Terroristen Lavruha som framtida officer vid de strategiska missilstyrkorna

Den akuta bristen på personal i området som styrs av «DNR» har gjort att Putin beslutat att…