- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Inget DNR-konsulat i Tjeckien enligt hovrätten som bekräftar tingsrättens dom

En talan i Olomouc-domstolen, Tjeckien, från Donetskrepublikens självutnämnda “honorärkonsul”, Nela Liskova [1], har visat sig vara värdelös.

Hovrätten bekräftade förstainstansrättens dom att stänga ner representationskontoret för DNR. Organisationen grundades i Ostrava för två år sedan. Hon anlände till domstolen i sista stund och utan advokat. Under utfrågningen, som varade ungefär en halvtimme, tog hon inte ens av sig kappan och upprepade bara de ord som hon hade sagt för att försvara sin organisation i Ostrava tingsrätt.

Fiskarförening och hundägarförening

“Den här gången kommer jag inte att berätta något nytt. Jag tror att jag under det förberedande förfarandet uttryckte mina åsikter helt klart och stöder mitt uttalande. Jag har inget att tillägga”, sade Liskova i domstolen. På domarens fråga om huruvida Liskova ville läsa upp sitt överklagande eller lägga till något, svarade Liskova att hon inte förstod orsaken till att hennes organisation stängs. Eftersom domstolen tidigare godkänt grundandet kallade hon rättegången för politisk, initierad av utrikesdepartementet.

Nela Liskova i Olomouc-domstolen [1]

“Det uppfattas av mig som ett tryck på rättsliga förfaranden. Det finns faktiskt olika medborgarföreningar i vårt land, till exempel en fiskarförening, en förening för hundägare, min organisation är ett representantkontor för DNR. Alla föreningar måste uppfylla vissa krav för att kunna starta sin verksamhet”, sade Liskova. Hon betonade också att hon inte ser något dåligt i vänskap mellan de två slaviska folken.

Ändring av stadgan två dagar efter bildandet

Domaren avvisade Liskovas argument om bristen på skäl för stängning av organisationen sedan dess bildande preliminärt godkänts av domstolen. Detta med hänvisning till att representationskontoret ändrade sin stadga två dagar efter bildandet. Om det i den ursprungliga versionen konstaterades att föreningen samarbetar med Donetsk län [2] i Ukraina, uppgav den ändrade versionen samarbetet med pseudo-republiken Donetsk [3].

Liskova såg inget problem med den ändrade stadgan. “Detta är en vanlig process, med tanke på att om en förening genomgår en viss utveckling, kan dess stadga förändras. Om ett möte sammankallas ordentligt och alla medlemmar i föreningen stöder förslaget, är det inget fel med det här, sade Liskova.

Organisationen HlídacíPes i Tjeckien

Men som tidigare rapporterats till HlídacíPes.org [4], av en tidigare medlem av organisationen Petr Viktorin [5], ägde inget medlemsmöte rum före ändringen av stadgan.

“Inget möte hölls och kunde inte hållas. I enlighet med stadgan är ordföranden skyldig att sammankalla mötet trettio dagar i förväg. I det här fallet var det omöjligt, eftersom Liskova då var tvungen att göra ett sådant meddelande tjugoåtta dagar innan föreningen grundades, förklarade Viktorin. Han tillade att hans underskrift på dokumentet självklart förfalskades.

Kommer att fortsätta sitt arbete

Liskova sade att hon förväntade sig ett sådant domstolsbeslut. “Det överraskade mig inte. När det gäller ytterligare åtgärder kommer jag att konsultera min advokat”, sade hon och betonade att hon övervägde möjligheten att överklaga till Högsta domstolen.

Enligt henne kommer stängningen av representantkontoret för DNR inte att ha någon effekt på den egna verksamheten. Hon medger att hon kan skapa en ny förening. “Vad gäller mina aktiviteter, kommer jag definitivt att fortsätta mitt arbete”, sammanfattade Liskova. Enligt uppgift ger medlemmarna av det “Nationella Självförsvaret” ger inte upp och fortsätter att kämpa för ett DNR-konsulat i Tjeckien.


Av Tomáš Pika, hlídacípes.org [6]/. Översatt av Donbassföreningen [7] Sverige [8].

InformNapalm på Facebook [9]Detta material [10] är särskilt framtaget för InformNapalm [11] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [12] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.