- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Sverige tar över ordförandeskapet för OSSE den 1 januari 2021

Sverige [1] tar över ordförandeskapet för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) den 1 januari 2021. Vad ska internationell uppmärksamhet ägnas åt?

Enligt webbplatsen för det ukrainska nationella säkerhets- och försvarsrådet hölls ett möte [2] mellan Olexij Danilov, sekreterare för det nationella säkerhetsrådet, och Tobias Thyberg, Sveriges ambassadör i Ukraina, för att diskutera frågor, särskilt säkerhetsläget i krigszonen i östra Ukraina.

Ryska militära utmaningar och hot

Man bör dock komma ihåg att Rysslands militära aggression inte är begränsad till östra Ukraina. Krimhalvön ockuperades 2014 och har sedan dess militariserats. Detta har resulterat i betydande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, militära utmaningar och hot runt Svarta havet.

Möte mellan företrädare för Ukraina och Sverige [2]Foto: Möte [2] mellan Olexij Danilov, sekreterare för Ukrainas nationella säkerhetsråd, och Tobias Thyberg, Sveriges ambassadör i Ukraina.

InformNapalms frivilliga arbetar aktivt för att sprida information om Rysslands hybridkrig mot Ukraina. Under det amerikanska valet överlämnade [3] företrädare för Ukrainas permanenta delegation till OSSE, i samarbete med InformNapalms frivilliga, aktivt material om den ryska ockupationen av Krim till andra OSSE-delegater. Bland annat blev boken “Krim bakom ridån ∙ Guide till det ockuperade området” skriven av Prometheus omvärldssäkerhetsforskningscenter utdelad. Boken innehåller mycket exklusiv information om ockupationen och militariseringen av Krim samlad av InformNapalm.Guide till det ockuperade området [3]Foto: Boken “Krim bakom ridån ∙ Guide till det ockuperade området” av Prometheus omvärldssäkerhetsforskningscenter (PDF [4]).

Svenska delegater, inklusive chefen för den svenska OSSE-delegationen Johan Büser, Margareta Cederfelt, Lars Thomsson, mottog också boken under OSSE-observatörernas uppdrag i USA.

Information om den ryska militära aggressionen på svenska

InformNapalms webbplats tillhandahåller en uppdaterad svensk språkversion [5] som aktivt följer situationen i krigszonen i Donbas [6], ockupationen av Krim [7] och militär aggression i andra delar [8] av världen.

InformNapalm på Svenska [5]Foto: InformNapalm [5] på svenska.

OSSE-uppdragets sammansättning i Donbas

I samband med överföringen av OSSE-ordförandeskapet till Sverige bör man nämna den orättvisa och absurda fördelningen av andelen representanter för vissa länder i östra Ukraina. I en rapport [9] daterad den 30 november 2020 om sammansättningen av OSSE:s övervakningsuppdrag i Donbas anges till exempel att antal ryska medborgare är 39 personer. I princip kan dessa ha ett potentiellt inflytande eller alternativt vara agenter och spioner för det angripande landet. Antalet svenska medborgare under OSSE:s ordförandeskap kommer att vara 13. Detta är tre gånger färre än antalet ryska observatörer.

Rysslands OSSE-uppdrag manipulerar fakta

InformNapalm har upprepade gånger påvisat manipulation [10] och propaganda från det ryska OSSE-uppdragets sida. Detta bidrar inte till fred. Det snedvrider verkliga fakta om rysk aggression. Dessutom har Ryssland aldrig svarat på Ukrainas upprepade officiella begäran om förtydligande [11] med hänvisning till OSSE:s rapporter om förekomsten av olika moderna ryska vapensystem i de tillfälligt ockuperade Donetsk och Luhansk-regionerna.

Rysslands OSSE-uppdrag manipulerar fakta [10]Foto: Rysslands OSSE-uppdrag manipulerar [10] fakta.

Under tidigare konsultationer med företrädare för icke-statliga organisationer och Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd informerade InformNapalms volontärer rådets sekreterare, Olexij Danilov, om behovet av att ta itu med frågan om att utesluta ryska medborgare från OSSE-uppdrag [12] i östra Ukraina på internationell nivå. Detta beror på att de representerar det angripande landet och är agenter som har inflytande inom ramen för övervakningsuppdraget.

Beslutsmekanismer som bidrar till lagliga kollisioner

Detta stöddes dock inte eftersom Ryssland betalar bidrag till OSSE och kan också blockera övervakningsuppdraget i Ukraina. Inom OSSE fattas alla beslut enhälligt med betalande stater. Situationen skapar vissa absurda förhållanden under vilka angriparen faktiskt kontrollerar och påverkar internationella institutioner. Något som leder till både halvhjärtade beslut och mildare terminologi, där Ryssland inte direkt kallas part i konflikten. Mot bakgrund av denna sorgliga situation borde både OSSE och FN se över sina beslutsmekanismer så att “lagliga kollisioner” inte blir ett instrument för inflytande för attackerande länder.

Slutord

Och om det för närvarande är omöjligt att helt hindra ryska medborgare från att vara OSSE-observatörer i Donbas, måste åtminstone antalet minskas avsevärt. Den 30 november 2020 hade Mongoliet, Azerbajdzjan, Slovenien och Litauen vardera en observatör. Nederländerna, som förlorade 193 civila till följd av den ryska terroristattacken i Donbas den 17 juli 2014 när en rysk BUK-missil från den 53:e ryska luftförsvarsbrigaden sköt ner [13] flight MH17, har bara två representanter.

Läs även

InformNapalm på svenska [17]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [18] och Twitter [19]. Läs mer om hur Du stödjer [20] InformNapalm.