- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

InformNapalms utredningar används på hög diplomatisk nivå

Utredningar utförda av InformNapalm [1] om rysk aggression mot Ukraina används aktivt på hög diplomatisk nivå. Dessa slutsatser kan dras inte bara från artiklar i media, utan också från representanter som regelbundet besöker Natos parlamentariska församling, Europarådet och OSSE.

Bland annat ägnas särskild uppmärksamhet åt InformNapalms OSINT-studier som rör identifiering av de ryska väpnade styrkornas militära utrustning, baserat på noggranna analys av OSSE:s övervakningsrapporter.

InformNapalms utredningar används på diplomatisk nivå

Den ukrainska nationella nyhetsbyrån Ukrinform [2] publicerade en artikel den 27 oktober 2021 om det officiella OSSE-mötet “Forum för säkerhetssamarbete”. Artikeln, skriven av nyhetsbyråns Wien-korrespondent, handlade om att Ukraina upplyste OSSE om ryska vapenfynd i ockuperade östra Ukraina. Bildbevis som presenterades av de ukrainska OSSE-representanterna bar InformNapalms logotyp. Materialet är en del av InformNapalms OSINT-studier av de senaste modellerna av rysk militärutrustning som observerats i ockuperade östra Ukraina.

Följande artikellista är baserad på bilder tagna av drönare från OSSE:s observationsuppdrag och som noggrant analyserats av InformNapalms frivilliga.

Identifiering av radarstationen Kasta-2E1 från InformNapalms utredningarBild 1: Identifiering av den ryska radarstationen Kasta-2E1 [3] i en tidigare artikel från InformNapalm.

Identifiering av pansarfordonet UAZ Esaul från InformNapalms utredningarFoto 2: Identifiering av det ryska pansarfordonet UAZ Esaul [4] i en tidigare artikel från InformNapalm.

Identifiering av EW-systemet RB-636 Svet-KU från InformNapalms utredningarBild 3: Identifiering av det ryska EW-systemet RB-636 Svet-KU [5] i en tidigare artikel från InformNapalm.

En rysk rekognoserings-UAV som tillhör FSBFoto 4: Ett bildbevis på en rysk drönare som upptäckts i krigszonen presenterades också under OSSE-mötet. InformNapalm har beskrivit denna och andra UAV-typer [6] i detalj i en tidigare artikel.

Sammanfattning

Under 2019 uppmanade det internationella informationskollektivet InformNapalm det ukrainska utrikesministeriet att uppmärksamma [7] potentialen i OSSE:s övervakningsrapporter. För att hjälpa till att hitta viktiga nyanser presenterar InformNapalms volontärer dessutom sina egna utredningar, baserade på OSSE:s rapporter och fotografier av militär utrustning. Det är tydligt att denna uppmaning har hörsammats eftersom InformNapalms utredningsmaterial regelbundet används på hög diplomatisk nivå.

InformNapalm påpekar dessa fakta för att belysa vikten av det hårda arbete som utförs av informationskollektivets frivilliga utredare och översättare som hjälper Ukraina att försvara sig mot rysk aggression. Genom att göra detta hjälper de till att förmedla viktiga fakta till världen och bidrar till att motverka rysk aggression på informationsområdet och på den diplomatiska fronten.

Dessutom tackar InformNapalm alla som kämpar för sanningen som med tiden kommer att övervinna Rysslands lömska lögner.

Ytterligare artiklar av InformNapalm


Kommer Vitryssland att bli ett slagfält för ryska militära övningar [11]Distribution och eftertryck med hänvisning till källan [12] välkomnas! Creative Commons – Attribution 4.0 International – CC BY 4.0. Följ oss på Facebook [13] och Twitter [14]. Läs mer om hur Du stödjer [15] InformNapalm.