- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Rysk distraktion angående SU-30SM stridsflyg på flygplatsen i Latakia

Enligt ukrainska och utländska medierapporter den 22 september 2015 visar satellitbilder, som publicerats av det amerikanska privata säkerhetsföretaget ”Stratfor Global Intelligence”, en stor ökning av rysk närvaro i Syrien.

Frivilliggruppen InformNapalm [1] har gjort en analys av bilderna och kommit fram till slutsatsen om att identiteten på planen i Syrien kommer från det ryska flygvapnets enheter i landets östra militärdistrikt.

Enligt Euronews, är den huvudsakliga aktiviteten förlagd till den ryska flygbasen i närheten av städerna ”Hamim” nära ”Latakia”, och hamnstaden ”Tartus”. InformNapalm-teamets analytiker ”Mikhail Kuznetsov” har förutom ”Stratfors” satellitbilder, även granskat bilder på flygplatsen som han publicerar på sitt Twitter-konto @M3t4 tr0n [2].

Rysk flygbas i Syrien [3]

Mikhail Kuznetsov granskat bilder på flygplatsen som han publicerat på sitt Twitter-konto

SU-30SM stridsflyg på flygplatsen i Latakia [4]

SU-30SM stridsflyg på flygplatsen i Latakia abcnews.go.com

Den ryska närvaron i Syrien har ökat dramatiskt

Baserat på dessa observationer, kan vi anta att planen är av typ “SU-30SM”, röda numret ”24” hänvisar till RF-95003, serienumret är 10МК5 10МК5 1105, 120:e flygflottiljen, 303:e flygregementet, östra militärdistriktet, flygbasen i “Domna”, Chitaregionen, Ryssland. Vi vill påpeka att detta är preliminära slutsatser som kräver ytterligare granskning.

Analyserar man bilderna nedan på “SU-30SM” i förgrunden, så ser man följande:

InformNapalm påminner om att vi för en vecka sedan presenterade en databas [5] med sammanställningar [5] av den ryska flottans ökade antal transporter av krigsmateriel till Syrien. Vi hävdar att den ryska närvaron i Syrien har ökat dramatiskt i samband med mötet i FN:s generalförsamling. Detta kan vara en distraktion för att rikta världens ögon från Östeuropa till Mellanöstern.

Ryska flygvapnets SU30SM [6]

Ryska flygvapnet har målat planen i ljus färg

Uppdatering

Efter ytterligare informationsinsamling, är det klart att flygplanet SU-30SM – i förgrunden på flygbasen i Latakia – har ett rött kodnummer “28” och registreringsnummer RF 95005. Planet tillhör den ryska Försvarsmaktens 120:e luftregemente. En skärmdump från en video [7] filmad på flygplatsen i Latakia bekräftar vårt antagande.

SU-30SM [8]

Nummer 24 indikerar reg. RF-95003, serienummer 10МК5 10МК5 1105, 120:e flygflottiljen, 303:e stridsflygdivisionen, Bajkal-området

SU-30SM Flanker-C [9]

Suchoi SU-30, NATO-rapporteringsnamn Flanker-C

SU-30SM RF 95005 [10]

SU-30SM, rött skrovnummer ”28” och registreringsnummer RF 95005.

Flygplatsen i Latakia [11]

En skärmdump från en video filmad på flygplatsen i Latakia.

SU-30 är en efterföljare till SU-27PU [12]

SU-30 utvecklades från det tvåsitsiga träningsplanet SU-27PU under det sena 1980-talet

Ökning av ryska flottans aktiviteter

För en vecka sedan presenterade InformNapalm-gruppen en sammanfattning [5] med tabeller som visar en betydande ökning av ryska flottans aktiviteter, vad gäller militära leveranser till Syrien.

Hur Ryssland bistår president Bashar Assad [13]

Hur Ryssland bistår president Bashar Assad.

En höjning av intensiteten av striderna i Ukraina

Den ryska flottbasen i Sevastopol på ockuperade Krimhalvön spelar en viktig roll när det gäller att lösa de problem som är förknippade med den ökade spänningen i Syrien, eftersom den ryska Svartahavsflottans stora landstigningsfartyg kommer att genomföra ytterligare vapen och trupptransporter från marinbasen i Sevastopol. På detta sätt fortsätter Ryssland att manipulera omvärlden, att med hjälp av intriger återuppväcka den aktiva fasen av konflikten i Donbass, samtidigt som man visar upp ”en vilja” att lösa problemen i Syrien.

Rysslands militära närvaro framkallar ett ökat flöde av syriska flyktingar till EU-länderna, vilket driver EU till att göra eftergifter i frågor kring politiska och militära samarbeten. Det nuvarande händelseförloppet tyder på att nästa steg blir en höjning av intensiteten av striderna i Ukraina, vilket bara är en tidsfråga. Om inte världens ledare enas om en tuff, enhetlig ställning mot Kremls manipulationer, kommer striderna i Ukraina snart bryta ut med förnyad kraft.


CC BY 4.0 – Ursprunglig artikel [14] skriven av Mikhail Kuznetsov [15] och Roman Burko [16]. Vid nytryck eller återanvändning av materialet är en aktiv länk till författaren och vårt projekt obligatorisk.