- InformNapalm på svenska - https://informnapalm.org/sv -

Ryssland försöker dominera Vitrysslands luftrum inför Zapad-2017

Zapad 2017 genomförs i mitten av september. Den 10 augusti 2017 presenterade den ryska presidenten en proposition som undertecknades den 2 november 2016 för ratificering till statsduman.

Den föreslår ändringar och tillägg till avtalet mellan Ryssland och Vitryssland om gemensamt skydd av unionens yttre gränser. Den hänvisar till ett tidigare undertecknat avtal [1] om skydd av luftrummet och skapandet av ett regionalt luftförsvar från och med den 3 februari 2009 (proposition nr 245943–7). De föreslagna ändringarna av protokollet och dess tillägg ger Ryssland en faktisk carte blanche för militära handlingar i Vitryssland under de förenade staternas luftfartsskyddssystem.

Gemensamt försvar av unionens yttre gränser

Ryssland försöker ta över Vitrysslands luftrum före Zapad 2017 [2]

Avtalet 2009 formulerades med måldefinitionen för ett enda regionalt skydd mot hot mot Ryssland och Vitryssland. I synnerhet under så kallade «perioder med direkt hot om aggression», vid hot om väpnade attacker mot någon av parterna i regionen. Avtalet trädde i kraft i mars 2012. Ett protokoll om ändringar och tillägg till avtalet undertecknades i Minsk den 2 november 2016 vid ett möte mellan försvarsministrarna i Ryssland och Vitryssland. Samtidigt togs viktiga beslut i säkerhetsområdet. Alexander Lukasjenkos godkände [3] protokollet genom dekret den 10 mars 2017. I synnerhet ersätts det tidigare ordet «flygförsvar» med «luft- och rymdförsvar». Detta återspeglar en visserligen förändring (2015) men är inte särskilt intressant.

Perioder med förvärring av det militärpolitiska läget

Mycket intressantare är förslaget att ersätta termerna «kritiska perioder av hot» och «perioder med direkt hot om aggression» definierad som «perioden med förvärring av den militära politiska situationen under vilken ett hot om aggression mot en av parterna förekommer». Det nya konceptet, särskilt när det gäller tidsfaktorn under perioder med direkt hot, utökar möjligheterna till full utplacering av trupper till det gemensamma regionala luftförsvarssystemet. I själva verket menas Rysslands luft- och rymdförsvar på vitryskt territorium.

Rysslands luft- och rymdförsvar i Vitryssland

För det första krävs det inga hot om en väpnad attack, utan bara uppkomsten och bevarande av hotet om aggression. Faktum är att någon av enheterna i de ukrainska väpnade styrkorna som är placerad längs gränsen till Ryssland och Vitryssland kan betraktas som en faktor av potentiellt hot.

För det andra kan potentiella hot sträcka sig från uttalanden från några politiska ledare till upprättandet av en NATO-militärbas på ukrainskt territorium.

För det tredje kan termen «perioder med direkt hot» räknas från början av Krim-ockupationen eller kriget i Donbass, eftersom aggression förvärrade situationen i Ukraina som gränsar till Vitryssland (mer än tusen kilometer lång gräns). I detta sammanhang bör det också noteras att som rör Ukraina har ägt rum i Vitryssland under perioden 8 december 2013 (Maidan) och fram till den 7 september 2014 (undertecknandet av det första Minsk Donbassavtalet). Under en begränsad episod genomfördes videokonferenser på de vitryska flygbaserna i Baranovichi och Bobruisk.

Ändringar i stadgan gällande luftförsvarssystem

Protokollet innehåller också ändringar i stadgan för de gemensamma regionala luftförsvarssystemen i Ryssland och Vitryssland. Det innebär att parternas respektive organ, tillsammans med befälhavaren för de gemensamma regionala enheterna, organiserar interaktionen «mellan Östersjöflottan (luftförsvar och marktrupper) med det ryska och vitryska flygvapnet».

Den nya versionen av denna interaktion innehåller redan frasen «mellan Rysslands luft- och rymdförsvar, det västra militärområdet, de ryska flygvapenförgreningarna och med luftförsvaret, och Vitrysslands flygvapen och väpnade styrkor». Ordalydelsen i detta sammanhang «de väpnade styrkornas luft- och rymdförsvar» (gränsar till Vitryssland och Ukraina) kan tyda på en önskan att utöka militära resurser i händelse av «en försvårande militärpolitisk situation».

Omlokaliseringar av bepansrade stödgrupper

Ryssland genomför för närvarande stora omlokaliseringar [4] av bepansrade stödgrupper till de västra gränsområdena för den gemensamma strategiska övningen Zapad 2017, som kommer att äga rum mellan den 14 och 20 september, inklusive på vitryskt territorium. Vitrysslands ledarskap bör tänka över konsekvenserna av ett «militärt samarbete» med en politisk regim som är upprörd [5] över internationella sanktioner och därmed i behov av «små segerrika krig». Kanske är ett annat slaviskt land (eller delar av det) på väg att «återförenas med moderlandet» noggrant och metodiskt. En trevlig liten återförening och eventuell indragning av Vitryssland i den ryska konflikten med Ukraina.

Inför Zapad 2017

I detta avseende är det värt att notera att posten som befälhavare för det vitryska flygvapnet har varit ledig [6] sedan en månad tillbaka. Innehavaren av ställningen under de senaste fem åren, generalmajor Oleg Dvigalev, valdes till ordförande för Vitrysslands statliga militär-industriella kommitté den 18 juli 2017. Hans namn ingår i vår tidigare artikel [7] «Rysslands potentiella agenter i Vitryssland». Det kan antas att General Major Dvigalevs avgång (och den lediga positionen) tyder på att Minsk i tysthet försöker att «sabotera samarbetet». Något som kan göra Vitryssland till en gisslan i Kremls utrikespolitiska äventyr.

Mer om ämnet


InformNapalm på Twitter [9]Detta material [2] är särskilt framtaget för InformNapalm [10] och får återges enligt Creative Commons (CC-BY).

Vid all återgivning skall källan anges med länk till materialet. Vi uppmuntrar våra läsare att aktivt dela våra publikationer [11] på sociala nätverk. Den breda allmänhetens kännedom är avgörande för att förstå krigets verklighet.