- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner är en analys som beskriver hur ryska soldater har spårats till beskjutningen av ukrainskt territorium. Den 120:e separata artilleribrigaden ur 41:a fältarmén, södra militärdistriktet (militärenhet № 59631, baserad i Yurga, Kemerovo län) har tidigare exponerat sig i det ukrainska kriget.

Detta framgår av tidigare redovisade artiklar från InformNapalm. Den 120:e artilleribrigaden nämndes av InformNapalm första gången i maj 2015 [1] då brigadens artillerisoldater identifierades i förband som koncentrerats till den ryska invasionsarméns basläger nära den ukrainska gränsen i Millerovo, Rostov län. Vid ett annat tillfälle identifierades 120:e artilleribrigaden i Palmyra då de var på uppdrag i Syrien [2] i mars 2016.

Artilleribrigadens ukrainska missioner

Första gången 120:e artilleribrigaden omnämndes fanns dock inte så mycket information om artilleristerna från Yurga och deras ukrainska missioner. Den här artikeln fyller i luckorna. Våra undersökningar av öppna källor (OSINT) har återigen gett resultat. Vi kan nu identifiera ryska soldater som deltog i ukrainskt missioner från oktober 2014 [3] till slutet av februari 2015 [4] i 120:e artilleribrigadens haubitsbataljon, utrustad med 2A65 MSTAB-B 152 mm haubitsar. En rysk soldats sociala nätverkssida blev nyckeln till en större källa av information som låter oss etablera händelsernas kronologi och geografi.


Pavel Valerievich Berdnik

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner

Född 8 juli 1992 i Myski, Kemerovo län, Ryssland. Gjorde värnplikten 2012-2013 i artilleribataljonen som ingår i 59 motoriserade skyttebrigaden, militärenhet № 44980, Sergeevka, Ussuriysk.

Sedan 10 mars 2014 tjänstgör han på kontrakt vid 120:e separata artilleribrigaden. Sociala nätverkskonton: VKontakte [5] (arkiverad profil 1 [6]2 [7]bilder [8]kontakter [9]), Оdnoklassniki [10] (sparad profil [11]bilder [12]kontakter [13])

Berdnik skickades till Rostov under andra hälften av oktober 2014, nästan direkt efter att han skrivit på ett treårskontrakt. Genom analys av bilder på Berdniks sociala nätverkssida blir det tydligt att han inte skickades iväg på övning under fredsförhållanden utan snarare på ett långvarigt skarpt stridsuppdrag. Detta tillsammans med andra artillerister från Yurga. En överväldigande mängd bevis bekräftar denna slutsats, däribland bildernas kronologi och geografi, liksom de avbildade personernas uppträdande.

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner

De bär icke-standardiserad kamouflageuniform, tung skäggväxt och icke-reglementerade hårväxt. Under tiden för uppdraget befann sig hans förband ständigt under förflyttning, vilket tydligt syns i ett antal bilder liksom i bildtexterna: Lastbilarna Ural är våra hem [14]. Förberedelse för anfall [15], vi tar till flykten [16].

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner

Med ledning av bildernas geotaggning [17], är dessa tagna i Kuibyshevregionen i Rostov län på gränsen till Donetsk och Luhansk län i Ukraina och långt bort från de lokala ryska övningsfälten.

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner

Därmed kan sägas att 120:e artilleribrigadens haubitsbataljon var aktiv på ett mycket stort område. Där finns förstås också bilder med folkrepubliken Donetsk (DNR) flagga [18], vilket tydligt pekar på att artilleristerna från 120:e brigaden deltog i ukrainska missioner.

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner


Dmitriy Sakhanov

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner [19]Född 31 augusti 1994 i Yurga, Ryssland. Kontraktssoldat vid 120 separata artilleribrigaden. Sociala nätverksprofiler: VK1 [20]VK2 [21] (arkiverad profil 1 [22]2 [23], bilder 2 [24], kontakter 2 [25]).

