- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryssland planerar för kärnvapen på Krim genom att återaktivera anläggningen Feodosia-13

Ryssland planerar för kärnvapen på Krim. Den 10 augusti 2016 uppgav en representant [1]för Ukrainas militära säkerhetstjänst att de ryska ockupationsstyrkorna på Krim planerar att basera kärnvapen [2] på halvön:

”Det finns nu kärnvapenbärare på Krim, vid flygfälten och vid marinbasen Sevastopol i form av ytstridsfartyg och ubåtar. Kärnvapenladdningar finns insatsberedda i det ryska södra militärdistriktet. Dessa kan, om och när beslut tas, antingen levereras till Krim för att utrusta kärnvapenbärarna på plats, alternativt överföras till flygbaser i södra militärdistriktet. Därefter är vapnen insatsberedda och redo för militära uppdrag”.

Ryssland planerar att använda anläggningen Feodosia-13

Efter en noggrann analys av öppna källor (OSINT) har frivilliga ur det internationella informationskollektivet InformNapalm identifierat trupper ur ryska nationalgardet och soldater ur ryska arméns CBRN-enheter (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel) stationerade vid kärnvapenanläggningen Feodosia-13 [3]. Anläggningen är även känd som Postställe-105, en tidigare säkerhetsklassad och tillträdesbegränsad anläggning i byn Kızıltaş [4] (Röd Sten) nära småstaden Sudak. Ryssland planerar för kärnvapen på Krim [5]

Fram till 1994 användes denna hemliga anläggning på Krim som kärnvapenlager. Genom stationering av en särskilt utbildad och utrustad trupp vid Feodosia-13 [3], demonstrerar Ryssland sin avsikt att stationera kärnvapen på det ockuperade territoriet. Det kan inte uteslutas att kärnvapen redan lagrats på platsen. Märk väl att huvuduppgiften för det ryska nationalgardet [6] (tidigare ryska federationens inrikestrupper, tillhörande inrikesministeriet MVD) är att skydda särskilt viktiga objekt, specialtransporter, utrustning och andra kritiska installationer vid baser som omfattas av särskilda och obligatoriska föreskrifter enligt den ryska skyddslagen. En av CBRN-förbandens uppgifter är att övervaka strålningsnivåer samt att bistå med katastrofhjälp vid nukleära, kemiska, radiologiska och biologiska anläggningar.

Information om enheter stationerade vid Feodosia-13 kunde samlas in tack vare uppgifter i sociala media från två soldater tillhörande det ryska nationalgardets regionskommando för norra Kaukasus, Ilias Harulin (profil [7]fotoalbum [8]vänner [9]) och Ivan Isarov (profil [10]fotoalbum [11]).

Ryssland planerar för kärnvapen på Krim [12]

Ryssland planerar för kärnvapen på Krim [13]

Ryssland planerar för kärnvapen på Krim [14]

Ryssland planerar för kärnvapen på Krim [15]

Ryssland planerar för kärnvapen på Krim [16]

Personal ur CBRN-förband är i allmänhet mer försiktiga i sitt uppträdande på sociala media jämfört med vanliga nationalgardessoldater: De lägger normalt inte ut bilder från tillträdesskyddade anläggningar. Trots detta kunde deras närvaro bekräftas med hjälp av förbandets beteckning, som utförts med målade stenar på marken vid Feodosia-13.

Det finns många bevis på fortsatt militarisering på det ockuperade Krim, inklusive förberedelser för gruppering av kärnvapen vid forna sovjetiska militärbaser. Experter i Ukraina och i utlandet har tidigare påkallat uppmärksamhet kring hot om sådan utveckling från rysk sida, vilket nu kan bekräftas av utredningar med information från öppna källor. För invånarna på Krim betyder detta att de nu är de facto-gisslan på en kärnvapenladdad krutdurk. Utvecklingen innebär en förhöjd risk för länderna kring Svarta Havet och alla nationer som riskerar att bli mål för Moskvas aggressiva expansionspolitik i den så kallade ryska intressesfären.


Författad av Kuzma Tutov [17] och Mikhail Kuznetsov [18].

InformNapalm på Twitter [19]Detta material [20] är särskilt framtaget för publikation av InformNapalm [21] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [22] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.