Enheter fra de russiske væpnede styrkene ankommer Belarus

18. januar begynte enheter fra de russiske væpnede styrkene å ankomme Belarus. Dette gjøres i lys av…