- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass för eskalering av konflikten

InformNapalms frivilliga fortsätter att granska fakta i den ryska medieterrorismen i samband med upptrappningen av stridigheterna kring Avdïvka samt längs frontlinjen i östra Ukraina.

Vid årsskiftet noterade vi att den kombinerade ryska hybridarmén intensifierat sina provokativa artilleribeskjutningar [1] av territorium som för närvarande står under deras kontroll, vilket antyder att Rysslands avsikt är att förstärka spänningarna i konfliktzonen.

Ryssland behöver provokationer i Donbass

Nedan redovisar vi ytterligare ett exempel på en liknande provokation som strax föregick nyss nämnda eskalering. Så fort det blev mörkt den 26 januari 2016 inledde de ryska terrorgrupperna en intensiv beskjutning av den ukrainska arméns ställningar från ett flertal platser belägna i bostadsområden längs frontlinjen. Syftet var bland annat att dra på sig svarseld som med största sannolikhet skulle drabba civila i Donetsk.

När den önskade svarselden uteblev använde sig den ryska hybridarmén av en välkänd och högeligen cynisk taktik: De besköt det av dem ockuperade territoriet för att skapa de nödvändiga bilder som ryska media kräver. Donetsk, Bryanka (Luhansk län) [2], Horlivka och andra städer i det ockuperade territoriet blev utsatta för artilleribeskjutning. Ryssland såg till att incidenterna fick erforderlig mediabevakning.

Det är mycket svårt att analysera alla provokationer, pga. ofullständigt bevismaterial, men när rapporter i de ryska Tv-kanalerna innehåller bilder och videoklipp uppdagas snabbt hålen i propagandisternas historier. I denna analys hittade vi både bilder som video från en nedslagsplats i Bryanka [3]. Vi fastställde att nedslagsplatsen var belägen nära hyreshus № 8 i stadsdelen Molodëzhniy, i anslutning till snabbköpet Olymp (se karta [4]).

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Bilderna 1-7 i ordningsföljd

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Utöver detta använde vi en videoinspelning från den ryska propagandakanalen ANNA News [5].

Låt oss nu noggrant begrunda dessa bilder. De visar inte ytan mellan hyreshuset och snabbköpet. Vi kan heller inte se kratern efter nedslaget. Med ledning av brandspår på hyreshusets andra våning (bild 4, 5 och 6), typen av skador (sönderslitna balkongpaneler och skador på väggen vid entrén), kan vi hävda att nedslaget skedde i anslutning till den väggen. Avsaknad av skador på husets södra sida (vänster på bild 4-6) innebär att skadorna på hyreshuset uppkom som ett resultat av en explosion på dess framsida (ostlig riktning).

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Bild 6 visar nedslagsplatsen som indikeras med gul prick och tunn röd ring på kartan nedan. Varför ser vi då ingen krater? Kratern var i själva verket så liten att den täckts av jord, antingen avsiktligt eller av en händelse. Skadornas art antyder också en projektil med liten sprängkraft. Man kan se att fönster och persienner skadats, att trädgrenar brutits av, men att inga större skador uppkommit vare sig på husväggen, eller trädet som står helt nära kratern. Detta antyder en granat av högst kaliber 82 mm, vars maximala skottvidd är mindre än 3 km.

Kratern är synlig i videoklippet från Anna News. Den är belägen bredvid trädet och är av ringa storlek, bedömt 50 cm. Kratern har ingen framträdande ellipsform som annars är typisk för nedslag där projektilen avskjutits på hög bana på kort avstånd. Kratern syns också på bild 6, övertäckt av grenar. Lägg märke till att grenarna, som påståtts ha fallit till marken, endast ligger i anslutning till kratern.

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Något senare i videon, ser vi samma krater, nu uppgrävd och förberedd för avspärrning. Under tiden har någon indikerat en ”ellipsform” i önskvärd riktning.

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Trots kraterns ringa storlek, påstår talesmannen för terrororganisationen ”Folkrepubliken Luhansk” (LNR) Andrei Marochko [6], att det var en 152 mm artillerigranat som slagit ned på platsen. Här försöker separatisterna vilseleda tittarna genom falska påståenden. Detta för att passa propagandanarrativet.

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Det märkvärdiga i just denna händelse är att ryska officerare från Joint Centre for Ceasefire Control and Coordination (JCCC centret för övervakning av vapenvilan), återigen aktivt deltar i en propagandaföreställning. Detta är precis vad de gjorde i fallet med beskjutningen av Debaltseve [1]. Detta innebär att ryska officerare inte enbart ägnar sig åt otillbörlig spaning utan också deltar i produktionen av propaganda. Dessutom är deras otillbörliga verksamhet legitimerat av JCCC.

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

En annan viktig detalj är att hyreshus № 8 helt skymmer alla projektilbanor från väster, då huskroppens längdriktning står parallellt med frontlinjens sträckning. Kratern ligger så att säga i ”lä”. Det finns inte minsta chans att projektilen skulle ha avfyrats från ukrainska arméns ställningar. Detta förstärks av att projektilen har en bedömd maximal räckvidd på 3 km. De närmaste ukrainska ställningarna ligger minst 16 km därifrån.

Den ryska propagandan är dock helt ointresserad av fakta. Om mer dramatik krävs i scenen, tar man helt enkelt fram några ”gråterskor” som får böna och be att Ryssland ska rädda dem från ”Kievjuntan”.

Ryssland behöver iscensatt artilleribeskjutning av Donbass

Upptrappningen i Avdïvka och på andra platser, ständig provokativ artilleribeskjutning av ukrainska arméns ställningar utförda av ryska militanta från grupperingsplatser i nära anslutning till civila bostadsområden, liksom avsiktlig beskjutning av civila, visar att Ryssland avser intensifiera striderna i Donbass. När den provokativa artilleribeskjutningen inte ger önskat resultat, eftersom den ukrainska armén inte skjuter mot civila bostadsområden, hänger sig de ryska propagandisterna åt iscensatta beskjutningar. Detta i syfte att förespegla att de är offer för ”juntans straffoperationer”.

Läs mer: Avdiivka on fire: BM-21 GRAD MLRS position identified [7].


Denna artikel är skriven av Dmitriy K och Andrei Lysytskiy [8]. Översatt och redigerad av Von de Plume [9].

InformNapalm på Twitter [10]Detta material [11] är särskilt framtaget för publikation av InformNapalm [12] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [13] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.