- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

InformNapalms volontärer publicerar en interaktiv databas över rysk aggression

Det internationella frivilligkollektivet InformNapalm [1] presenterar en interaktiv databas över Rysslands aggression mot Ukraina, Georgien och Syrien. Databasen sammanfattar data som samlats in under åren.

Mer än 2 000 OSINT-undersökningar har systematiserats och delats in i två grupper. Dessa är rysk krigsutrustning i östra Ukraina och ryska armétrupper som kämpar militärt i Ukraina och Syrien, liksom i de ockuperade delarna av Georgien. Huvudfokus ligger på den omfattande invasionen av Ukraina.

Stridsutrustning och fordon

Databasen innehåller omfattande information och fakta om mer än 2 600 ryska soldater från 101 ryska militära enheter och andra ryska maktstrukturer. Dessutom innehåller databasen 50 typer av ryska vapen och utrustning som i hemlighet överförts till östra Ukraina och inte är krigsbyte. Databasen innehåller också klickbara länkar till utredningsmaterial samt foton på militära emblem och militär utrustning.

InformNapalms interaktiva databas över rysk aggression [2]

Den ryska aggressionsdatabasen är användbar för journalister och experter som studerar Rysslands engagemang i väpnade konflikter och hybridkrig. Databasen är sammanställd på ukrainska [3], engelska [4], bulgariska [5], ryska [6], tjeckiska [7] och tyska [8] och uppdateras ständigt. Nya uppdateringar lades till den 22 september 2020.

Omfattande rysk aggression

InformNapalms volontärer uppmuntrar webbutgivare och media-representanter att informera om denna databas genom att lägga till en text- eller banner-länk och dela informationen med vänner på sociala medier. Vi tror att denna information kommer att vara värdefull inte bara för journalister och experter utan också för allmänheten.

Banner - InformNapalms interaktiva databas [9] Banner - InformNapalms interaktiva databas [10]

Varje ny lögn från den ryska propagandan måste bekämpas med bevis och fakta. Låt oss göra historia genom att bekämpa angriparen vid diplomatiska möten, på webbplatser och på internetforum. Endast på detta sätt kan vi öka både den politiska pressen som medietrycket på Ryssland. Att tvinga angriparen till fred måste vara fullständig och kompromisslös.

Läs även


InformNapalm på svenska [14]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [15] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [16] och Twitter [17]. Läs mer om hur Du stödjer [18] InformNapalm.