Etniske urbefolkninger i Russland danner Forbundet av Frie Nasjoner

Representanter for seks etniske urbefolkninger i Russland har avgitt en offentlig uttalelse om opprettelsen av Forbundet av…