- InformNapalm.org (Türkçe) - https://informnapalm.org/tr -

Lazkiye hava limanında meydana çıkarılan Su-30SM uçakları, ve Rusya Federasyonu’nun Suriye dalavereleri.

Ukrayna’lı ve yurt dışı medyalar, bugün, 22 Eylül, özel bir Amerikan istihbarat şirketi olan “Stratfor” tarafından yayınlanmış uydu fotoğraflarının Suriye’de Rusya askeri varlığının önemli ölçüde artırılmasını gösterdiğini bildirdiler. InformNapalm.org ekibi, olaylar mekanından yayınlanan fotoğrafları özel olarak analaliz edip, Suriye’de farkedilen askeri uçakların Rusya Federasyonu’nun Doğu askeri bölgesi hava kuvvetlerinin birliklerine ait olmaları sonucuna vardı. Daha detay makalede bulabilirsiniz.

abcnews.go.com [1]

abcnews.go.com

 

Euronews [2] haberine göre, Rusların temel aktivitesi, Lazkiye şehri yanındaki Hamim hava üssünde ve Tartus deniz limanında izlenmektedir. InformNapalm.org ekibinin analiz uzmanı olan Mihail Kuznetsov, “Stratfor” tarafından yayınlanmış uydu fotoğrafları dışında Lazkiye hava limanında yapılıp @M3t4_tr0n [3] twitter sayfasında yayınlanmış fotoğrafları da analiz etti.

1111111111111111111 [4]
Ön planda Su-30SM uçağı olan fotoğrafların analizi süresinde aşağıdaki gerçekler göze çarpmaktadır:

– uçakta, RF hava kuvvetlerine ait açık rengi boyanması mevcuttur;
– uçak pruvasında beyaz boyama mevcuttur;
– pilot kabini etrafında ışık yansıtmayan siyah boyama mevcuttur;
– pruva kısmında beyaz bir nokta görülebilmektedir;
– gövdesinde kırmızı boya ile sürülmüş kenar numarası (“24”) görülebilmektedir;
– numaradan solda, pilot kabini altında gümüş rengi bir leke görülebilmektedir.

10 [5]20 [6]

İş bu sonuçlara dayanarak, fotoğrafta Doğu askeri bölgesinin hava kuvvetleri ve hava savunması 3-cü Komutanlığının 303 Muhafız bileşik hava tümeninin 120 bileşik hava alayına ait Su-30SM uçağının (kenar numarası kırmızı 24 (RF-95003), fabrika seri numarası 10МК5 10МК5 1105 [7]. Domna hava üssünde (Zabaykalski Krayı) tasvir edilmiş olması varsayılabilir. Vurgulayalım ki iş bu veriler varsayılmaktadır ve istihbarat servisi tarafından daha da incelenmesi gerekmektedir.

165891 [8]168450 [9]

Hatırlatalım ki bir hafta önce InformNapalm ekibi, RF deniz kuvvetlerinin Suriye’ye askeri yüklerin transfer aktivitesinin [10] büyük bir artışıyla ilgili bileşik veriler ve tabloları yayınlamıştır.

InformNapalm_Syria_02_TR [11]


Aynı zamanda da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısından az önce yer alan Rusya Federasyonu’nun Suriye’de aktivitesinin gösteri artışının, dikkati başka yana çekmek için olabilmesini işaretlemek isteriz.
 Bunun amacı, uluslararası topluluğun dikkatini Doğu Avrupa cephesinden Orta Doğu cephesine çekmektir. Suriye’de tansiyon artışından kaynaklanan problemler çözümünde, işgal edilmiş Kırım da önemli bir rol oynamaktadır, çünkü Rusya Federasyonu’nun Karadeniz filosunun büyük çıkarma gemileri, asker ve malzeme transferini Sivastopol’daki askeri üsten de gerçekleştirmektedir.

Böylece Rusya, askeri entrikalar yardımıyla ve Donbas ile Suriye’de sırayla savaş alevlendirerek uluslararası topluluğun kararlarını etkilemeye devam etmektedir. Şu anda Rusya’nın askeri baskısı, AB ülkelerine Suriye’li mülteci akımının istikrarlı artışını kışkırtmaktadır, böylece askeri ve siyasi işbirliği sorusunda Avrupa’yı ödünler verdirmektedir. Fakat olayların böyle gelişmesiyle, Ukrayna’da sırası gelen tansiyon artışı ve Rus ordusunun askeri aktivitesinın yeniden patlaması – sadece zaman meselesidir. Dünya liderleri zayıf olacakları ve Kremlin dalaverelerine karşı bileşik ve kararlı bir yaklaşım oluşturmayacakları halde Ukrayna’da çatışma yeniden patlayacaktır.

(cc) Hazırlayanlar: Mihail Kuznetsov [12] ve Roman Burko [13] özellikle InformNapalm.org için