Sakhanovs bildalbum innehåller bilder som laddats upp i januari 2015 med geotaggar från Kuibyshevregionen i Rostov län [26]. Sakhanov har också identifierats på en gruppbild [27] i Berdniks album från hans ukrainska missioner 2014.

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner


Ruslan Akhmetshin

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner [28]Född 10 maj (okänt födelseår) i Tomsk, Ryssland. Kontraktssoldat vid 120:e artilleribrigaden. Sociala nätverksprofiler: VKontakte [29] (arkiverad profil [30]bilder [31]kontakter [32]).

Akhmetshins album innehåller flera bilder som lagts upp under perioden 2014-2015, från tiden för hans ”uppdrag”, inklusive bilder på ankomsten till [33] och avfärden från [34] Rostov län, framför ett IL-76 transportflygplan och ute i fält [35]. Akhmetshin har också identifierats i samma gruppbild [27] som i Berdniks album från deras ukrainska missioner 2014.

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner

Gruppbilden som togs vid avfärden [34] från Rostov län och som publicerades på Akhmetshins sida i februari 2015 föranledde en grundligare analys. Denna bild spelade en nyckelroll i identifieringen av Akhmetshins andra kollegor vid 120:e artilleribrigaden.

Ryska 120:e artilleribrigadens ukrainska missioner


Anatoliy Yaroslavov

Anatoliy Yaroslavov [36]Född 10 februari 1992 i Prokopievsk, Kemerovo län, Ryssland. Kontraktssoldat vid 120:e artilleribrigaden. Yaroslavovs album innehåller en bild med en DNR-flagga [37] publicerad i januari 2015.

Han identifierades också i den ovan nämnda gruppbilden i Akhmetshins album, som togs innan soldaterna begav sig iväg [34] på ukrainska missioner 2014. Sociala nätverksprofiler:  [38]VKontakte [38] (arkiv 1 [39]2 [40]bilder [41]kontakter [42]). Оdnoklassniki [10](arkiverad profil [43]bilder [44]kontakter [45]).


Sergei Romanov

Sergei Romanov [46]Född 30 juli 1993 i Kemerovo, Ryssland. Kontraktssoldat vid 120:e artilleribrigaden

Sociala nätverksprofiler: VKontakte [47] (arkiverad profil [48]bilder [49]).

Romanov identifierades också på ovan nämnda gruppbild på flygfältet [34] från Akhmetshins album, som togs vid avfärden inför ukrainska missioner 2014.


Ivan Dobretsov

Ivan Dobretsov [50]Född i byn Sokolovo, Altairegionen, Ryssland. Kontraktssoldat vid 120:e artilleribrigaden.

Sociala nätverksprofiler: VKontakte [51] (arkiverad profil [52]bilder [53]kontakter [54]).

Dobretsov identifierades också på gruppbilden på flygfältet [34] från Akhmetshins album.


Alexander Tukhvatulin

Alexander Tukhvatulin [55]Kontraktssoldat vid 120:e artilleribrigaden. Sociala nätverksprofiler: VKontakte [56] (arkiverad profil [57]bilder [58]kontakter [59]).

I Tukhvatulins album hittade vi en bild som geotaggats [60] till Kuibyshevregionen (Rostov län) och som publicerades i december 2014 under tiden för ukrainska missioner.

Även han identifierades i gruppbilden [34] från Akhmetshins album som togs på flygfältet strax innan de begav sig iväg på uppdrag 2014.


Maxim Shukaylov

Maxim Shukaylov [61]Född 22 september 1993 i Tomsk. Kontraktssoldat vid 120:e artilleribrigaden. Sociala nätverksprofiler: VKontakte [62] (arkiverad profil [63]bilder [64]kontakter [65]). Оdnoklassniki [66] (arkiverad profil [67]bilder [68]kontakter [69]).

I Shukaylovs album hittade vi bilder från uppdraget, som publicerats under november-december 2014.


Dmitriy Shteynikov

[70]Född 1993 i Yurga. Kontraktssoldat vid 120:e artilleribrigaden. Sociala nätverksprofiler: VKontakte [71] (arkiverad profil [72]bilder [73]kontakter [74]).

