- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Stora mängder tung rysk krigsmateriel fotograferad av drönare i östra Ukraina (flygfoto, video)

Frivilliga flygspanare har delat med sig av nya drönarbilder till InformNapalms underättelseavdelning, uppvisande en stor ansamling tung krigsmateriel [1] tillhörande Rysslands ockupationstrupper [2] i östra Ukraina.

InformNapalms OSINT-experter har kartlagt och identifierat materielen som fångats på bild av drönarna. Bilderna avslöjar en förstärkt bataljonsstridsgrupp (Battalion Tactical Group – BTG) ingående i de ryska ockupationsstyrkorna. Ett flertal identifierade fordon pekar otvetydigt på materielens unikt ryska ursprung.

Stor ansamling ryska vapen i Donetsk län

Ackumulering av ryska vapen i Donbass [3]Klicka för högupplöst bild (1843 x 1417 pixlar). [3]

Utkanten av staden Tjistjakove (f.d. Torez)

Bilden har geolokaliserats till sydvästra utkanten av Tjistjakove (f.d. Torez) i Donetsk län. Koordinater: 47°59’26.1″N 38°36’17.0″E [4].

Bilden visar följande [5] utrustning [5]: 20 st. stridsvagnar av typerna T-64BV och T-72B, 25 st. pansarskyttefordon av typerna BMP-1 och BMP-2, 4 st. 122 mm bandhaubitsar av typen 2S1 “Gvozdika”, 5 st. pansarterrängbilar av typen BTR-80, 1 luftvärnssystem 9K35 “Strela-10” liksom andra typer av militär utrustning.

En annan bild avslöjar ett ryskt specialfordon, ett mobilt akutsjukvårdsfordon av typen AP-2, som berättades om i InformNapalms [6] analys [6] från augusti 2016 efter att ha observerats i närheten av Avdïvka. Den största överraskningen är dock avslöjandet av två avancerade minröjningsfordon av typen UR-77 “Meteorit”, en vapentyp som endast är i bruk hos de ryska väpnade styrkorna.

Vid sidan av sin huvudsakliga minröjningsuppgift används UR-77 också offensivt, till exempel vid strid i bebyggelse och mot trupp i befästa positioner. UR-77, ett understödsfordon baserat på ett 2S1 Gvozdika-chassi, är ett särskilt brutalt vapen. Fordonet avfyrar en raketdriven slangladdning som, när den utlöses, exploderar på ett djup av 100 meter och 6 meters bredd. Laddningen är tillräcklig för att spränga en gata genom ett minfält, eller för att riva husen längs en stadsgata i bitar. Fordonstypen användes under andra Tjetjenienkriget och vid stormningen av Donetsk flygplats i januari 2015. UR-77 har också varit aktiva i Jobarområdet i Syrien.

Ackumulering av ryska vapen i Donbass [7]I tillägg till drönarbilderna har InformNapalm också hittat bilder och videobevis på sociala nätverkssidor tillhörande soldater i området, bl.a. på ett militärt övningsområde i närheten av Tjistjakove. Bilden nedan visar en kolonn av 20 stridsvagnar i det angivna området.

Ackumulering av ryska vapen i Donbass [8]Klicka för högupplöst bild (2560 x 1438 pixlar). [8]

Dessa bilder bevisar bortom all tvekan att Ryssland inte bryr sig det allra minsta om Minsk-avtalet eller något annat avtal överhuvudtaget. Ryssland fortsätter sin aggressiva styrketillväxt på det ockuperade området i östra Ukraina, i fullt förakt för omvärldens kraftlösa fördömanden. Det finns bara ett sätt att stoppa Rysslands framfart: genom omvärldens fasta och samlade motstånd, genom fortsatta och än hårdare ekonomiska sanktioner, och genom att världssamfundet fråntar [9] Ryssland sitt veto i FN:s säkerhetsråd.

InformNapalms bevisning överlämnas till PACE

Ryska vapen i kriget mot Ukraina (PDF) [10]10 till 14 oktober 2016 höll Europarådets parlamentariska församling (PACE) sin höstsession. InformNapalms underrättelseavdelning presenterade då en rapport med titeln “Ryska vapen i kriget mot Ukraina” (PDF [10]) som lades fram av den ukrainska delegationen. I rapporten presenteras överväldigande bevis för Rysslands systematiska leveranser av modern krigsmateriel över gränsen till den ryska hybridarmén i östra Ukraina. Materielen är i många fall av sådan avancerad karaktär att endast särskilt utbildad personal kan handha den, vilket är en stark antydan om att specialutbildad rysk militär personal medföljer utrustningen över gränsen.

Det är på dessa grunder tydligt att Ukraina behöver all tänkbar hjälp från omvärlden för att hantera den ryska aggressionen – inte bara ekonomiskt och moraliskt stöd, utan i synnerhet militär hjälp – inklusive dödliga vapen. Ett starkt Ukraina, ett suveränt Ukraina, som till fullo behärskar sitt eget territorium, är den bästa garanten för fred och tillika skydd av EU:s och NATO:s östra gräns.


Redigerat av Von de Plume.

InformNapalm på Twitter [11]Detta material [12] är särskilt framtaget för publikation av InformNapalm [13] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [14] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.