- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryska OSSE-observatörer kan överföra koordinater för attacker i östra Ukraina

För andra dagen i rad fortsatte den ryska beskjutningen mot dussintals byar med 120 mm och 152 mm artilleri längs kontaktlinjen i östra Ukraina. Klockan 14.00 den 18 februari hade 45 överträdelser av vapenvilan registrerats. Av dessa inkluderade 34 tunga vapen som är förbjudna enligt Minskavtalen.

Den 18 februari informerade InformNapalms läsare om något mycket oroväckande dagen innan. Under en massiv rysk artilleribeskjutning avfyrades också granater mot en ukrainsk elektronisk spaningspost.

Överföring av angreppskoordinater

InformNapalm har bildbekräftelser och andra bevis, men av säkerhetsskäl kommer dessa inte att publiceras för att inte avslöja de ukrainska styrkornas positioner. Lyckligtvis skadades ingen bland de ukrainska försvararna.

Det är anmärkningsvärt att exakt fyra dagar före beskjutningen flög OSSE:s övervaknings-UAV över spaningsposten och utforskade området. Detta kan tyda på att någon som arbetar för fienden kan ha överfört information till de ryska ockupationsstyrkornas artilleriförband.

25 ryska OSSE-observatörer i östra Ukraina

Enligt kvartalsrapporten den 24 januari 2022 omfattar OSSE:s övervakningsuppdrag 680 medborgare från 43 länder (PDF [1]). Inga ukrainare är representerade, däremot 25 ryssar och fyra belarusier. InformNapalm har tidigare uppmärksammat riskerna med deras närvaro och tillgång till övervakningsdata. InformNapalm har också framhållit att ryska representanter bör avlägsnas [2] från uppdraget i östra Ukraina. Ryssland, som part i konflikten och angripare, har ingen moralisk rätt att ha representanter för att övervaka ukrainska försvarspositioner.

Ryska OSSE-observatörer i östra UkrainaSamtidigt rapporterade TASS den 17 februari 2022 att Rysslands biträdande representant för OSSE, Maxim Bujakevitj, vid ett möte med organisationens ständiga råd i Wien, uppgav: “Om OSSE:s uppdrag i Donbas inte har någon personal är Ryssland redo att nominera högkvalificerade kandidater till ledande befattningar i övervakningsuppdraget”. Detta cyniska uttalande understryker att Ryssland ser sitt deltagande som ett bekvämt verktyg för att bedriva underrättelseverksamhet och hybridkrig mot Ukraina. Ryska medborgare kan påverka OSSE:s rapporter, ta bort information som kan användas för att bevisa Rysslands direkta inblandning i kriget mot Ukraina. Dessutom kan de manipulera [3] information.

Status quo

OSSE:s övervakningsuppdrag är fortfarande det enda internationella uppdraget som fortfarande kan besöka de ockuperade områdena. Detta trots olika hinder [4] som ständigt uppstår i vissa områden från den ryska ockupationsmaktens sida.

Rysslands inflytande i OSSE:s övervakningsuppdragTrots ryska ansträngningar förekommer information om observation av modern rysk utrustning i officiella OSSE-rapporter. År 2019 uppmärksammade InformNapalm det ukrainska utrikesministeriet på potentialen i OSSE:s rapporter som bevis på Rysslands deltagande i fientligheterna. Och detta verkar ha tagits i beaktande eftersom InformNapalms utredningar, som bygger på analyser av OSSE:s rapporter 2021, används på hög diplomatisk nivå [5].

Rysslands inflytande i OSSE:s övervakningsuppdrag

Närvaron av ryska OSSE-observatörer gör det möjligt för Ryssland att ha sina egna agenter knutna till övervakningsuppdraget. Sedan 2014 har OSSE-uppdraget haft det dåliga ryktet att ha “blinda observatörer”, möjligen på grund av ryskt inflytande. Bland annat har fakta om rysk närvaro och utrustning ignorerats och inte tagits med i övervakningsrapporterna. Det är intressant att OSSE-uppdraget har hittat modern rysk utrustning, särskilt telekrigsutrustning [6], med hjälp av drönare. Det har inte förekommit några rapporter i öppna källor om att OSSE:s övervakare har fått besöka de områden där dessa vapen är gömda.

Rysk telekrigsutrustning i östra UkrainaInformNapalm betonar att det ryska inflytandet i OSSE:s övervakningsuppdrag måste tas på allvar. Särskilt inför växande hot om en fullskalig rysk invasion. Först och främst bör ryska medborgare uteslutas från möjligheten att övervaka ukrainska positioner. De bör också hindras från att få tillgång till uppdragets konfidentiella information. Detta skulle kunna minimera risken för överföring av till exempel koordinater för rysk artilleribeskjutning av ukrainska försvarspositioner.

Ytterligare artiklar av InformNapalm


InformNapalm Sverige [10]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [11] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [12] och Twitter [13]. Läs mer om hur Du stödjer [14] InformNapalm.