- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Mördande nostalgi: Rysk trafikpolis aktiv i den illegala väpnade formationen Ryazan

En rysk trafikpolis har deltagit i den ryska aggressionen mot Georgien och varit medlem i en av ”Novorossias” illegala väpnade grupper.

Den nuvarande ryska aggressionen mot Ukraina har mycket gemensamt med Rysslands krig mot Georgien 2008. I båda fallen har konflikterna provocerats fram av Ryssland: Båda började med ryskt stöd till pro-ryska ”separatister” och följdes därefter av militära invasioner på respektive lands suveräna territorium. Georgien och i Ukraina, som båda valde sin egen självständiga väg istället för att stå i vasallförhållande till Ryssland, lämnades ensamma i kampen mot angriparen med knappt mer än ett symboliskt stöd från omvärlden.

I början av 1990-talet i Georgien utkämpades ett hybridkrig, liknande det som nu pågår i Ukraina: Här förekom tusentals ryska ”frivilliga” (kosacker, nordkaukasier m.fl.), stödleveranser av vapen och ammunition maskerade som humanitärt bistånd, ryska kontraktssoldater agerande som instruktörer och befälhavare för illegala beväpnade formationer, liksom direkt medverkan av ryska stridskrafter i konflikten.

Det är ingen tillfällighet att samma stridande, som då ingrep mot Georgien på 90-talet och senare, nu också förekommer i Ukraina.

Ett bra exempel på detta är InformNapalms avslöjande från 18 november 2015: “Confession of a paratrooper from Pskov [1]. Av 18 fallskärmsjägare som omnämns i rapporten – ”veteraner” från den ryska aggressionen mot Georgien 2008 i Samachablo-regionen (Tschinvali-regionen), eller det så kallade Sydossetien – har sex av dem deltagit i Rysslands icke-förklarade krig mot Ukraina.

I en ny OSINT-utredning som genomförts av InformNapalm identifierar vi en rysk trafikpolis som deltog i den ryska invasionen av Georgien 2008 och som därefter stred för ”Novorossia” som legosoldat i östra Ukraina under hösten 2015.

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Föremålet för vår utredning är Andrei Tarasov, född 15 augusti 1985, från byn Komsomolskoe i Krasnokutskiy-distriktet, Saratov län. Tarasov är numera gift [2] och bosatt i Segezha, Republiken Karelen.

Tarasov gjorde värnplikten i den ryska säkerhetstjänstens (FSB) gränstrupper [3], i Viborgs gränsdistrikt. 2008 var han kontraktssoldat med sergeants grad i en spetsnazbrigad [4] tillhörande den militära underrättelsetjänsten GRU, förmodligen i den 22:a Spetsnazbrigaden, militärenhet № 11659, baserad i byn Stepnoy, Rostov län. Under 2011-2012 var han anställd i det privata säkerhetsbolaget Severniy Legion [5]. Sedan 2012 har han tjänstgjort i en trafikpolisbataljon [6] i Petrozavodsk, som underofficer (praporshchik). Han sysslar med kampsport och har deltagit i och vunnit flera tävlingar som organiserats av det ryska inrikesministeriet [7] och den ryska säkerhetstjänsten FSB [8].

Tarasov har användarkonton i följande sociala nätverk:

Bilder av Andrei Tarasov under invasionen av Georgien 2008

Några av bilderna från augusti 2008 togs på den ryska militärbasen i byn Java, Tschinvali-regionen (de röda tegelkasernerna). Basen byggdes illegalt av Ryssland åren före händelserna i augusti 2008 i strid mot alla överenskommelser, och hade inte någon särskild status som fredsbevarande. Basen fungerade som en inofficiell bas för spaningsgrupper, för lagring av militär materiel och vapen, samt som utbildningsbas för illegala väpnade separatistgrupper.

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Några bilder från samma period visar den vandalism och plundring som de ryska styrkorna ägnade sig åt i georgiska regeringsbyggnader. Där finns också en bild av en Tigr pansarterrängbil med beteckningen för de Fredsbevarande Styrkorna hastigt målat på sidorna.

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Efter att han lämnat armén arbetade Tarasov som sagt för ett privat säkerhetsföretag och ägnade sig åt sport. Under 2012 började han arbeta som trafikpolis under det ryska inrikesministeriet, en tjänst som han innehar till denna dag.

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Bilder av Andrei Tarasov under invasionen av Ukraina 2015

Bland Tarasovs bilder, uppladdade till hans fotoalbum i oktober 2015, fanns en tidig bild på ett BTR-80 pansarskyttefordon med de påmålade deviserna ”Ryazan” och ”Spaning”, vilket tyder på att Tarasov hade anknytning till förbandets rekryterare och planerade att bege sig till östra Ukraina så tidigt som 2014. ”Ryazan” är namnet på en sabotage- och spaningsenhet som ingick i ”Novorossias” illegala armé, där ett antal medlemmar är Tarasovs vänner [21]. Här påminner vi om att vi tidigare skrivit om före detta ryska spetnazsoldater [22] som stridit i samma förband.

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan Rysk trafikpolis aktiv i den illegala gruppen Ryazan

Bakgrundsinformation: I augusti 2008 provocerade ryska säkerhetstjänster fram en militär konflikt i Georgiens Samachablo-region (Tschinvali-regionen eller det så kallade ”Sydossetien”) genom sydossetiska bulvanseparatister. De ryska så kallade ”fredsbevarande styrkorna” stod helt passiva inför beväpnade ”separatiststyrkor” som med stor träffsäkerhet besköt de georgiska byarna i regionen. Efter att den georgiska armén tvingats starta en militär operation för att skydda befolkningen i Tschinvali-regionen, en del av Georgiens suveräna territorium, och börjat begränsa ”separatisternas” aktiviteter, deklarerade Ryssland att de avsåg starta en ”fredsframtvingande” operation. Detta blev startskottet för en öppen rysk aggression mot Georgien, följt av ockupationen av regionerna Abkhazien och Samachablo liksom den nu pågående ”krypande” annekteringen där gränsen flyttas korta stycken nattetid. Rysslands militära invasion 2008 dödade 408 georgiska medborgare, inklusive 170 soldater. Antalet flyktingar ökade med 26,000 människor. Det totala antalet flyktingar i Georgien som har tvingats lämna sina bostäder på grund av konflikter, antingen inspirerade av eller med Rysslands direkta inblandning, överskrider 260,000 människor. Mer än 20 % av Georgiens territorium är ockuperat.

Mer om ämnet:

Observera att medan den här artikeln närmade sig publicering har Tarasovs sociala nätverkssidor mystiskt städats undan. Allt som bevisar Tarasovs deltagande i krigsförbrytelser i Georgien 2008 och i Ukraina 2015 har försvunnit från hans profiler. Men – som det sägs – Google spar dina data för alltid och förr eller senare kommer han att få stå till svars för sina brott. Internationella brottsutredare kommer att ha god användning för vårt insamlade bevismaterial.


Författad av Irakli Komaxidze [27]. Översättning av Von de Plume [28].

InformNapalm på Twitter [29]Denna artikel [30] baseras på egna OSINT-undersökningar och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [31] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.