- InformNapalm.org (Türkçe) - https://informnapalm.org/tr -

Profesyonel Rus ordusu Ukrayna’dadır. Araştırma ve infografik.

Fransız mühendis ve mucit olanlar Paul de Casteljau ve Pierre Étienne Bézier, geçen yüzyılın ortalarında Bézier eğrisiicat ederken, ideal eğriler, elektromobiller ve dijital caz zamanlarında, XXI çağında, onların memleketi Fransa’nın bulunduğu karada, bir Avrupa’lı millet, kendisiyle asırlarca bağlayan kültürel, ekonomik ve aile kontakları olan barışsever komşusuna karşı savaş başlatacağını sanmamışlardır.

InformNapalm ekibi, artık bir yıldan fazladır, – küçük bir grup marjinallerin değil, maalesef Rusya ordusunun kadro askerlerinin iş bu savaşın araçları olmalarının kanıtlarını sistematik olarak toplamaktadır. Bu durumun en tuhaf yönü şöyle ki sayfalarımızda ifade verenlerin çoğu – eksper veya sorgu yargıcılar değil, kendi Rus askerleridir.

Sağlıklı insanın psişik bünyesi şöyle oluşmuş ki insan, kendisine benzer birisinin öldürmesi gibi korkunç olsalar da kendi yaptıklarını açıklanmasını aramaktadır. İşte bu, Ukrayna’da bulunan Rus askerlerinin sosyal medyalarda olağanüstü aktivitesinin en muhtemel açıklanması olabilirdir. Kremlin propagandasının uçurumu görür ve idrak ederken, kendilerini temize çıkarmak ve online arkadaşlarının desteğini bulmak amacıyla, bu insanlar, kendi fotoğraflarını, silahları ve meslektaşlarının, hem de yerli vatandaşların fotoğraflarını yayınlamaktadır.

Bize sadece emekli olan arama, belgeleme, sınıflandırma, identifikasyon ve görüntünün yaptığı yeri teşhis etme gibi çalışmalar kaldı. Ve bu gerçeği bütün dünyaya, Ukrayna’daki savaş gerçeği hakkında bilmeyen veya çok az bilen ülkelere de, bu ülkelerde konuşulan dillerde, ulaştırmaktayız. Bütün bunları, sadece Putin rejiminin Dobas’taki savaşa gerçek katılımını tasdik etmek için değil, Rusya topluluğun gözleri açılacağı zaman kendilerini anlama konusunda yardım etmek amacıyla, yapmaktayız. Göz açılımı asla olmasa da, büyük ve anlamsız imparatorluğun yıkım vakayinamesi kalacaktır.

Her eğrinin başlangıç noktası, askeri birliklerin Rusya Federesyonu toprağında devamlı konuş yeri demektir (veri bazımızın «Birlikler» [1] sayfası). Bitiş noktası ise, bu birlik askerlerinin katılımıyla Ukrayna topraklarında yer almış hadiselerin konumudur («Hadiseler» [2] sayfası). Şimdi kendi gözlerinizle bu savaşın Bézier eğrilerini görmenizi, veri bazımızı inceleminizi ve zafer yollarını araması hakkında düşünmenizi teklif etmekteyiz. Aklın güç üzerinde zaferi hakkında…

***InformNapalm veri bazının malzemelerine dayanarak infografikleri yaptığı, ve olgu kütlesini birleşik bir grafik blok olarak vizualizasyon etmek amacıyla maksimum çaba gösterdiği için özellikle gönüllü olan Yaroslav’a (Yaroslav Dobrianskiy [3]) teşekkür etmek isteriz.

Rus_in_Ukr_RU-01 [4]