- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryska militäruppdrag med avresa från Novorossiysk till Syrien

Under de senaste dagarna har ett rykte om rysk militär inblandning i syrienkonflikten aktivt florerat i internationella medier och mycket har skrivits och publicerats.

Vår uppmärksamhet dras till ett videoklipp [1] som lagts upp på en videokanal av någon vid namn Ivan Sidorenko, med titeln “Syrien ‣ Latakia ‣ Syriens armé ‣ försvaret ‣ några scener från dagens strider”. Denna video innehåller några anmärkningsvärda ögonblick, speciellt ljudinspelningen med uppmaningar på ryska. Efter 02:03 minuters tidmätning säger någon “kom snabbt”, 02:06 “fortsätt”, 02:10 “repetera”, 02:30 “Pavlin, Pavlin, vi avancerar”.

Förutom detta visas sovjetisk-ryska pansarfordon, något som inte är konstigt. Det är som bekant ingen hemlighet att Assads” armé – nu som tidigare – är allierad med Kreml, som levererar utrustning till Syrien med hjälp av ryska flottans landstigningsfartyg, främst från flottbasen i Novorossiysk. Mest uppmärksamhet i videon har ett pansarfordon av typen “BTR-82A” med en rysk standardfärgsättning fått (tidmätning 0:40-0:43, 1:15-1:20 och 2:15-2:22). Den ryska armén använder sig av bepansrade stridsfordon av denna typ sedan några år tillbaka och många militärdistrikt står i kö för att byta ut sina gamla schabrak mot nya.

Det är allmänt känt, att nya pansarfordon av typen “BTR-82A”, tagits i bruk inom vissa prioriterade ryska militärdistrikts motoriserade infanteribataljoner och underrättelseplutoner:

Södra militärdistriktet

Centrala militärdistriktet

Västra militärdistriktet

Några scener från dagens strider [2]

Syrien, Latakia – Syriska armén – försvaret – några scener från dagens strider

BTR-82A med kamouflagemålning [3]

BTR-82A med kamouflagemålning som tillhör den 27: e motoriserade infanteribrigaden, militärdistrikt 61899

Pansarfordon BTR-82A [4]

Tre till fyra månaders arbetsresor med “inte så dåliga löner”

Den 27:e motoriserade infanteribrigaden [5]

Den 27:e motoriserade infanteribrigaden “Vapenbröder”

Bepansrad BTR-82A [6]

BTR-82A från den 7:e militärbasen i det ockuperade Abchazien, Georgien

Som ett resultat av en första jämförelse av pansarfordonet från den i Syrien inspelade videon, med liknande fordon som används i ovan nämnda ryska militärdistrikt, så visar stridsfordon från den 27:e motoriserade infanteribrigaden, förband 61899, Mosrentgen, Moskva-regionen ha störst gemensamma nämnare.

Bilder på “BTR-82A” visar att sådana fordon (med kamouflagemålning i överensstämmande mönster och numrering i vit färg) har observerats vid den 27:e motoriserade infanteribrigaden, förband 61899 i förstaden “Mosrentgen”, Moskva-regionen. Identifieringen som vi lagt fram är i sig inget bevis, men det finns gemensamma nämnare som bekräftar vårt antagande. Identiskt kamouflage, gemensam typ av numrering, identiska färgmönster och teckensnitt. Därtill kommer konversationen i ljudupptagningen på videon. Kanske snart, kommer vi att få veta mer om “ryska militäruppdrag från Novorossiysk till Syrien” genom besättningen på det 1:a fordonet från det 1:a motoriserade infanteriregementet, 1:a bataljonen, 27:e motoriserade infanteribrigaden. [7]

Uppdatering

Som ett resultat av ytterligare OSINT-utredningar om militära transporter till Syrien, har en dialog på ett online-forum (från 2013) för ryska soldater vid den 27:e brigaden påträffats. Dialogen tar upp soldaters möjligheter till 3-4 månaders arbetsresor med “inte så dåliga löner”. Vi har nu ett mer indirekt bevis på att videon från Syrien verkligen visar en “BTR-82А” från den ryska 27:e infanteribrigaden, som det ryktas om sedan 2013.

Forumet soldatmödrar [8]

Forumet soldatmödrar 27:e infanteribrigaden, militärdistrikt 61899. Vårt hus, gemytlighet, fortsättning 119, sidorna 46-49.

Sidan 47 [9] | Arkiv 02 [10]

Sidan 48 [11] | Arkiv 03 [12]

Sidan 49 [13] | Arkiv 04 [14]


Senaste nytt


CC BY 4.0 – Ursprunglig artikel [20] skriven av Michail Net [21], uteslutande för InformNapalm. Vid nytryck eller återanvändning av materialet är en aktiv länk till författaren och vårt projekt obligatorisk.