskontrakt. Värnpliktskvoten blir uppfylld i vilket fall som helst i ett system som premierar kvantitet över kvalitet. Till saken hör att Ryssland är fullt av tonåringar, särskilt i de fjärran provinserna, som aldrig har rest bortom den lokala huvudstaden och som inte har medel att muta sig ur värnplikten.

De befattningshavare som tjänar pengar på såväl motvilliga som målmedvetna värnpliktiga har en rik källa att ösa ur. Dessutom har staten en ”personalreserv” i form av ungdomar som omhändertagits och uppfostras på anstalt eller i fosterhem – en ”reserv” som annars är en dryg belastning på statsbudgeten. Ungdomarnas ”uppfostran” är hård och cynisk: de blir inte sällan utsatta för regelrätt hjärntvätt. Det finns hundratusentals sådana ungdomar, utan familj som bryr sig om dem, utan någon som sörjer dem när de dör.

Ung rebell

Ryssland är fullt av historier om vinddrivna ungdomar som utnyttjas av ett krasst system: här är ett exempel – Igor Znobishev.

Igor Znobishev, född 19 april 1995 i Kirovsk länIgor Znobishev. Född 19 april 1995 i Kirovsk län.

Igor växte upp på ett internat [1] för föräldralösa barn i Sosnovka. Han utexaminerades från det militära sportcentret ”Edelveys [2]” för barn och ungdomar i staden Viatskie Poliany i Kirovsk län, där han senare också verkade om instruktör. Znobishev studerade militära ämnen vid denna institution mellan 2009 och 2012.

Därefter blev Znobishev inkallad [3] till värnpliktstjänstgöring vid 31:a separata luftlandsättningsbrigaden [4] i Uljanovsk, där han var i tjänst mellan 2013 och 2014.

Här etablerade han en social nätverksprofil på VKontakte [5]: (profil [6], bildalbum, [7] kontakter [8]) [9]. Znobishev har också lagts till i databasen Myrotvorets [10] (”Fredsbevararen”).

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Efter värnplikten återvände Znobishev till ”Edelveys-centret” där han vidarebefordrade sina erfarenheter och kunskaper till den yngre generationen som ungdomsinstruktör [11].

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Igor begränsar sig dock inte enbart till patriotiska lekar. I hans bildalbum återfinner vi bevis på att han var verksam i östra Ukraina mellan februari och juni 2015. Hans bilder har kommenterats av andra legosoldater som nämner honom med smeknamnet ”Gnome” (dvärg).

Efter vidare undersökningar kan vi konstatera att Igor Znobishev egentligen inte är helt föräldralös. Hans släktband omfattar några familjemedlemmar.

Moder – uppenbarligen befriad från föräldraskapets plikter.

Broder – Denis Znobishev [12] som gömmer sig bakom pseudonymen Zakaliukin, utexaminerad från Tekniska skolan Nr 15 i Sosnovka och från ”Edelveys-centret”. Han tjänstgör för närvarande som kontraktssoldat vid en enhet i östra militärdistriktet.

Syster – Irina Znobisheva [13], bor i staden Samara. Förmodligen familjens mest framgångsrika och tursamma medlem.

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Det slutar dock inte här. Redan vid en hastig undersökning av Znobishevs vänner upptäcker man att ett stort antal av dem kan knytas till ryska informella väpnade organisationer vars medlemmar till övervägande del deltar i Rysslands icke-deklarerade krig mot Ukraina.

Enligt de senaste bilder som Znobishev laddat upp till sin nätverksprofil tar han och hans kamrater aktiv del i så kallade ”militära sportspel”. Dessa ”krigsspel” fungerar i praktiken som stridsträning för Rysslands inofficiella reserv av kombattanter som i tusental ansluter sig till den ryska hybridarmén i östra Ukraina. Dessa stridsförberedelser äger rum i särskilda övningsläger under överinseende av ryska kontraktssoldater.

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell Föräldralös fallskärmsjägare blir rebell

Det här är inte första gången vi berättar om soldater och organisationer som övar för och deltar i Rysslands smutsiga krig i Ukraina. Vi har tidigare informerat om liknande grupper, däribland:

GRU:s frivilliga reserver i militära konflikter utomlands [14]
Russian cossacks as the Russia’s Ministry of Defense reserve [15]


Originalartikel [16] författad av Irakli Komakhidze [17]. Översatt och bearbetad av Von de Plume [18].

InformNapalm på Twitter [19]Detta material är särskilt framtaget för publikation av InformNapalm [20] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [21] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.