Russland venter på Haag-domstolens uttalelse ved å provosere Latvia og USA

Mandag 19. april kunngjøres den internasjonale domstolens uttalelse i saken Ukraina mot Russland. En dag før, inntraff…