- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Uppdatering: Novorossias reservarmé i Rostov län

Rostov län är den plats där ryska bataljonsstridsgrupper är i aktiv beredskap. Detta är på gränsen till Ukraina. Redan i början av den ryska aggressionen mot Ukraina rapporterade det internationella underrättelsekollektivet InformNapalm om sammansättningen av de invasionsstyrkor som snabbt ansamlats nära gränsen till Ukraina 2014.

Vi identifierade de baser och genomgångsläger, som upprättades i Millerovo och Oktyabrskiy kommuner intill den ukrainska gränsen, varifrån de ryska bataljons- och kompanistridsgrupperna senare tog sin in i östra Ukraina.

I augusti och september 2014 spårade vi även storskaliga trupp- och materielrörelser från fyra ryska militärdistrikt till Rostov län. Dessutom identifierade vi de militära förband som ingick i grupperingarna och som därefter begav sig på ”uppdragsresor till Rostov-Ukraina”.

Mer information om Novorossias reservarmé i Rostov län

Efter detta inledande arbete samlade vi bevis för att bekräfta vår inledande information. Under två och ett halvt år har vi samlat fakta om över 70 ryska förband och det ryska Nationalgardets styrkor som deltagit i striderna i Ukraina. Samtidigt har vi dokumenterat mer än 150 händelser där ryska soldater varit inblandade.

Två år senare liknar situationen i Rostov län mycket av vad vi såg under 2014. Dussintals bataljons- och kompanistridsgrupper står fortfarande i stridsberedskap längs gränsen till Ukraina, i samarbete med trupper ur Territorialcentret (tidigare 12:e reservkommandot) liksom med de så kallade Donetsk och Luhansk armékårer. De sistnämnda står under ryskt befäl och av officerare som skickats dit under täckmantel av militära rådgivare.

Att övervaka situationen vid den rysk-ukrainska gränsen förblir en hög prioritet för InformNapalm. Även om vi inte har publicerat särskilt många uppdateringar på sistone, fortsätter vi att övervaka den operativa situationen i de ockuperade territorierna vad gäller potentiella hot.

Nedan presenterar vi en lista över taktiska grupperingar ur det ryska södra militärdistriktet som hålls i roterande beredskap. Dessa grupperingar är utöver den normala militära övningsverksamheten. Dessa grupperingar förbättrar även sina färdigheter i kamouflage och byter skepnad från ryska reguljära trupper till ”lokala gruvarbetare i Donbass”.

Rostov län är den plats där ryska bataljonsstridsgrupper är i aktiv tjänst.

Rostov län är den plats där ryska bataljonsstridsgrupper är i aktiv tjänst.

Vi vill understryka att denna lista inte är komplett. Här ovan listar vi endast de taktiska grupperingar som återkommande har identifierats i Rostov län. Det är möjligt att de utgör kärnan i den nybildade 150:e motoriserade skyttedivisionen ur den 49:e armén.

Detta är ett förband som snart kommer att aktiveras. Notera att vi upprepade gånger har identifierat samtliga dessa militära förband och dess soldater under det inledande skedet av den ryska aggressionen i östra Ukraina.

Detta dels som taktiska grupperingar i den ryska armén, och dels senare som del av de illegala stridande formationerna i det så kallade Novorossia, förklädda till lokala rebeller.

Ryska trupper som deltagit i de illegala beväpnade styrkorna

Vi har identifierat soldater från följande ryska förband som deltagit i olaglig aggression mot Ukraina hos de illegala beväpnade grupperna.

Från det södra militärdistriktet:

19:e separata motoriserade skyttebrigaden [5] (Vladikavkaz, Nordossetien), 18:e separata motoriserade skyttebrigaden [6] (Kalinovskaya, Tjetjenien), 136:e separata motoriserade skyttebrigaden [7] (Buinaksk, Dagestan), 7:e armébasen, se 1 [8] och 2 [9] (Gudauta, ockuperade Abkhazien, Georgien), 205:e separata motoriserade skyttebrigaden [10] (Budennovsk, Stavropol Krai), 8:e separata alpina motoriserade skyttebrigaden [11] (Borzoi, Tjetjenien), 291st artilleribrigaden [12] (Troitskaya, Ingusjetien), 33:e separata alpina motoriserade skyttebrigaden [13] (Maikop, Adygea), 34:e separata alpina motoriserade skyttebrigaden [14] (Storozhevaya, Karachay-Tjerkessien).

Från det centrala militärdistriktet:

74:e separata motoriserade skyttebrigaden [15] (Yurga, Kemerovo län), 23:e separata motoriserade skyttebrigaden [16] (Samara), 15:e “fredsbevarande” separata motoriserade skyttebrigaden [17] (Roshchinskiy-garnisonen i Samara län), 21:a separata motoriserade skyttebrigaden [18] (Orenburg), 28 separata motoriserade [19] skyttebrigaden [19] (Ekaterinburg-Klintsiy), västra militärdistriktet), 31:a separata luftlandsättningsbrigaden [20] ur fallskärmstrupperna (Ulyanovsk).

Övriga områden:

Dessutom har förband ur de ryska fallskärmstrupperna [21], Spetsnaz-förband ur den ryska militära underrättelsetjänsten GRU [22], inrikesministeriets Nationalgarde [23] och andra ryska säkerhetsmyndigheter [24] varit involverade.

Rostov län är den plats där ryska bataljonsstridsgrupper är i aktiv tjänst.

Rostov län är den plats där ryska bataljonsstridsgrupper är i aktiv tjänst.

Mellan 6-11 september hölls det internationella militärtekniska evenemanget Armé 2016 [25] vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Här demonstrerade de ryska väpnade styrkorna sin fulla kraft, precis intill den ukrainska gränsen.

Trots att ytterst lite information har lämnats ut från officiellt håll, har vi ändå lyckats hitta några bilder från genomförandet.

Bilderna visar ett brett spektrum av vapen och materiel som står beredda i riktning Ukraina.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Evenemanget Armé 2016 vid fältlägret Kadamovskiy i Rostov län.

Dessa innefattar: T-90A stridsvagnar från 7:e militärbasen, toppmoderna pansarfordon på Ural-chassin från 22:a separata Spetsnazbrigaden, salvpjässystemen Uragan och Smerch, samt MSTA-B haubitsar från 291:a artilleribrigaden, MSTA-S bandhaubitsar från 205:e separata motoriserade skyttebrigaden, moderna attackhelikoptrar från arméns flygunderstödsregementen i det södra militärdistriktet mm.


Av Irakli Komaxidze. Översatt av Von de Plume [26].

InformNapalm på Twitter [27]Materialet [28] är baserat på en egen OSINT-undersökning [29] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [30] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.