Známky hybridních a informačních provokací na ukrajinsko-běloruských hranicích. Komu to prospěje?

Jak se celkem dalo očekávat, v rámci aktivní fáze rozsáhlých vojenských manévrů Západ 2021, které se konaly na 9 ruských…