Shteynikovs album innehåller bilden av ett veteranintyg med ID № 0570488 [75] signerat av chefen för HR-avdelningen vid centrala militärdistriktet, generalmajor A. Yarenko (daterat 5 december 2016). Vi har sett sådana dokument hos andra ryska krigsförbrytare och Donbassveteraner [76].

Dmitriy Shteynikov

Notera att chefen för centrala militärdistriktets HR-avdelning generalmajor Yarenko tidigare omnämnts i vår tidigare artikel från mars 2015 (då med en överstes grad): “Han skickar “artiga män” till den “artiga” ryska armén [77]” (på ryska).

Skeptiker kan förstås invända att dessa soldater bara rest till Rostov. Detta är bara ytterligare en bit i det stora pussel av bevis som sammantaget starkt tyder på att Berdnik och hans kollegor från 120:e artilleribrigaden aktivt deltog i det icke-deklarerade kriget mot Ukraina. Många andra ryska artilleriförband som upptäckts vid den ukrainska gränsen i Rostov län har också observerats inne på ukrainskt territorium. Deras närvaro sammanfaller med de datum då massiva ryska artilleribeskjutningar gjordes mot den ukrainska arméns ställningar. Detta gjordes från Ryssland men också från ukrainskt territorium – mot städer och byar i Donetsk och Luhansk län.

Den massiva ryska artilleribeskjutningen över gränsen från Ryssland mot Ukraina under sommaren och hösten 2014 fick stort genomslag i internationell press [78] och har rapporterats i detalj av ett flertal andra internationella organisationer.


Rekommenderad läsning

InformNapalms har varit med vid insamlandet av fakta till följande utredningar:

Identification of armament and artillery of the Russian invasion forces [79] 2014-09-30
Combat crews of Grad MLRS of the 19th Motorized Rifle Brigade at the Ukrainian border [80] 2014-10-01
Akatsiya howitzers of the 205th Motorized Rifle Brigade at the Ukrainian border [81] 2014-10-03
2S19 MSTA-S from North Ossetia at the border with Ukraine [82] 2014-10-07
Russian self-propelled howitzers from Ural at the Ukrainian [83] border 2014-10-24
• The 291st artillery brigade’s tour of duty from Crimea to Donbass [84] 2014-11-12
The 200th Separate Motor Rifle Brigade of the Northern Fleet in Ukraine [85] 2014-11-26
Russian MSTA-S howitzers of the 288th Artillery Brigade in Rostov Oblast [86] 2014-12-15
Photos of artillery positions of the Russian army’s shelling of Ukraine in 2014 [87] 2015-04-05
2S19 MSTA-S self-propelled mortar of the 17th Brigade near Novoazovsk [88] 2015-08-12
War crimes of the Russian 291st Brigade against Ukraine – part 1  [89]2015-12-18
War crimes of the Russian 291st Brigade against Ukraine – part 2 [90] 2015-12-21
Russian MLRS from the 18th Brigade in lunging of Ukraine [91] 2016-02-28
Google Earth unlocks new secrets of  over-the-border shelling [92] 2016-03-10
Russia shelling Ukraine in August 2014 (satellite images of 539 craters [93]) 2016-08-07
Russian artillery of the 136th Motorized Rifle Brigade in Ukraine [94] 2016-09-08
Russian artillerymen of the 7th Military Base involved in shelling of Ukraine [95]2016-08-09

InformNapalms viktigaste utredningar

Vi har alltsedan kriget började samlat uppgifter om identifierade ryska soldater och detaljer om deras deltagande i kriget mot Ukraina tillsammans med ryska förband och ryskstödda terroristgrupper. Se vidare: https://informnapalm.org/en/category/top-investigations/. [96]


Av Irakli Komaxidze [97]. Översatt och redigerat av Von de Plume [98].

InformNapalm på Twitter [99]Detta material [100] är särskilt framtaget för publikation av InformNapalm [101] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [102] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.