Opphopning av stridsvogner og haubitser 15 km fra grenselinjen (flyfotos)

Ytterligere en stor opphopning av russisk utstyr og tunge våpen av 122 mm og 125 mm kaliber…