Odhalena účast posádky ruské malé raketové lodi Štil na agresi proti Ukrajině

Zjistili jsme, že se agrese proti Ukrajině zúčastnila malá raketová loď Štil. Tato loď byla zapojena do…