Under COVID-19-pandemin flyttas ryska CBRN-enheter mellan ockuperade områden

I samband med COVID-19-pandemin förflyttas ryska CBRN-trupper mellan de områden landet ockuperar. Den 17 april 2020 överfördes…